Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 24, 2007

Al Gore is een Islamiet

door Keesjemaduraatje
de laatste maanden zijn er twee thema's in de media opgedoken, die op het eerste gezicht helemaal niets met elkaar te maken hebben, maar toch dezelfde weerzin bij mij oproepen: Het Klimaat en Wilders. De weerzin wordt niet zozeer veroorzaakt door de thema's zelf, want ik heb niets tegen het klimaat en zeker niet tegen een warmer klimaat en ik heb niets tegen Wilders en zeker niet tegen zijn "Tsunami van islamiserings"-citaat. Mijn weerzin wordt veroorzaakt door de eensluidende mening van alle zichzelf redelijk en liberaal noemende massamedia.
Het is niet toegestaan een andere mening te hebben als die van NOVA/Pauwenwitteman/NRC/Volkskrant/Deleugenregeert/Zembla. Er is in feite geen onderscheid meer tussen die nieuws- en opinie-instanties. Bovendien wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuws en opinie.

Deze hetze vond zijn voorlopige hoogtepunt in de uitzending van De Leugen Regeert (Nomen est Omen) van hedenavond, waarin serieus werd gesteld, dat het niet meer zou moeten worden toegestaan, dat de klimaatdoctrine in de media wordt tegengesproken. De beruchte Galileï-vergelijking werd zelfs van stal gehaald om dit te illustreren. De mens veroorzaakt de klimaatverandering en die is slecht, dus we moeten allemaal, qua energiegebruik terug naar de Middeleeuwen. Dat is de doctrine en die mag niet tegengesproken worden. Die Middeleeuwen zijn belangrijk, want wie wil er nog meer dat we terugkeren naar de morele en ethische toestand van de Middeleeuwen? Juist. Osama Bin Laden.

Zowel de klimaatdoctrine als de islamisering hebben een sterk nivellerende invloed op het westen en op de overige kapitalistische landen. 

Als de moslimbroederschappen hun zin krijgen, en er zijn steeds meer intellectuelen en anderszins nuchterdenkende mensen die dit beamen, dan keren we qua normen en waarden terug naar de middeleeuwen. En dat was geen goede oude tijd. Bovendien gaat het er steeds meer op lijken dat onze rechtstaat wordt ondergraven door de islamitische doctrine. Hans Jansen(de arabist) heeft dit streven van de islamitische fundamentalisten in verband gebracht met het streven naar nivellering. Het lukt ze niet zelf zo rijk te worden als wij en daarom proberen ze ons armer te maken:

"Grote groepen in de islamitische wereld vinden dat (dat Europa rijker is de islamitische landen (red.)) verontrustend. Uiteraard erkennen ze de superioriteit van het Westen, maar ze hebben geen vrede met die superioriteit. Ze willen dat veranderen. Jammer genoeg niet door de islamitische wereld aan te pakken, maar door het Westen aan te pakken. De enige methode waarmee zulke groepen het Westen kunnen raken is terreur. Op elk ander gebied zouden de vijanden van het Westen direct zwaar de klos zijn. Dus plegen er moslims in naam van de islam terreur tegen het Westen, en laten zich daarbij inspireren door hun droomfantasie over de uiteindelijke triomf van de islam.

Het is maar hoe je het bekijkt, maar hoe je het ook bekijkt, het is wel degelijk nivellering. Zonder dat het de terroristen iets kost, gaat een steeds groter deel van ons geld naar de bewaking van personen, instellingen, faciliteiten, gebouwen, en zo voort. Uit respect voor de islam moet u uw schoenen uittrekken – niet alleen in de moskee maar ook op elk Amerikaans vliegveld, onder het oog van speciaal daarvoor opgeleide en betaalde functionarissen."

Dat is ook de verklaring voor het feit dat linkse organisaties en partijen het islamitische streven ondersteunen. Ze hebben het zelf in al die jaren niet gered het kapitalisme kapot te krijgen en nu komt er opeens een terreurbeweging die het wel kan. Mooi voor de Femke Halsema's en Wijnand Duijvendaks van deze wereld.

