Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Thursday, May 10, 2007

Vergelijkingen met de Holocaust

door Keesjemaduraatje
Nu schrijf ik dit log, hoewel ik er zelf niet eens bij geweest ben, bij het CIDI congres "Vergelijkingen met de Holocaust", van afgelopen dinsdag. Ik moest 's middags gewoon werken en had dus geen tijd het congres te bezoeken. Maar mijn zoon had vakantie en ging er heen. In de trein had hij nog zorgen of hij wel toegelaten zou worden, maar hij kon altijd nog zeggen dat zijn vader "Vriend van het CIDI" is. En dat is zijn vader ook, dus het zat wel goed.
Eenmaal bij de aula van de Universiteit van Amsterdam aangekomen, mocht hij inderdaad naar binnen en bleek hij de jongste bezoeker te zijn. Blijkbaar hadden de studenten van de UVA ook vakantie.

De vraag die op het congres aan de orde kwam was, of de term "holocaust" alleen voor de vernietiging van de joden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt mag worden, of dat andere genocides ook de status van "holocaust" mogen hebben. Twee opmerkingen van de Duitse journalist "Henryk M. Broder" daarover zijn opmerkelijk. De genocides in Ruanda en Bosnie zijn ook erg, maar verschillen van de holocaust doordat de moordenaars geen planmatige bureaucratisch massamoord op iedereen, man vrouw, bejaarde en kind, uitgevoerd hebben. De vrouwen werden stelselmatig verkracht en de mannen omgebracht. Maar niet door eerst getto's aan te wijzen, lijsten te maken en op een bureaucratische manier de "Endlösung" uit te voeren. In die zin is de holocaust eenmalig en tot nu toe uniek in de geschiedenis.
Henryk M. Broder zei ook nog dat allerlei bedreigde volkeren de wens hadden ook " Jood" te worden, met de status van slachtoffer en andere voordelen die dat met zich meebrengt. Bijvoorbeeld het voordeel van het recht op een eigen staat. Na de toespraak wilde mijn zoon nog Broder een hand geven, maar dat is helaas niet gelukt, doordat andere mensen veel brutaler zijn en gewoon voordringen en met de beroemde journalist gaan praten, zonder acht te slaan op andere mensen die ook staan te wachten. Dat moet hij nog leren. Ik zelf had ook niet geweten wat je tegen zo iemand moet zeggen. "Tolle Vortrag, Herr Broder".

No comments: