Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 30, 2007

Motieven Moord seveke

door Keesjemaduraatje
het zou zo geweest kunnen zijn dat Mark Tega, de vermoedelijke moordenaar van Louis Seveke, en Louis Seveke zelf in 1996 gezamelijk in het krakers/terroristen circuit in Nijmegen verkeerden. Mark was de explosievenexpert van het clubje mensen rond ELF. Op 16 april 1996 pleegt Mark een aanslag op BASF, maar niemand begrijpt waarom. BASF is op dat moment niet in opspraak door dierproeven of vervuiling. Kenmerk van de aanslag is bovendien dat er ammoniumnitraat gebruikt wordt. Deze stof wordt ook gevonden in de opslagruimte van de vermoedelijke dader. In de claimbrief wordt verwezen naar de geavanceerde ontsteker die bij de aanslag gebruikt wordt. Dat valt op. Hoe komen die activisten aan zo'n ontsteker?
Na de aanslag worden de burelen van Ravage doorzocht en de gehele administratie, plus die van andere organisaties in het gebouw in beslag genomen. De gedachte komt op dat de aanslag is geprovoceerd door de politie of de geheime dienst. Het komt namelijk wel heel goed uit dat er nu huiszoekingen gehouden kunnen worden.
Louis Seveke houdt zich intensief met onderzoek naar de geheime dienst bezig en is bovendien de opper-ondervrager in de sektarische beweging die de kraakbeweging toe al lang was. Mark heeft de aanslag nu, in 2007 bekend en het is aannemelijk dat Louis Seveke er in 1996 al van wist.
Mark raakt in verdenking een stroman van de politie te zijn en wordt uit het kraakpand verdreven. Daarmee is hij ook meteen zijn gehele netwerk en vriendenkring kwijt. Tien jaar later pleegt hij wraak.

Is het daarmee een politieke moord? Het is volgens mij een relationele moord, met politieke impact. Het bewijst namelijk weer eens hoe dicht de Groen-Links partijtop tegen het terrorisme aanschurkt of heeft geschurkt. Louis Seveke was namelijk bevriend met enkele hoogstaande Groen-Links bestuursleden en hij wist hoogstwaarschijnlijk van terroristische aanslagen. Voor mij laat het ook weer eens zien wat voor een gestoorde figuren er eigenlijk in zo'n beweging rondlopen.

In het blad Ravage wordt de aanslag op BASF in 1996 in Arnhem zo beschreven: "

Zowel de politie als het bedrijf tasten in het duister naar het motief van de dader(s). Tien dagen later ontvangt actieblad Ravage per fax een bericht dat bestaat uit de volgende woorden: "Arnhem. De vervuiler betaalt. ook oude rekeningen. 17okt.4.5.V4". De cryptisch omschreven boodschap wordt ondertekend met "ELF".

Op de dag dat de nieuwe editie van Ravage verschijnt, verricht een rechercheteam uit Arnhem huiszoeking op de redactie van het actieblad. Als grond zegt men op zoek te zijn naar de persverklaring van het ELF, maar in wezen is het justitie vooral te doen om het adressenbestand en de contacten van het actieblad. Door adequaat optreden van sympathiserende krakers worden de rechercheurs in het nauw gedreven, waarop de ME wordt ingezet.

Bij de huiszoeking worden naast de computers grote delen van de boekhouding alsmede redactionele en persoonlijke informatie in beslag genomen. De huiszoeking levert geen sporen op die hebben geleid naar de dader(s) achter de aanslag op het BASF-kantoor. Sindsdien is Ravage verwikkeld in een langdurige rechtszaak tegen de staat. Hiervan wordt komend najaar de uitspraak verwacht.

Geweldsdiscussie

In de weken na de huiszoeking bij Ravage wordt in het blad een discussie gevoerd over de zin van gewelddadige acties als die van het ELF. Als gevolg van de aanslagen bij BASF en Credit Lyonnais in Arnhem heeft het rechercheteam het vooral gemunt op de lokale radicaal-linkse actiescene. De huiszoeking bij Ravage in Amsterdam moet in het verlengde van dit onderzoek worden gezien.

Marc, actief voor het infocentrum Assata in Nijmegen, schrijft dat bomaanslagen als in Arnhem te billijken zijn, mits het middel "met de uiterste terughoudendheid, grote voorzichtigheid en een nog grotere zorgvuldigheid wordt toegepast." Het toebrengen van materiële schade is voor hem altijd al een vertrouwd en effectief middel gebleken.(3)

Volgens Marc zijn dergelijke aanslagen alleen gerechtvaardigd, indien er een brede verzetsbeweging rond het doelwit actief is. "Zonder ondersteuning aan de basis verliest een militante actie al snel haar effectiviteit en daarmee haar waarde." Bij de aanslag op BASF was hiervan geen sprake.

'Een revolutionair' gelooft niet in het ontstaan van een brede verzetsbeweging in Nederland, waar Marc op doelt. "Mensen gebruiken uit gemakzucht toch de auto en het vliegtuig. We zitten hier in het hol van de leeuw, het zenuwcentrum vanwaar de uitbuiting wereldwijd wordt georganiseerd. Als ELF dienen we het kapitalisme te dwarsbomen, te ontwrichten en te destabiliseren. Daar heb je geen massabeweging of draagvlak voor nodig."

Opvallend is, dat er hier ook al sprake is van een Marc. Vreemd dat de politie niet verder is gaan zoeken naar die Marc.

1 comment:

Hans D. said...

Pfff. Moeten we deze lange ellende nou lezen?

Doe volgende keer iets korters aub. 't Is toch altijd sensationalistische onzin wat je neerkalkt. Dus maak het niet tergend lang voor ons.