Dezelfde verklaring kan je geven voor het streven van de Linkse Beweging en Al Gore om ons te dwingen om onze auto weg te doen en niets meer te produceren. Ze hebben het zelf in al die jaren actievoeren niet voor elkaar gekregen om het kapitalisme kapot te krijgen en nu komt er gelukkig als redder uit de hemel de "Klimaatverandering" . Gelukkig zijn alle Universiteiten en massamdia al in handen van de linkse diktatuur, dus de doctrine wordt nergens meer tegengesproken. Alleen Frits Wester  was vanavond  van mening dat de andere kant ook gehoord moest worden, maar Felix Meurders liet hem nauwelijks aan het woord.

In die zin is Al Gore de grootste islamiet. Bovendien woont Al Gore zelf in een enorm groot huis waar hij 20 keer het energieverbruik van een gemiddelde Amerikaan de atmosfeer in stookt. Maar intussen wel de onheilsprofeet uithangen. Dat lijkt verdomd veel op het gedrag van een Saoudische prins.

10 comments:

Ariël Bruéns said...

Het verschil tussen de islam en het socialisme is slechts marginaal te noemen.

Liberaal Reveil! said...

Oh ja?
En welke massamedia noemt zichzelf dan "liberaal" volgens jou?

keesjemaduraatje said...

volgens mij is er geen liberale krant in Nederland

Liberaal Reveil! said...

Vreemd hoor. Je schrijft namelijk wel:

"mijn weerzin wordt veroorzaakt door de eensluidende mening van alle zichzelf redelijk en liberaal noemende massamedia."

keesjemaduraatje said...

wat vindt de JOVD ervan?
Klimaatverandering, islamisering. Jullie hebben zeker een mening hierover.

Liberaal Reveil! said...

Dat is overigens nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Maar goed... je logica ontbreekt wel vaker.

Over de oplossingen die de heer Gore aandraagt kunnen we nog uitgebreid discussieren, maar een ding staat vast: de JOVD vindt klimaatverandering een slechte zaak. Willen we dat Nederland straks onder water ligt? Jij misschien wel met je liefde voor "warmer weer", maar wij hebben dat liever niet.

De "islamisering" speelt zich vooral af in de media: aan dat onderwerp wordt nu vaker dan vroeger aandacht besteed. De media islamiseren. Maar als je kijkt naar groei van religie, dan zie je dat moskeeen juist minder vaak bezocht worden. Allochtone jongeren hebben steeds minder met religie.

De JOVD staat natuurlijk voor absolute scheiding tussen staat en kerk, maar ook voor de vrijheid van het individu: als je wil geloeven, prima, doe dat maar, maar val anderen er niet mee lastig.

keesjemaduraatje said...

dat het klimaat veranderd, klopt wel, maar de vraag is of de mensheid dat veroorzaakt. Er is weinig tegen te doen. Wezouden moeten beginnen met alleen maar huizen en andere gebouwen op de veluwe en oostelijker te bouwen. En de dijken verhogen natuurlijk.
Het is duidelijk dat de JOVD zijn ogen sluit voor de toenemnede islamisering van Europa. Jullie willen je mooie baantjes bij de EU en in Den Haag natuurlijk niet op het spel zetten, door radicale uitspraken te doen.

Liberaal Reveil! said...

Dat makkelijke geschreeuw van radicale one-liners is misschien leuk voor extremisten zoals jij, maar verre van de waarheid en evenmin constructief. Kom eens met echte antwoorden en cijfers, vrind. Praten we een ander keer verder.

keesjemaduraatje said...

Dat "vrind" is zo bekakt dat het al weer heel erg grappig is. Ik schrijf columns, geen wetenschappelijke artikelen over de zogenaamde broeikastdoctrine. Als je vind dat er alleen maar met cijfers gediscussieerd mag worden, dan mag je dat op je eigen JOVD site doen. Naast de uitnodigingen voor de borrels en de forums.
Ik zou het op prijs stellen als je een naam opgaf. Hoeft niet je echte naam te zijn. Voor ik het weet zit ik hier met een kloon van Steady Freddy te discussieren in plaats van met een echte JOVD-er.
Als ik "redelijk" en "sociaal-liberaal" was, dan hoefde ik geen weblog te beginnen, maar dan zou ik wel lid zijn gebleven van die ander "vrindenclub", D66.

Ariël Bruéns said...

@Liberaal Kabaal
Als je dit weblog al radicaal meent te moeten vinden, dan ben ik blij dat je niet mijn blog bezoekt vrind...