Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, March 20, 2007

Anti-Islam Partij

door Keesjemaduraatje
gisteren lazen we dat er in Duitsland een anti-islam partij opgericht gaat worden. Er  zijn toch wel wat vraagtekens bij deze oprichting te zetten. De vraag is, of het "tegen een bepaalde religie zijn", voldoende achtergond en motivatie is om een partij op te richten.  Je moet toch ook ergens voor zijn. Volgens mij zijn er twee politieke stromingen die geschikt zijn om een anti-islam beweging te bewerkstelligen of te representeren: de conservatieven en de liberalen.

De christelijk conservatieven kunnen een tegenwicht tegen de islam bieden, doordat ze een eigen sterke relgie aanhangen. Dat heeft als voordeel dat je iets tegen de argumenten van de islam in kunt brengen. (Bijvoorbeeld: " Jezus is ook voor jou aan het kruis gestorven") De scheiding van kerk en staat, is niet het eerste waar christelijk conservatieven de nadruk op leggen.

Een burgerlijk conservatieve stroming daarentegen, legt meer de nadruk op fatsoen, nationalisme, rechtstaat en de democratie. Theodor Dalrymple en bepaalde aanhangers van Wilders zijn voorbeelden van deze stroming.

De liberalen zullen altijd de nadruk op vrijheid en individualisme leggen. de scheiding van kerk en staat is het eerste doel van deze stroming. Het afsluiten van de grenzen voor invloeden van buitenaf is geen middel dat liberalen graag gebruiken.

Volgens mij is Geert Wilders een aanhanger van de conservatief liberale of burgerlijk conservatieve politieke stroming. In ieder geval staat hij voor meer dan alleen een anti-islam partij.  De Duitse variant die nu opgericht gaat worden heeft nog een ander vreemd kenmerk. De partij zou ecologisch-christelijk moeten zijn. Dat is een combinatie die in Nederland in ieder geval nog niet bestaat, maar die wel interessant is. In ieder geval staat de nieuwe partij voor meer dan alleen anti-islam, maar deze combinatie is wel weer vreemd. Voor Nederland dan.

Ik heb een tijdje de Pax Europa e.v  bestudeerd en wens de leden alle goeds toe, maar ik denk dat de Nederlandse anti-islam activisten niet voor een ecologisch christendom te interesseren zijn. Bovendien hoeven we niet nog een anti-islam partij te hebben. Geert Wilders doet dat goed genoeg.

Desondanks blijf ik van mening dat we een organisatie nodig hebben. Later zal ik schrijven waarom

4 comments:

david said...

Anti-islam gaat deze website steeds meer beheersen. Ben benieuwd hoe lang dat fotootje van Mohammed Ali, overtuigd soenniet en lid van de Nation of Islam, nog blijft staan.

keesjemaduraatje said...

volgens mij kan jij helemaal niet lezen. Dat ten eerste. Bovendien heb je zelf een website war consequent propaganda voor de islam gemaakt wordt en waar het gereformeerde christendom stelselmatig belachelijk wordt gemaakt. Dat vind ik ook niet normaal.

Vrijwilligersinitiatief Armoedebestrijding said...

http://armoede.web-log.nl
-
www.freewebs.com/armenaanhetwoord
-
NOTEER a.u.b. deze gegevens en stuur
een berichtje naar de kranten, en
naar mensen die actief zijn op sociaal
vlak.
-
http://armoede.multiforum.nl

Vrijwilligersinitiatief Armoedebestrijding said...

http://armoede.web-log.nl
-
www.freewebs.com/armenaanhetwoord
-
NOTEER a.u.b. deze gegevens en stuur
een berichtje naar de kranten, en
naar mensen die actief zijn op sociaal
vlak.
-
http://armoede.multiforum.nl