Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, March 01, 2007

Islamic again..

door Keesjemaduraatje
zojuist op TV. Hare Majesteit brengt een bezoek aan de Aya Sophia in Istanbul (Constantinopel) en wordt bijgestaan door een Turkse kunsthistoricus. Het gebouw is vroeger een kerk geweest. De koningin vraagt welke veranderingen er zijn aangebracht aan de kerk om er een moskee van te maken. de kunsthistoricus legt vriendelijk uit wat er aan verbouwingen zijn geweest, " to make the building islamitic again...".
Dat is een plat stuk geschiedsvervalsing, alsof het gebouw voor het christendom al ooit islamitisch was geweest. Het is een van de eerste kerken, uit de vierde eeuw, gebouwd voordat er überhaupt een islam bestond. Zo wordt de christelijke geschiedenis van Turkije consequent weggewerkt. Het is zeker geen hoopgevend teken voor een toetreding tot Europa.

No comments: