Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, April 04, 2007

Religieus-tribale moraliteit

door Keesjemaduraatje
Vandaag is het weer helemaal mis. Eerst moet ik op het 20.00 uur staatsjournaal zien hoe een Ali B. zich totaal belachelijk maakt bij het afscheidingshek van Bethlehem. Hij was aan het rappen en allerlei leuke arabische jochies rapten met hem mee. Dat is natuurlijk leuke propaganda voor het journaal waar, zoals Hans Laroes zelf toegeeft, de meerderheid van de journalisten Groen-Links stemt. Femke was er ook net en heeft al gezegd dat we ons aan de Hamas terreur moeten overgeven. Nu komt Ali B. er nog overheen om nog even een duit in het zakje te doen. Jammer dat het pas april is, anders kon de koningin ook nog even eroverheen pissen, tijdens een kerstboodschap ofzo.

Osama 

O.k., niet meer naar het journaal kijken. Sla ik het NRC open; of beter gezegd: ik kijk naar de eerste pagina van het NRC, zie ik een heel interessant artikel over vrouwen in Saoudi-Arabië. Nou gaan we het krijgen, denk ik dan. Nu gaat de meest liberale krant van Nederland (Not !) eens uitpakken over de rechten van de vrouw. Nou, vergeet het maar mooi, want het gaat in de inleiding al helemaal fout.

Saoudi-Arabië is het land van de scheiding der seksen.
Maar de werkelijkheid wint het soms van de
religieus tribale moraliteit


"Religieus-tribale moraliteit" staat er. Daar moet je even heel goed naar staren om dat te begrijpen, maar dat is drie keer politiek correct. "Religieus" betekent dat het mag, want we hebben immers vrijheid van godsdienst en religie daar beknibbelen we voorlopig niet op. Religieus wil ook zeggen dat andere religies net zo erg zijn. Daarna komt het woord: "tribaal", dat betekent niets anders dan dat het die mensen hun cultuur is en dat ze er niets aan kunnen doen. Hoe is het mogelijk dat een misstand "tribaal"genoemd wordt, terwijl iedereen weet dat de arabische cultuur een stedelijke cultuur is en dat de Saoudische prinsen miljoenen in de moskeeën in het Westen pompen. Hoe durf je een cultuur tribaal te noemen die groots investeert in de VS-economie? Zo veel zelfs dat President Bush het niet waagde om de aanslagen van 11 september 2001 in verband met het Saoudische koningshuis te brengen. Terwijl de contacten tussen Osama Bin Laden en de Saoudische elite overduidelijk zijn.
Dan komt het laatste woord in de inleiding: "moraliteit". dat is zoiets waar Jan-Peter Balkenende van houdt. Normen en waarden. Iets dat moreel is kan nooit zo erg zijn. Terwijl alles wat in Saoudi-Arabië gebeurt op het gebied van vrouwenonderdrukking immoreel is.
    

Eigenlijk zou de inleiding dus als volgt moeten luiden:

Saoudi-Arabië is het land van de scheiding der seksen.
Maar de werkelijkheid wint het soms van de
islamitische achterlijke schijnheiligheid.

De rest van het artikel bevat feitelijke informatie over wat vrouwen allemaal niet mogen in Saoudi-Arabië en dat zou de Senator van Haat en Terreur eens allemaal moeten lezen als ze de Tribune al uit heeft. Vrouwen in Saoudi-Arabië mogen niet in winkels werken, moeten verplicht gesluierd over straat. Vrouwen in Saoudi-Arabië worden op alle plaatsen apart gehouden van mannen, mogen niet op terrasjes zitten, mogen niet autorijden, geen baan hebben zonder de toestemming van hun man, geen eigen identiteitspapieren hebben, zich niet zonder toestemming inschrijven bij een Universiteit. Over stemrecht zullen we het maar niet hebben.
Er gaan wel meer Saoudische vrouwen naar Universiteiten en hebben daar hogere resultaten. Ze mengen zich ook steeds meer in de economie, als stille vennoot. In de gezondheidszorg en op TV krijgen vrouwen steeds meer zichtbaarheid. Je kan daaruit concluderen dat er iets aan het veranderen is in de Saoudische samenleving, maar de conclusie moet toch nog steeds zijn, dat het een achterlijke dictatuur is. Durft het NRC dat nog te schrijven?

2 comments:

willemzwijgtnietmeer said...

Alles in de politiek is relatief. Normen en waarden al helemaal.

mel said...

saoudi arabië is echt een paradox. ze zijn er rijk en ogen best modern, maar hun denken is zeker nog tribaal.