Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 24, 2007

Tariq de wegbereider

Lucas Hartong        24 maart 2007
Uit:  www.hetvrijevolk.com

Verslag van een debatavond met Tariq Ramadan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over 'Humor in de interculturele maatschappij'. Ofwel: een avondje naar de evangelist!

(...)

Zoals Christus Johannes de Doper kende als wegbereider, zo kent Mohammed Tariq Ramadan. Als volleerd evangelist bereidde hij afgelopen vrijdagavond in de aula van de Erasmus Universiteit te Rotterdam de weg voor zijn heiland. Het ongeveer 200-koppige publiek bleek gaande de avond vooral te bestaan uit academisch geïnteresseerden, Volkskrant en NRC-lezers en uiteraard, het zal u niet verbazen, cultuurrelativisten en gelovige broeders en zusters. Het was voorwaar een heerlijk weerzien op deze evangelisatieavond. Bijna gezellig, ware het niet dat er enkele ongelovigen onder de toehoorders waren.

Onder het waakzame oog van Anja Meulenbelt van de SP mocht columnist Ahmed Benzakour de avond op ludieke wijze openen. Thema van de avond was 'humor in een multiculturele setting'. Je moet er maar opkomen, want multiculturele humor is slechts weggelegd voor een zeer klein smaldeel van de Nederlandse bevolking. Mohammed deed zijn uiterste best om de gelovigen in de zaal aan te zetten tot lachen en verdomd: het lukte hem nog ook. Het waren dan wel volstrekt misplaatste grappen over dubbele paspoorten ("ik heb er gelukkig wel vijf, ha ha") en uiteraard Geert Wilders ("blonde Dolly die als een bezeten komeet door Den Haag schiet, ha ha"), maar hij wist zelfs nog een grap te produceren die bij de Nederlanders aankwam ("hoe harder Ali B. zingt, des te meer stemmen Geert Wilders trekt en dat heeft volgens mij een direct verband, ha ha"). Dat Benzakour ook de staat Israël en passant haar ontstaansrecht ontzegde deerde de pret niet.

De rest lezen op Het Vrije Volk:

No comments: