Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 08, 2007

Israël in het coalitieakkoord

Door Keesjemaduraatje
Ook deze coalitie blijft weer vasthouden aan een onmogelijke missie in het Midden-Oosten, namelijk de oprichting van een Palestijnse staat, met veilige grenzen voor Israël. Waar bemoeien ze zich mee?
Is het nou nog niet duidelijk geworden, dat zowel de Fatah als de Hamas niet in staat zijn en waarschijnlijk ook niet van plan zijn, om terrorisme vanuit hun eigen organisatie te verhinderen. denk je nou echt dat ze zullen stoppen met raketten afschieten en zelfmoordacties te ondersteunen, zodra ze een eigen staat hebben?

Dit is de letterlijke tekst in het coalitieakkoord:

3. Nederland blijft voorstander van een alomvattend akkoord voor het conflict tussen Israël
en de Palestijnen. Een dergelijk akkoord kan pas stand houden met veilige en erkende
grenzen voor Israël en een levensvatbare Palestijnse staat. Nederland zal met partners in
de VN en EU, maar ook actief bilateraal, een beleid voeren dat bijdraagt aan de
bevordering van vrede en stabiliteit in de gehele regio.

No comments: