Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 31, 2007

Gerechtigheid

door Keesjemaduraatje
Ik weet niet meer waardoor, maar vanochtend om 4 uur werd ik wakker en besloot de TV uitzendingen van de vorige avond te gaan bekijken. Tussendoor keek ik naar teletekst en wat zag ik? Jan Marijnissen geeft Geert Wilders gelijk. De twee dubbelpaspoortige bewindslieden moeten op vrijwillige basis het paspoort van hun moederland teruggeven. Dat staat vandaag in een interview met Jan in de Telegraaf. OK is goed.
Daarna om 8.30 broodjes halen in het winkelcentrum, zag ik dat in de HP/deTijd Geert Wilders werd uitgemaakt voor fascist en NSB-er, zonder dat de HP een weerwoord toeliet. Laf. Toen was mijn humeur weer minder goed. Voor de duidelijkheid: Van mij mag iedereen kritiek hebben op Wilders, maar geef hem de kans op een weerwoord en onthoudt je van Tweede Wereldoorlog vergelijkingen.
Nu kom ik net thuis en lees het NRC (Ja, die krant lees ik nog, net als Vrij Nederland, ik ben een conservatief mens, qua opzeggen van kranten dan) . In het NRC staat op de voorpagina dat de Marokkaan Mohamed Majdoubi, raadslid voor Groen-Links in Amsterdam Osdorp, ook vind dat mevrouw Arib geen advieswerk voor de Marokaanse koning mag doen, omdat haar onafhankelijkheid dan in gevaar komt. Nou fijn. Maar beide politici, Jan en Mohammed, zeggen erbij dat ze Wilders geen munitie willen geven. Nee jongens, is goed. Dus er is wel degelijk beweging.
En nou kijken wat de Senator van Haat en Terreur erover schrijft.

Friday, March 30, 2007

Organisatie Tegen Dictatuur

Door Keesjemaduraatje
Als de Al-Fourqan moskee te Eindhoven een ramadanfeest voor de buurt organiseert  en de plaatselijke "Zuidzorg" en de politie vinden het nodig dit gebeuren moreel te ondersteunen door middel van een standje op het plein, terwijl iedereen weet of kan weten of behoort te weten, dat deze moskee een van de schakels in het web van Saoudische beinvloeding van Europa is en dat de kapers van 11 september er zelfs op bezoek zijn geweest om geld op te halen, dan zou ik het liefst een brief willen schrijven of pamfletten uitdelen. Welk adres kan ik op de brief schrijven zonder mij en mijn kinderen in gevaar te brengen?
Als ik hoor dat steeds meer scholen tijdens de godsdienstles, sprekers van islamitische huize binnenhalen om uit te leggen dat Islam vrede betekend, dan zou ik behoefte hebben aan een organisatie die ook sprekers naar scholen kan sturen om uit te leggen dat we onze democratie moeten verdedigen.
Als ik zie dat er veel mensen dezelfde mening hebben als ik, namelijk dat we niets tegen individuele moslims zelf hebben, zolang ze zich aan de Nederlandse wet houden en andere mensen niets willen opdringen, maar dat we de islam als religie en als politiek systeem afwijzen, omdat de mensenrechten in deze religie niet worden gerespecteerd en omdat het de democratie ondermijnt. Als ik zie en hoor dat de mensen die deze mening hebben worden afgeschilderd als NSB-ers, zodat ze zich soms terugtrekken in hun eigen persoonlijke leven zonder naar buiten te durven treden.

Als ik merk dat Geert wilders weliswaar een enorme aanhang heeft, maar dat er door de PVV in het land helemaal niets wordt georganiseerd om mensen de kans te geven hun mening te uiten.

Dan weet ik dat het tijd is een organisatie op te richten, met als doelstelling de democratie te ondersteunen en de dictatuur te bestrijden. Oude partijen met liberale standpunten, zoals D66 en VVD zijn reeds ten prooi gevallen aan de politieke correctheid. Andere organisatie zijn niet bereid een standpunt in te nemen. Daarom zullen we het zelf moeten doen.

Motieven Moord seveke

door Keesjemaduraatje
het zou zo geweest kunnen zijn dat Mark Tega, de vermoedelijke moordenaar van Louis Seveke, en Louis Seveke zelf in 1996 gezamelijk in het krakers/terroristen circuit in Nijmegen verkeerden. Mark was de explosievenexpert van het clubje mensen rond ELF. Op 16 april 1996 pleegt Mark een aanslag op BASF, maar niemand begrijpt waarom. BASF is op dat moment niet in opspraak door dierproeven of vervuiling. Kenmerk van de aanslag is bovendien dat er ammoniumnitraat gebruikt wordt. Deze stof wordt ook gevonden in de opslagruimte van de vermoedelijke dader. In de claimbrief wordt verwezen naar de geavanceerde ontsteker die bij de aanslag gebruikt wordt. Dat valt op. Hoe komen die activisten aan zo'n ontsteker?
Na de aanslag worden de burelen van Ravage doorzocht en de gehele administratie, plus die van andere organisaties in het gebouw in beslag genomen. De gedachte komt op dat de aanslag is geprovoceerd door de politie of de geheime dienst. Het komt namelijk wel heel goed uit dat er nu huiszoekingen gehouden kunnen worden.
Louis Seveke houdt zich intensief met onderzoek naar de geheime dienst bezig en is bovendien de opper-ondervrager in de sektarische beweging die de kraakbeweging toe al lang was. Mark heeft de aanslag nu, in 2007 bekend en het is aannemelijk dat Louis Seveke er in 1996 al van wist.
Mark raakt in verdenking een stroman van de politie te zijn en wordt uit het kraakpand verdreven. Daarmee is hij ook meteen zijn gehele netwerk en vriendenkring kwijt. Tien jaar later pleegt hij wraak.

Is het daarmee een politieke moord? Het is volgens mij een relationele moord, met politieke impact. Het bewijst namelijk weer eens hoe dicht de Groen-Links partijtop tegen het terrorisme aanschurkt of heeft geschurkt. Louis Seveke was namelijk bevriend met enkele hoogstaande Groen-Links bestuursleden en hij wist hoogstwaarschijnlijk van terroristische aanslagen. Voor mij laat het ook weer eens zien wat voor een gestoorde figuren er eigenlijk in zo'n beweging rondlopen.

Wednesday, March 28, 2007

Heb ik het niet gezegd?

door Keesjemaduraatje
Na de dood op Louis Seveke heb ik verschillende keren geschreven over de mogelijke motieven. Ook de homosexuele contacten en de mogelijkheid dat de krakers het zelf gedaan hebben kwam daarbij aan de orde. Ik kreeg daarom enkele Nijmeegse krakers op mijn weblog die bedreigingen uitten.

Nu blijkt een kraker het gedaan te hebben. Maar we weten nog niet waarom. Misschien was het ook een informant of een verrader. we weten het niet. Zeker is wel dat de dader opgespoord werd via het internet. Waarschijnlijk was het de beruchte "Edmund Dantes", die zo stom was om na de aanslag nog even van zich te laten horen.

Louis_seveke
Nu we weten dat een kraker Louis Seveke heeft vermoord, vragen we ons nog steeds af wat het motief is. Was het een moord in de relationele sfeer, een afrekening in het drugscircuit, of was de dader een informant van de politie? We gaan verder speculeren tot de zaak duidelijk is.

Tuesday, March 27, 2007

Tennistoernooi

door Keesjemaduraatje
"Zou het mogelijk zijn , als je beperktetijdsplanning het toelaat, om vanmiddag nog een begin te maken met het messaging upgrade project, dat eigenlijk als einddatum overmorgen heeft, maar dat door omstandigheden die geheel buiten ons bereik liggen, pas over twee weken af kan zijn?"

Dat zou een zin zijn die weliswaar niet letterlijk uitgesproken wordt, want dan gaan ze helemaal aan je verstandelijke vermogens twijfelen, maar die toch weergeeft, hoe er in de ICT sector  met elkaar omgegaan wordt. Alles gaat voor, behalve het werk. Dat is de belangrijkste boodschap. Ik heb al meegemaakt dat mensen niet aan een vergadering deel konden nemen, omdat hun vriendin wat vroeger  kwam of omdat hun moeder verjaardag vierde. Laatst werd een belangrijk migratietraject van een hele grote gloeilampenfabriek met twee weken uitgesteld, omdat de projectmedewerker een tennistoernooi had op de afgesproken dag. Er zijn al gecrashde servers blijven liggen, omdat iemand zijn nagels moest lakken. Mensen die drie keer per jaar op wintersport gaan klagen over oververmoeidheid. Naast mij staan mensen enthousiast driekwartier over vrijetijdsbesteding te praten, terwijl ze het zogenaamd erg druk hebben.

We kunnen het wel heel erg vinden dat er werk naar India of China verdwijnt, maar intussen gaat het met ons gewoon te goed.

Sunday, March 25, 2007

Evenredige vertegenwoordiging

Het klinkt redelijk als er Marokkaanse- en Turkse Volksvertegenwoordigers in ons Parlement zitting hebben. Immers een bepaald percentage van de bevolking heeft die etniciteit en daarom moeten ze ook vertegenwoordigd zijn. Als je echter gaat doordenken, dan merk je dat er iets niet in de haak is. Kijk je eens naar de andere groepen buitenlanders in Nederland en gaat doorrekenen, dan zie je dat er 380.000 Duitsers in Nederland wonen. Tel je daar de kinderen en kleinkinderen van Duitsers bij op, dan kom je tot de conclusie dat er minstens vijf Duitsers in ons parlement zouden moeten zitten. Dat is niet het geval. Alleen Britta Böhler, de extreem linkse advocaat, is Duits en zit in de Eerste Kamer voor Groen-Links. Toch haalt geen mens het in zijn hoofd om Duitsers voor te trekken bij de kandidaatstelling. Waarom eigenlijk niet?

Ik heb met eigen ogen mogen aanschouwen hoe de kandidaatstelling voor de Marokkaanse Salima Belhaj (D66) in zijn werk ging. Ik ontmoette Salima in juni vorig jaar op een partijbijeenkomst van D66 in Tilburg. Ze stond met allerlei mensen te praten, maar behoorde niet tot de intimi van Lousewies of Alexander Pechtold. Mij viel ze op, omdat ze vertelde dat gereformeerde vrouwen meer zouden worden onderdrukt dan Marokkaanse vrouwen. Nou dat is een leuke stelling, maar niet bepaald politiek relevant. Ze kondigde aan te kandideren voor de Tweede Kamer.
Later las ik op Hyves, dat ze tegenover Alexander Pechtold het begrip “Jihad” had verklaard (“vooral een strijd tegen jezelf...”) en ze had hem ook verteld dat ze een Lousewies aanhanger was. Alle reden dus, om deze mevrouw niet toe te laten tot de kandidatenlijst. Wie schetst mijn verbazing, toen ik zag dat ze tiende op de kandidatenlijst stond. Leuk zo’n Marokkaans vrouwtje erbij. Allerlei andere mensen die al jaren voor de partij werken in de regio’s en in de verschillende commissies, werden gepasseerd.

Het is natuurlijk duidelijk dat verschillende politieke partijen er voor zorgen dat er een Turk of Marokkaan op de lijst staat, gewoon om de stem van deze bevolkingsgroepen te krijgen en om te laten zien hoe geweldig politiek correct ze zijn. Een aantal jaren geleden was dit ook zo bij de Surinamers, maar er zijn twee redenen dit niet meer te doen. Ten eerste zijn de Surinamers nu geïntegreerd. Dat blijkt uit het aantal Surinaamse meisjes dat een hogere opleiding doet, dat hoger is dan bij de autochtone meisjes en vrouwen. Ten tweede en deze reden is in tegenspraak met de eerste, zijn er een aantal problemen met Surinamers in het parlement en de gemeenteraden geweest.

Van 1991 tot 2001 woonde ik in Duitsland en daar heb ik kunnen zien hoe een regionaal kiesstelsel functioneert. Een kandidaat moet eerst in zijn eigen regio bekend worden, door daar politiek actief te zijn. Dan wordt hij door zijn partij in zijn eigen regio kandidaat gesteld. Dit heeft als voordeel dat mensen in de regio hun kandidaat kennen en dat iemand niet van vandaag op morgen plotseling in het parlement kan zitten. Een bepaald aantal kandidaten worden wel meteen landelijk gekozen. De CDU-Bundestagsabgeortnete van onze streek woonde één dorp verder en bij verschillende bijeenkomsten en feesten hadden we hem zonder problemen aan kunnen spreken. Weliswaar hebben we dat nooit gedaan, omdat mijn vrouw als “Links-Radikal” te boek stond, maar dat is weer een geheel ander verhaal. Ook dit systeem van regionale vertegenwoordiging heeft soms rare effecten, dat bleek toen de zoon van studentenleider Rudi Dutschke plotseling uit de VS naar Duitsland kwam en door de Groenen op een succesvol district in Berlijn werd gezet. De ’68-ers wilden graag een dynastie van revolutionairen vestigen.

In schril contrast hiermee is de kandidaatstelling en verkiezing van twee andere geachte afgevaardigden die ik persoonlijk ken: Jose Smits en Wijnand Duyvendak. Jose Smits had nog nooit iets voor de PvdA gedaan, had geen relevante opleiding en werd kandidaat Tweede Kamerlid door een sollicitatieprocedure. Gelukkig had ze twee kenmerken die haar tot een heel geschikte kandidaat maakte: lesbisch en vrouw. Wat wil je nog meer. Wijnand Duyvendak had jarenlang zowel het parlementaire systeem als de rechtstaat bestreden in de kraakbeweging, Onkruit en andere gewelddadige groeperingen en kwam toch zonder ooit iets voor de partij Groen-Links gedaan te hebben in de Tweede Kamer. Waarom? Hij is de partner van een lid van het Groen-Links partijbestuur. Groen-linksers verdelen de goede baantjes graag onder elkaar. Om nu niet meteen het verwijt te krijgen dat ik alleen de rare kandidaatstellingen bij links zoek, is het eerlijk te zeggen, dat ook de kandidaatstelling van Ayaan Hirsi Ali voor de VVD natuurlijk krankzinnig en ondemocratisch is. Jongen blanke mannen van 30, die al jarenlang stad en land aflopen voor de JOVD, hebben het nakijken.

Het dus geen wonder dat ook Turkse en Marokkaanse kandidaten, zonder enige kennis van zaken en zonder tenminste een achterban in hun eigen etnische groep,
in het parlement terechtkomen en daar een goed salaris opstrijken. Zo werkt het Nederlandse politieke systeem nu eenmaal en dat is in het voordeel van nieuwkomers, als ze tenminste af en toe flink stennis schoppen of anderszins een maatschappelijk probleem vormen. Misschien moeten de Duitsers ook eens een paar buurthuizen in de fik steken of een cineast de keel afsnijden.

Het idee dat een Turk alleen op een Turk kan stemmen en een Limburger alleen op een Limburger, is op zich politiek en maatschappelijk desastreus. Het kenmerkt de ideologische armoede waarin Nederland zich bevind. Vroeger stemde je PvdA omdat je arbeider was en CDA omdat je christen was, of je had een eigen bedrijf en dan stemde je VVD. Dat was nog overzichtelijk. Nu zijn de drie grootste partijen dicht tegen elkaar aan gekropen en is er een heel groot sociaal-liberaal blok ontstaan. Het logische gevolg is dat de uitersten op het politieke spectrum, SP en PVV in aanhang groeien. Alleen de vertegenwoordigers van die partijen zeggen nog echt wat ze denken. Daardoor ontstaat de krankzinnige situatie dat een partij die zich socialistisch noemt, in aanhang groeit, terwijl het socialisme als ideologie en praktijk gelukkig al hartstikke dood is. Aan de andere kant van de politieke schaal groeit een partij in aanhang die in het land niet eens bijeenkomst kan houden en ook geen leden heeft, omdat ze bedreigd wordt. We mogen nog van geluk spreken dat er nog geen straatgevechten zijn uitgebroken zoals in de jaren dertig in Duitsland het geval was. Alleen als Nederland er in slaagt een verandering van het kiesstelsel met een eerlijke en goede evenredige vertegenwoordiging te realiseren, kan de toekomst weer met vertrouwen tegemoet gezien worden. Daarbij zullen kandidaten eerst een lange weg door de partij moeten afleggen, voordat ze, door regionale afgevaardigden, kandidaat gesteld worden.

Kees Broer-Eikmeier

Evenredige vertegenwoordiging

Het klinkt redelijk als er Marokkaanse- en Turkse Volksvertegenwoordigers in ons Parlement zitting hebben. Immers een bepaald percentage van de bevolking heeft die etniciteit en daarom moeten ze ook vertegenwoordigd zijn. Als je echter gaat doordenken, dan merk je dat er iets niet in de haak is. Kijk je eens naar de andere groepen buitenlanders in Nederland en gaat doorrekenen, dan zie je dat er 380.000 Duitsers in Nederland wonen. Tel je daar de kinderen en kleinkinderen van Duitsers bij op, dan kom je tot de conclusie dat er minstens vijf Duitsers in ons parlement zouden moeten zitten. Dat is niet het geval. Alleen Britta Böhler, de extreem linkse advocaat, is Duits en zit in de Eerste Kamer voor Groen-Links. Toch haalt geen mens het in zijn hoofd om Duitsers voor te trekken bij de kandidaatstelling. Waarom eigenlijk niet?

Ik heb met eigen ogen mogen aanschouwen hoe de kandidaatstelling voor de Marokkaanse Salima Belhaj (D66) in zijn werk ging. Ik ontmoette Salima in juni vorig jaar op een partijbijeenkomst van D66 in Tilburg. Ze stond met allerlei mensen te praten, maar behoorde niet tot de intimi van Lousewies of Alexander Pechtold. Mij viel ze op, omdat ze vertelde dat gereformeerde vrouwen meer zouden worden onderdrukt dan Marokkaanse vrouwen. Nou dat is een leuke stelling, maar niet bepaald politiek relevant. Ze kondigde aan te kandideren voor de Tweede Kamer.
Later las ik op Hyves, dat ze tegenover Alexander Pechtold het begrip “Jihad” had verklaard (“vooral een strijd tegen jezelf...”) en ze had hem ook verteld dat ze een Lousewies aanhanger was. Alle reden dus, om deze mevrouw niet toe te laten tot de kandidatenlijst. Wie schetst mijn verbazing, toen ik zag dat ze tiende op de kandidatenlijst stond. Leuk zo’n Marokkaans vrouwtje erbij. Allerlei andere mensen die al jaren voor de partij werken in de regio’s en in de verschillende commissies, werden gepasseerd.

Het is natuurlijk duidelijk dat verschillende politieke partijen er voor zorgen dat er een Turk of Marokkaan op de lijst staat, gewoon om de stem van deze bevolkingsgroepen te krijgen en om te laten zien hoe geweldig politiek correct ze zijn. Een aantal jaren geleden was dit ook zo bij de Surinamers, maar er zijn twee redenen dit niet meer te doen. Ten eerste zijn de Surinamers nu geïntegreerd. Dat blijkt uit het aantal Surinaamse meisjes dat een hogere opleiding doet, dat hoger is dan bij de autochtone meisjes en vrouwen. Ten tweede en deze reden is in tegenspraak met de eerste, zijn er een aantal problemen met Surinamers in het parlement en de gemeenteraden geweest.

Van 1991 tot 2001 woonde ik in Duitsland en daar heb ik kunnen zien hoe een regionaal kiesstelsel functioneert. Een kandidaat moet eerst in zijn eigen regio bekend worden, door daar politiek actief te zijn. Dan wordt hij door zijn partij in zijn eigen regio kandidaat gesteld. Dit heeft als voordeel dat mensen in de regio hun kandidaat kennen en dat iemand niet van vandaag op morgen plotseling in het parlement kan zitten. Een bepaald aantal kandidaten worden wel meteen landelijk gekozen. De CDU-Bundestagsabgeortnete van onze streek woonde één dorp verder en bij verschillende bijeenkomsten en feesten hadden we hem zonder problemen aan kunnen spreken. Weliswaar hebben we dat nooit gedaan, omdat mijn vrouw als “Links-Radikal” te boek stond, maar dat is weer een geheel ander verhaal. Ook dit systeem van regionale vertegenwoordiging heeft soms rare effecten, dat bleek toen de zoon van studentenleider Rudi Dutschke plotseling uit de VS naar Duitsland kwam en door de Groenen op een succesvol district in Berlijn werd gezet. De ’68-ers wilden graag een dynastie van revolutionairen vestigen.

In schril contrast hiermee is de kandidaatstelling en verkiezing van twee andere geachte afgevaardigden die ik persoonlijk ken: Jose Smits en Wijnand Duyvendak. Jose Smits had nog nooit iets voor de PvdA gedaan, had geen relevante opleiding en werd kandidaat Tweede Kamerlid door een sollicitatieprocedure. Gelukkig had ze twee kenmerken die haar tot een heel geschikte kandidaat maakte: lesbisch en vrouw. Wat wil je nog meer. Wijnand Duyvendak had jarenlang zowel het parlementaire systeem als de rechtstaat bestreden in de kraakbeweging, Onkruit en andere gewelddadige groeperingen en kwam toch zonder ooit iets voor de partij Groen-Links gedaan te hebben in de Tweede Kamer. Waarom? Hij is de partner van een lid van het Groen-Links partijbestuur. Groen-linksers verdelen de goede baantjes graag onder elkaar. Om nu niet meteen het verwijt te krijgen dat ik alleen de rare kandidaatstellingen bij links zoek, is het eerlijk te zeggen, dat ook de kandidaatstelling van Ayaan Hirsi Ali voor de VVD natuurlijk krankzinnig en ondemocratisch is. Jongen blanke mannen van 30, die al jarenlang stad en land aflopen voor de JOVD, hebben het nakijken.

Het dus geen wonder dat ook Turkse en Marokkaanse kandidaten, zonder enige kennis van zaken en zonder tenminste een achterban in hun eigen etnische groep,
in het parlement terechtkomen en daar een goed salaris opstrijken. Zo werkt het Nederlandse politieke systeem nu eenmaal en dat is in het voordeel van nieuwkomers, als ze tenminste af en toe flink stennis schoppen of anderszins een maatschappelijk probleem vormen. Misschien moeten de Duitsers ook eens een paar buurthuizen in de fik steken of een cineast de keel afsnijden.

Het idee dat een Turk alleen op een Turk kan stemmen en een Limburger alleen op een Limburger, is op zich politiek en maatschappelijk desastreus. Het kenmerkt de ideologische armoede waarin Nederland zich bevind. Vroeger stemde je PvdA omdat je arbeider was en CDA omdat je christen was, of je had een eigen bedrijf en dan stemde je VVD. Dat was nog overzichtelijk. Nu zijn de drie grootste partijen dicht tegen elkaar aan gekropen en is er een heel groot sociaal-liberaal blok ontstaan. Het logische gevolg is dat de uitersten op het politieke spectrum, SP en PVV in aanhang groeien. Alleen de vertegenwoordigers van die partijen zeggen nog echt wat ze denken. Daardoor ontstaat de krankzinnige situatie dat een partij die zich socialistisch noemt, in aanhang groeit, terwijl het socialisme als ideologie en praktijk gelukkig al hartstikke dood is. Aan de andere kant van de politieke schaal groeit een partij in aanhang die in het land niet eens bijeenkomst kan houden en ook geen leden heeft, omdat ze bedreigd wordt. We mogen nog van geluk spreken dat er nog geen straatgevechten zijn uitgebroken zoals in de jaren dertig in Duitsland het geval was. Alleen als Nederland er in slaagt een verandering van het kiesstelsel met een eerlijke en goede evenredige vertegenwoordiging te realiseren, kan de toekomst weer met vertrouwen tegemoet gezien worden. Daarbij zullen kandidaten eerst een lange weg door de partij moeten afleggen, voordat ze, door regionale afgevaardigden, kandidaat gesteld worden.

Kees Broer-Eikmeier

Saturday, March 24, 2007

Tariq de wegbereider

Lucas Hartong        24 maart 2007
Uit:  www.hetvrijevolk.com

Verslag van een debatavond met Tariq Ramadan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over 'Humor in de interculturele maatschappij'. Ofwel: een avondje naar de evangelist!

(...)

Zoals Christus Johannes de Doper kende als wegbereider, zo kent Mohammed Tariq Ramadan. Als volleerd evangelist bereidde hij afgelopen vrijdagavond in de aula van de Erasmus Universiteit te Rotterdam de weg voor zijn heiland. Het ongeveer 200-koppige publiek bleek gaande de avond vooral te bestaan uit academisch geïnteresseerden, Volkskrant en NRC-lezers en uiteraard, het zal u niet verbazen, cultuurrelativisten en gelovige broeders en zusters. Het was voorwaar een heerlijk weerzien op deze evangelisatieavond. Bijna gezellig, ware het niet dat er enkele ongelovigen onder de toehoorders waren.

Onder het waakzame oog van Anja Meulenbelt van de SP mocht columnist Ahmed Benzakour de avond op ludieke wijze openen. Thema van de avond was 'humor in een multiculturele setting'. Je moet er maar opkomen, want multiculturele humor is slechts weggelegd voor een zeer klein smaldeel van de Nederlandse bevolking. Mohammed deed zijn uiterste best om de gelovigen in de zaal aan te zetten tot lachen en verdomd: het lukte hem nog ook. Het waren dan wel volstrekt misplaatste grappen over dubbele paspoorten ("ik heb er gelukkig wel vijf, ha ha") en uiteraard Geert Wilders ("blonde Dolly die als een bezeten komeet door Den Haag schiet, ha ha"), maar hij wist zelfs nog een grap te produceren die bij de Nederlanders aankwam ("hoe harder Ali B. zingt, des te meer stemmen Geert Wilders trekt en dat heeft volgens mij een direct verband, ha ha"). Dat Benzakour ook de staat Israël en passant haar ontstaansrecht ontzegde deerde de pret niet.

De rest lezen op Het Vrije Volk:

Al Gore is een Islamiet

door Keesjemaduraatje
de laatste maanden zijn er twee thema's in de media opgedoken, die op het eerste gezicht helemaal niets met elkaar te maken hebben, maar toch dezelfde weerzin bij mij oproepen: Het Klimaat en Wilders. De weerzin wordt niet zozeer veroorzaakt door de thema's zelf, want ik heb niets tegen het klimaat en zeker niet tegen een warmer klimaat en ik heb niets tegen Wilders en zeker niet tegen zijn "Tsunami van islamiserings"-citaat. Mijn weerzin wordt veroorzaakt door de eensluidende mening van alle zichzelf redelijk en liberaal noemende massamedia.
Het is niet toegestaan een andere mening te hebben als die van NOVA/Pauwenwitteman/NRC/Volkskrant/Deleugenregeert/Zembla. Er is in feite geen onderscheid meer tussen die nieuws- en opinie-instanties. Bovendien wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuws en opinie.

Deze hetze vond zijn voorlopige hoogtepunt in de uitzending van De Leugen Regeert (Nomen est Omen) van hedenavond, waarin serieus werd gesteld, dat het niet meer zou moeten worden toegestaan, dat de klimaatdoctrine in de media wordt tegengesproken. De beruchte Galileï-vergelijking werd zelfs van stal gehaald om dit te illustreren. De mens veroorzaakt de klimaatverandering en die is slecht, dus we moeten allemaal, qua energiegebruik terug naar de Middeleeuwen. Dat is de doctrine en die mag niet tegengesproken worden. Die Middeleeuwen zijn belangrijk, want wie wil er nog meer dat we terugkeren naar de morele en ethische toestand van de Middeleeuwen? Juist. Osama Bin Laden.

Zowel de klimaatdoctrine als de islamisering hebben een sterk nivellerende invloed op het westen en op de overige kapitalistische landen. 

Tuesday, March 20, 2007

Anti-Islam Partij

door Keesjemaduraatje
gisteren lazen we dat er in Duitsland een anti-islam partij opgericht gaat worden. Er  zijn toch wel wat vraagtekens bij deze oprichting te zetten. De vraag is, of het "tegen een bepaalde religie zijn", voldoende achtergond en motivatie is om een partij op te richten.  Je moet toch ook ergens voor zijn. Volgens mij zijn er twee politieke stromingen die geschikt zijn om een anti-islam beweging te bewerkstelligen of te representeren: de conservatieven en de liberalen.

De christelijk conservatieven kunnen een tegenwicht tegen de islam bieden, doordat ze een eigen sterke relgie aanhangen. Dat heeft als voordeel dat je iets tegen de argumenten van de islam in kunt brengen. (Bijvoorbeeld: " Jezus is ook voor jou aan het kruis gestorven") De scheiding van kerk en staat, is niet het eerste waar christelijk conservatieven de nadruk op leggen.

Een burgerlijk conservatieve stroming daarentegen, legt meer de nadruk op fatsoen, nationalisme, rechtstaat en de democratie. Theodor Dalrymple en bepaalde aanhangers van Wilders zijn voorbeelden van deze stroming.

Anti-Islam Partij in Duitsland

"NEOKONSERVATIVES PROJEKT

Autor Ulfkotte plant anti-islamische Partei

Von Jan-Philipp Hein

Bekommt Deutschland eine neokonservative, anti-islamische Gruppierung? Der Journalist Udo Ulfkotte plant nach Informationen von SPIEGEL ONLINE eine eigene Partei, um "Sonderrechte für Muslime" zurückzudrängen - zum Beispiel bei Polygamie und Schächtungen.

Berlin - Der ehemalige "FAZ"-Redakteur Udo Ulfkotte will eine "Partei gegen die Islamisierung Deutschlands" gründen. SPIEGEL ONLINE bestätigte er jetzt dieses Vorhaben. Als Namen könne er sich "Christlich-Ökologische Partei" vorstellen, sagte der in Rheinland-Pfalz lebende Sachbuchautor. Ulfkotte, der mehrere Bücher zum Thema Terror und Islamismus vorgelegt hat, spricht von einer "kleinen Zahl" von Bundestagsabgeordneten der CDU, die sofort in die neue Partei wechseln würden. In Kommunalparlamenten seien es deutlich mehr. Namen wollte er nicht nennen.

Im Dezember erst hatte Ulfkotte den Verein "Pax Europa" gegründet, dem nach seinen Angaben schon jetzt mehrere hundert Mitglieder angehörten. Im Zuge der Arbeit sei deutlich geworden, dass man die Ziele des Vereins nur als Partei und in Parlamenten erreichen könne. Ulfkotte spricht von "Sonderrechten für Muslime" und einer "Aufweichung der Gesetze zugunsten des Islams". Dagegen werde sich die neue Partei stellen.

Als Beispiel nennt er die für Muslime zugelassene Polygamie in deutschen Sozialversicherungen: "Es kann nicht sein, dass in einem Staat, in dem die Polygamie verboten ist, Muslime mehrere Ehefrauen in der Krankenversicherung mitversichern können."

Monday, March 19, 2007

De Schreeuw

Beeld1_1

Rinus en ik waren weer eens ouderwets gezellig bij een happening, namelijk de onthulling van het kunstwerk "de Schreeuw", ter nagedachtenis aan de cineast Theo van Gogh.
De bijdrage van Hans Teeuwen was erg origineel en provocerend. Het is wel tekenend voor de situatie in Nederland, dat we zijn liedje, waarin hij zowel Jesus als de profeet Mohammed op de hak neemt, "moedig" moeten noemen.

Er waren mensen die de aanwezigheid van Job Cohen ongepast vonden, omdat Theo Cohen vaak bekritiseerd heeft, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is tenslotte de burgemeester van Amsterdam en als hij een lagere ambtenaar aanwezig had laten zijn, was het ook weer niet goed geweest. In het laatste boek van Ayaan, beschrijft ze dat juist Job Cohen goed tegen kritiek kan en er voor zorgde dat Ayaan door kon gaan bij de Wiardi Beckman Stichting, nadat ze hem een ayatollah had genoemd. Dat laat zien dat hij ook groots kan zijn.

Voor degenen die willen weten hoe Keesjemaduraatje eruit ziet, ik sta op het filmpje op Geenstijl, net achter Theodor Holman als hij zegt: "Dat heb je als je..."

Saturday, March 17, 2007

Denemarken?

door Keesjemaduraatje
Soms wordt ik er ook wel goed ziek van. Van dit land dat naar de klote geholpen wordt door een stelletje naieve idioten. Elke dag Geert Mak, Connie Palmen of Albayrak op de TV en geen woord van kritiek of een zweem van kritisch ondervragen. Dat kan toch niet?  Nu weer een artikel over "Reltoerisme" in de Volkskrant, wat alleen maar weer nagepraat is, omdat er van de gearresteerden in de Utrechtse wijk Ondiep slechts een paar van buiten de stad komen. Bovendien hadden de meesten helemaal niets gedaan. Alleen maar staan kijken. Maar de journalisten praten elkaar na en weigeren zelf na te denken.

Was ik vanmiddag in de Boekwinkel en zag ik een artikel in de Opzij over Geert Wilders. Dat was wel weer heel leuk. Geert Wilders tegen de feministische maatlat gelegd. Brengt Geert Wilders zelf zijn kinderen naar bed? Doet Geert Wilders wel eens zelf de afwas? Waarom is Geert Wilders zo kritisch juist over vrouwen met hoofddoeken? Houdt Geert Wilders niet zo van gesluierde vrouwen?  Heeft dat met zijn standpunten over emancipatie van de vrouw te maken?  Dat zijn vragen die we onszelf ook elke dag stellen en we zijn blij dat Cisca Dresselhuis de antwoorden van de blondgelokte leider heeft weten te ontfutselen. De Senator van Haat en Terreur zal dat soort vragen in ieder geval niet stellen. Die organiseert liever samen met Ed van Tijn en de knokploegen van de Internationale Socialisten een discussieavond met de titel " Hoe stoppen we Wilders" .

Ik vertelde dat met Ed van Tijn aan mijn Groenlinks georienteerde vrouw en die begon meteen te roepen: " Van Tijn Zwijn we krijgen je wel klein". Dat heeft ze geleerd in de Kraakbeweging in 1980. En we zijn in 1980 bijna door Ed van Tijn, toen Minister van Binnenlandse zaken, met traangas vergast, tijdens de demonstratie in Dodewaard. Dus zo zie je maar weer hoe uiterst rechts en uiterst links het weer met elkaar eens kunnen worden, als je je haat maar op de juiste personen richt. Maar dat geheel terzijde.

In ieder geval was ik Nederland spuugzat en riep tegen mijn vrouw en kinderen dat ik naar Denemarken wilde gaan verhuizen. Daar gingen ze ook nog serieus op in. Maar verder zijn de plannen niet geconcretiseerd. "Everywhere is Babylon", is een leus die mijn zoon dan bezigd.

Is er hoop voor Nederland? Weinig. De massamedia en de universiteiten zijn in handen van de dhimmies en de "Nutzliche Idioten"  . Op de UVA worden zelfs al propagandabijeenkomsten van de International Socialisten gehouden.  In Rotterdam geeft Tariq ramadan al les aan de Erasmus Universiteit. Er is een totale restauratie van het politiek correcte denken gaande.

Islamitische jodenhaat in Leeds

Universiteit van Leeds annuleert toespraak over islamitische jodenhaat
Bron: Lux et Libertas, 15 maart 2007

De Universiteit van Leeds heeft een toespraak over verbanden tussen het nationaal-socialisme en islamitische jodenhaat afgezegd. De toespraak zou gisteravond worden gehouden door Matthias Küntzel, maar enkele uren daarvoor werd hem verteld dat de toespraak niet zou doorgaan. Volgens de Universiteit van Leeds is de toespraak en de daarbij behorende workshop vanwege veiligheidsredenen afgelast, nadat moslims via e-mails bezwaar hadden gemaakt. Küntzel, die dezelfde toespraak voor de universiteiten van Yale en Wenen heeft gegeven, heeft de e-mails zelf gelezen. Volgens hem was er in de e-mails weliswaar sprake van grof taalgebruik, maar werd er niet echt met geweld gedreigd. Twee medewerkers van de Universiteit van Leeds beschuldigen hun werkgever dan ook van zwichten voor de bezwaren van moslims. De universiteit ontkent echter dat zij censuur pleegt en de academische vrijheid daarmee beknot. Volgens de universiteit is de toespraak alleen vanwege veiligheidsredenen afgezegd. De actie van de Universiteit van Leeds toont overeenkomsten met het censureren van de afscheidsrede van Pieter van der Horst door de Universiteit Utrecht. Van der Horst wilde in zijn toespraak iets zeggen over jodenhaat in islamitische landen. Het universiteitsbestuur censureerde zijn toespraak, waarbij ook Bas de Gaay Fortman een rol speelde. In eerste instantie beweerde de Universiteit Utrecht dat Van der Horst zijn afscheidsrede vanwege veiligheidsredenen moest aanpassen. Vervolgens werd beweerd dat de toespraak "onwetenschappelijk" zou zijn. Beide bezwaren waren echter smoesjes. Achteraf had Van der Horst spijt dat hij onder druk van het universiteitsbestuur voor censuur was gezwicht.

http://www.luxetlibertas.com/artikel15032007a.html

Tuesday, March 13, 2007

Red de homo

door Keesjemaduraatje
dat er vrouwen worden gestenigd in Iran. Dat vrouwen worden besneden in Somalie. Dat er een trein wordt opgeblazen in Spanje. Dat er vier aanslagen op het openbaar vervoer in London worden gepleegd. Dat zelfmoordterroristen onschuldige burgers in Israel doden. Dat er elke dag raketten worden afgeschoten op Israel. Dat vrouwen in Nederland worden uitgehuwelijkt en achtergesteld. Dat onze beste cineast op straat wodt doodgeschoten. Dat politici alleen nog met lijfwachten over straat kunnen.

Dat allemaal kan de feministen en de linkse beweging niet zoveel schelen. Er is zelfs begrip voor. Maar....
Kom niet aan onze homo's !!

De reactiepanelen gaan open en de discussie wordt weer geopend, want de homo is in gevaar.
Zelfs de meest gecensureerde website, die van de Senator voor Haat en Terreur, gaat open voor een PvdA-man, en homo, die een brief heeft geschreven. Hij klaagt erover dat de nieuwe immigranten niet tolerant staan ten opzichte van homosexuelen en dat we op weg terug naar de verborgenheid gaan. Het bijzondere is, dat hij serieus antwoord krijgt van Aanja en dat ze zelfs reacties toelaat.

Wat dat betreft is "de homo" net een soort indiaan. Veel linkse mensen vinden het heel erg goed wat er in Venezuela gebeurd. De democratie wordt afgeschaft. De olierijkdommen verkwanseld. De president maakt zich belachelijk door onzinnige uitspraken. Prachtig allemaal. In de NRC stond afgelopen zaterdag zelfs een lovend stuk over Hugo Chavez. Mooi. We zijn op weg naar het socialistische arbeidersparadijs.

Maar dan komt er een kink in de kabel. Wat is er aan de hand?  De Venezulaan op zich is niet aardig tegen "de Indiaan". Dat is niet zo mooi. Heel links Nederland krabt zich achter het oor.
Wat nu te doen?

Daarom zeg ik: "De homo op zich gaat de islamisering van Europa stoppen". Red de homo
De indiaan gaat onze ogen openen voor de misdaden van het socialisme. Red de indiaan.

Oproep

Oproep
 

Op vrijdag 23 maart houdt Tariq Ramadan zijn eerste openbare lezing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het thema is:

"
Lof der zotheid. De rol van scherts, satire en ironie in de integratie van de islam in Europa."

We roepen iedereen op bij de lezing aanwezig te zijn en Tariq Ramadan te testen op zijn gevoel voor humor. Dat kan door met hem in discussie te gaan over de Deense spotprenten of door éé van de spotprenten in de zaal te tonen of door andere manieren van vreedzaam protest tegen de gewelddadige reacties van islamitische fundamentalisten op humor. 

Verover de Universiteiten terug met humor

Tijd en plaats:
Vrijdag 23 maart 19.30 uur, Aanmelding verplicht, maximaal twee kaarten per persoon.

Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Woudestein complex), Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam
Nabij Excelsiorstadion en eindpunt tram 7 (Burg. Oudlaan)

Metro: Kralingse Zoom - Er is betaald parkeren op EUR-terrein.

Routebeschrijving is te vinden op: www.eur.nl/adressen/wegwijzer

Hamas: Kidnap meer soldaten

Hamas Legislator demands kidnapping of more Israeli soldiers

by Itamar Marcus and Barbara Crook
www.pmw.org.il

"Fathi Hamad, Hamas member of Palestinian Legislative Council, demanded the kidnapping of more Israeli soldiers in order to force Israel to free the [Palestinian] prisoners… Hamad said this at a gathering of the "Wa'ed" organization for prisoners and released [prisoners] in Khan Yunis ... Hamad stressed it was the responsibility of the government, the Legislative Council, the [armed] factions and military arms to dedicate all the efforts at their disposal to free the prisoners. He argued that the kidnapping of the soldier Gilad Shalit hit Israel very hard." [Al Ayyam, March 10, 2007]

Please feel free to forward this bulletin, crediting Palestinian Media Watch

Monday, March 12, 2007

Landen zijn niet gelijk

door Keesjemaduraatje
er is wel degelijk een verschil tussen een adviserende functie voor een democratisch land als Duitsland of Frankrijk en een adviserende rol bij een instituut in Marokko. Er is een verschil tussen landen. In een diktatuur bestaan namelijk geen onafhankelijke instituten. Daarom staat het mensenrecht groepje van mevrouw Khadija Arib ook onder de voorzitterschap van de Koning van Marokko. De koning zelf bemoeit zich met de zogenaamde mensenrechten in zijn land. Zijn land is een diktatuur. Hoe naief kan je zijn om dat een onafhankelijke organisatie te noemen.

Het maakt wel uit of je een Zweeds paspoort hebt of een Marokkaans paspoort. Het is onrealistisch te denken dat een staatsburgerschap van een diktatuur hetzelfde is als een staatsburgerschap van een democratisch land. Zelfs het Argentijnse staatburgerschap van Maxima is geen groot probleem zolang dat land democratisch blijft. En dan ga ik al heel ver als door de Nederlandse staat erkende anti-monarchist.

We zijn in Nederland helemaal vergeten wat dictatuur is. Veel mensen willen het ook niet weten. Zeker de extreem-linkse knokploegen niet, die altijd gespugd hebben op de Nederlandse cultuur en de Nederlandse staat en nu wel het recht van Turkse parlementariers op een eigen nationalisme willen beschermen.

We gaan heel moeilijke tijden tegemoet.

Sunday, March 11, 2007

Vrijheid van Meningsuiting

door Keesjemaduraatje
vandaag kreeg ik de vraag voorgelegd of ik een Nederlandse afdelingen van de Pax Europa e.v  wilde oprichten. Dat is een Europese vereniging die strijdt tegen de sluipende islamisering van Europa. Op 11 september a.s. houdt deze vereniging een demonstratie tegen de islam in Straatsburg.

Een voordeel van zo'n vereniging in Nederland te hebben is, dat allerlei acties, pamfletten en bezwaarschriften onder de noemer van die vereniging en met het adres van die vereniging geschreven kunnen worden. Dan krijg je niet meteen stenen door je ruit. Tenminste niet waar je woont.

Een nadeel van dit initiatief is, dat het te weinig gericht is tegen dictatuur en tegen de onvrijheid. Het grootste bezwaar tegen de islam is, dat het onvrijheid bevordert en de democratie ondermijnt. Vroeger hebben we al tegen het marxisme gevochten en daarvoor tegen de nazi-dictatuur. In feite is er niets nieuws onder de zon. Misschien komen er hierna weer andere diktatoriale systemen.

Ik wil het dus iets breder zien. Als er geen Iraanse, Pakistaanse, Syrische of Saudische diktatuur meer is, dan zal ook de dreiging van de islam sterk afnemen. Een gedemocratiseerde islam is weliswaar nog nooit eerder vertoond, maar is theoretisch mogelijk. Tenslotte hebben we nu ook een SP in Nederland, die voorlopig nog geen concentratiekampen wil opbouwen. Dus tel uit je winst.

Of ben ik nu naief en niet realistisch genoeg? Is mogelijk. Maar dan zou het goed zijn als meer mensen zich verenigen om het gevaar te bannen. Graag jullie mening in de comments.

Het is bekend, dat de PVV van Geert Wilders geen leden heeft. Dat zal in het komende jaar een probleem voor die partij worden, omdat alleen een politieke partij met leden, subsidie voor een wetenschappelijk bureau kan aanvragen. Bovendien zullen er lokale afdelingen opgericht moeten worden om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen. Pas dan zal er ook echt een democratische politieke partij kunnen ontstaan. Op dit moment draait nog alles om Geert Wilders.   
Op dit moment is dat dus voor mij geen optie.

Wednesday, March 07, 2007

Amerikaanse hulp aan Palestijnse universiteiten

USAID funding of Palestinian universities
with terror branches is in violation of US Law
by Itamar Marcus and Barbara Crook

The Report
An integral component of the United States’ war on terror is cutting off funding to terrorists and the infrastructures that promote terror. This report documents the undermining of this US policy and the apparent violation of US law by the United States Agency for International Development (USAID) in the Palestinian Authority (PA) areas through the funding of Al Quds Open University. Al Quds is a Palestinian university that hosts branches of the Hamas and Islamic Jihad terror organizations throughout Gaza and the West Bank.

Executive Summary
A. Direct funding of Al Quds University
In September 2006 at a ceremony at Al Quds Open University, USAID announced $100,000 of in-kind assistance to Al Quds Open University. [See Appendix 1.] US law prohibits funding any "educational institution that the Secretary knows or has reason to believe advocates, plans, sponsors, engages in, or has engaged in, terrorist activity... None of the funds...may be made available for the purpose of recognizing or otherwise honoring individuals who commit, or have committed, acts of terrorism.” (Foreign Operations Bill 2006 (SEC. 559.b-c)
Al Quds Open University is ineligible to receive money from USAID because:

• Al Quds hosts student branches of Hamas and Islamic Jihad on campus [See Part 1]
• Campus activities honor terrorists, past and present [Part 2]
• Campus activities advocate terror as legitimate “resistance”
• Al Quds University property is used for Hamas assemblies
• Al Quds administration members join in terror group events on campus
• Al Quds university participates in and sponsors off campus activities honoring terrorists [See part 2 for all campus activities]

In the 2005 Foreign Operations Bill the US congress tightened the test of eligibility for receiving US assistance. Since then, not only must the money not be used for terror-associated activities, but the recipient likewise must not be involved in or use any part of its budget for terror-associated activities. Thus, US law prohibits assistance to university infrastructures, if the university is terror-supporting or honors terrorists. Because Al Quds University hosts branches of Hamas and Islamic Jihad and has activities on campus promoting and honoring terrorists, this USAID support is in violation of US law.

B. Indirect funding of Universities
In addition to the $100,000 of direct in-kind assistance, USAID announced at the same ceremony an additional $2.4 million of assistance for 2,000 student scholarships, amounting to significant indirect assistance to Al Quds (and possibly other universities). It was not specified in the press releases what percentage of this $2.4 million was given to the universities as tuition, directly from USAID or through the students. In addition, it is unclear if US law permits USAID to assist students in cases where the money designated by USAID is for a specific university that hosts terror branches. In these cases, the student is merely a conduit for supporting a terror-hosting institution. It is likewise unclear if US laws were violated by USAID officials by participating in the ceremony with Al Quds officials on the campus of the University, thereby granting American legitimacy to a university that hosts Hamas and Islamic Jihad. According to PA newspaper reports and USAID press releases, there was no indication that USAID asked the university at the ceremony or otherwise that the terror branches be closed, or that terror support activities be curtailed.

It is likewise not clear what steps, if any, USAID has taken to guarantee in its criteria for applicants that none of the 2,000 scholarship recipients are members of the Hamas or Islamic Jihad student unions, have participated in their events, or have given any support to Hamas or Islamic Jihad, including voting for them in the council elections. Having recipients sign a declaration that they do not support terror activities is insufficient, as Palestinian society, including the schoolbooks, use the term “resistance” to define what the rest of the world calls terror. A recipient could be an active Hamas supporter and yet still profess in writing that he/she rejects terror.

Background 1: About Al-Quds and PA Universities
Established in Jerusalem in 1984, the Al-Quds Open University has more than 7,000 students. The university’s main campus is in Abu Dis with branches throughout the Palestinian territories. Each of these branches has active student union groups of Hamas and Islamic Jihad, which serve as centers of political activity and support for terror. The election platforms of the student parties reiterate the agendas of their parent terror movements. [See Part 2]

Both Hamas and the Islamic Jihad are outlawed terror groups by the US, Canada and the European Union.

Background 2: History of 2005- 2006 Foreign Operations Bill
Before 2005, the test of eligibility for US foreign aid funding primarily involved verifying that the money was not used for terror. A 2004 PMW report, "Four Loopholes in US Anti-Terror Funding Laws," highlighted the ease with which the Palestinians used US funds to honor terrorists and promote terror, and how educational institutions receiving US finding were actively involved in terror promotion with other parts of their budget. [See PMW report and Washington Times articles.] The 2005 Foreign Operations Bill closed these multiple loopholes, and a prominent component was that aid recipients could not be involved with terror in any way – regardless of the use of American grants.

Background 3: The Misguided Western Funding of PA Infrastructures
One of the troubling characteristics of PA society is that under the Arafat – Abbas regimes, terror promotion and glorification has been endemic. Even the most innocent infrastructures, including school names, sporting events, cultural venues and street names, are used to honor suicide terrorists. Western funding bodies have ignored this and continue funding the cultural and educational infrastructures in spite of their support for terror and honoring terrorists. As a result, PA children continue today to see terrorists honored as heroes and role models everywhere they turn.

Background 4: PA Universities - breeding grounds for terrorists
The presence of Hamas and Islamic Jihad student branches in all PA universities funded through Western support is an unfortunate example of how the West undermines its own war on terror and its goal of peace promotion. PA universities have historically been breeding grounds for terrorists. Campuses are used to promote terror and to recruit and plan terrorist activities. For example, it was Al-Kutlah Al-Islamiyyah (Hamas) at the Al-Najah University that created the horrific celebration of the 2001 Sbarro Pizza shop bombing by building a mock pizza parlor and decorating the walls and tables with images of pizza and body parts of the 14 murdered Israelis. Numerous suicide terrorists have come from PA universities, including one from Al Quds Open University. [See listing in Part 3]

Conclusion:
While a very important message of absolute intolerance for terror could be sent if the US were to follow through on its stated policy, in practice the opposite occurs. USAID funding of Palestinian terror-hosting institutions like Al Quds Open University, and participating in events on their campus, send a strong message that the US is willing to turn the other way and pretend it doesn't see the terror. This makes a mockery of US law and undermines the very peace the US wants to promote through its assistance.

Tuesday, March 06, 2007

Stay Strong

John McCain is een van de weinige kanshebbende Amerikaanse presidentskandidaten die voor een aanwezigheid van westerse troepen in Irak blijft pleiten. Hij weet dat als Europa en de VS zich nu terugtrekken uit Irak, het terrorisme niet alleen Irak zal destabiliseren, maar ook de gehele regio zal ontregelen.

 

Als je de belevenissen van McCain in Vietnam leest, dan weet je weer wat het betekent om tegen diktatuur te zijn. Dat is iets wat de meeste Nederlandse politici allang vegeten zijn. Of ze hebben het nooit geweten.

Sunday, March 04, 2007

Lof der Zotheid

door Keesjemaduraatje
Wij Nederlanders weten niet meer wat leuk is. Waar is de humor op heden gebleven? Waar mag je nog om lachen? Wat is politiek-correct om over te lachen? Vragen over vragen. Gelukkig komt er op al deze vragen een antwoord. Het thema van de Boekenweek 2007 is: "Lof der Zotheid" en wie kan ons beter vertellen waar we nog over mogen lachen, dan een echte moslimfundamentalist, die de VS al niet meer in mag en hier in Nederland, op onze kosten, met open armen wordt ontvangen: Tariq Ramadan.

vrijdag 23 maart: Erasmuspodium met Tariq Ramadan: Tariq Ramadan en lof der zotheid. De rol van scherts, satire en ironie in de integratie van de islam in Europa.
tijd en plaats: 20.00 uur, RO Theater (William Boothlaan 8, Rotterdam), meer informatie

Het is het eerste openbare optreden van Tariq Ramadan sinds hij hier op 1 januari aangesteld werd als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Misschien gaan we er met een paar mensen heen en tonen hem enkele antisemitische spotprenten uit Arabische kranten. Eens kijken of hij dan nog kan lachen.

Thursday, March 01, 2007

Islamic again..

door Keesjemaduraatje
zojuist op TV. Hare Majesteit brengt een bezoek aan de Aya Sophia in Istanbul (Constantinopel) en wordt bijgestaan door een Turkse kunsthistoricus. Het gebouw is vroeger een kerk geweest. De koningin vraagt welke veranderingen er zijn aangebracht aan de kerk om er een moskee van te maken. de kunsthistoricus legt vriendelijk uit wat er aan verbouwingen zijn geweest, " to make the building islamitic again...".
Dat is een plat stuk geschiedsvervalsing, alsof het gebouw voor het christendom al ooit islamitisch was geweest. Het is een van de eerste kerken, uit de vierde eeuw, gebouwd voordat er überhaupt een islam bestond. Zo wordt de christelijke geschiedenis van Turkije consequent weggewerkt. Het is zeker geen hoopgevend teken voor een toetreding tot Europa.