Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, March 04, 2007

Lof der Zotheid

door Keesjemaduraatje
Wij Nederlanders weten niet meer wat leuk is. Waar is de humor op heden gebleven? Waar mag je nog om lachen? Wat is politiek-correct om over te lachen? Vragen over vragen. Gelukkig komt er op al deze vragen een antwoord. Het thema van de Boekenweek 2007 is: "Lof der Zotheid" en wie kan ons beter vertellen waar we nog over mogen lachen, dan een echte moslimfundamentalist, die de VS al niet meer in mag en hier in Nederland, op onze kosten, met open armen wordt ontvangen: Tariq Ramadan.

vrijdag 23 maart: Erasmuspodium met Tariq Ramadan: Tariq Ramadan en lof der zotheid. De rol van scherts, satire en ironie in de integratie van de islam in Europa.
tijd en plaats: 20.00 uur, RO Theater (William Boothlaan 8, Rotterdam), meer informatie

Het is het eerste openbare optreden van Tariq Ramadan sinds hij hier op 1 januari aangesteld werd als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Misschien gaan we er met een paar mensen heen en tonen hem enkele antisemitische spotprenten uit Arabische kranten. Eens kijken of hij dan nog kan lachen.

No comments: