Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 30, 2007

Wereldraad van Kerken slaat wild om zich heen

door Keesjemaduraatje
niet om het één of ander, maar de Wereldraad van Kerken is 40 jaar te laat, met het tonen van solidariteit met het Lijden van het Palestijnse Volk. Nu is er opeens een vergadering van dit kerkelijke instituut in Amman Jordanië georganiseerd, waar ze alle problemen tussen Israël en de Arabieren uit de weg wil ruimen. Opmerkelijk. Jordanië is geen democratisch land en de mensen kunnen er dus niet zeggen wat ze willen. Bovendien is Jordanië een islamitisch land, waar de christenen en ongelovigen onderdrukt worden. Maar dat weerhoudt de Wereldraad van Kerken er niet van om juist in dat land een conferentie te organiseren en moties aan te nemen, tegen het enige democratische land in het Midden-Oosten: Israël. Opmerkelijk. Waarom hebben ze die conferentie niet in Israël zelf gehouden?
De conferentie heeft een forum getiteld Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) opgericht, dat zich gaat buigen over de Palestijns-Israëlische kwestie. We zijn benieuwd. Tijdens de conferentie werd er een manifest, The Amman Call, aangenomen, dat enkele verontrustende aanbevelingen doet:

5.2. That Palestinians have the right of self-determination and the right of return. 

5.3. That a two-state solution must be viable politically, geographically economically and socially. 

8.1. Defining and promoting measures, including economic ones, that could help end the occupation and enhance sustainable growth and development. 

Ik heb nu even alleen de verontrustende passages geciteerd. De geïnteresseerde weblog lezer kan de gehele "Amman Call" natuurlijk zelf lezen.

Keesjemaduraatje nu ook in Trouw

door Keesjemaduraatje
Het is geweldig, dat Keesjemaduraatje nu is ontdekt door en doorgedrongen tot de burgerlijke pers, namelijk het dagblad Trouw. Onder de titel " De verwording van de kraakbeweging, de mooiste tijd van mijn leven", staat er een beschrijving van de kraakgroep van de Madurastraat en de ontwikkeling van de Amsterdamse kraakgroepen naar een sektarische gewelddadige beweging. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de moord op Louis Seveke en het proces tegen de vermoedelijke dader dat aanstaande woensdag  4 juli 2007 begint.

Bij het artikel in Trouw staat ook mijn website vermeld, zodat het aantal bezoekers vandaag drastisch is gaan stijgen. Welkom Trouw-lezers!! Ik heb speciaal voor jullie mijn beruchte "Gereformeerden-artikel" van de website Hoeiboei gehaald, zodat jullie iets over een bekend thema kunnen lezen.

Nu eindigen we met een Schriftlezing:
Lukas 2:29-32 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

Thursday, June 28, 2007

Het Ware Geloof

Door Keesjemaduraatje 
deze tekst verscheen eerder op Hoeiboei

Een half jaar geleden liep ik op zondag langs een PKN-kerk in Eindhoven en dacht: “Ik zou toch wel weer een keer binnen kunnen kijken”. Tenslotte is dit de kerk waar ik eigenlijk bij hoor. De Gereformeerde Kerk uit mijn jeugd bestaat niet meer. Opgegaan in een mengsel van Hervormden, Luthersen en Vrijzinnigen. Dat was geen religieuze keuze, maar het was beter voor de financiën. De kerkgebouwen en de dominees werden te duur voor de onafhankelijke kerken en veel verschil was er ook niet meer. De dominees zijn een gemiddelde van sociaalwerker, psycholoog en derdewereld-activist geworden en dat kan je maar beter allemaal bij elkaar hebben. Dus ik dacht ik loop eerst eens naar de deur. Maar ik zag meteen al een poster hangen met de oproep het Palestijnse Volk te steunen, dus ik liep direct door. Ik draaide me om en  zag mensen uit de kerk komen. Ongelooflijk; maar waar; helemaal niets veranderd en ook niets waar ik bij wil horen. Mislukte poging.

Tien jaar geleden deed ik ook al zo’n poging, toen ik met vrouw en kinderen samen uit Duitsland op bezoek was in Nederland en ik mijn vrouw de Gereformeerde kerk in de woonplaats van mijn ouders wilde laten zien. Wij zijn vroeg opgestaan en zaten om 9.00 uur al aan het ontbijt om het befaamde bezoek aan de kerk van mijn jeugd te maken. Ik zat te draaien en te friemelen met mijn handen en steeds luider en sneller te praten. Mijn vrouw werd er helemaal gek van en we kregen ruzie. Dus poging één was ook al mislukt.
Kerk_1_2
Je kan niet zeggen dat de Gereformeerde Kerk mij veel vrede geeft. Terwijl het wel het ware geloof is. Dat is zeker. Er zijn wel 50 verschillende Gereformeerde Kerken in Nederland: Nederlands Gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd Bond, Artikel 31, Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het Pand), de Hersteld Hervormde Kerk, noem maar op. En die zijn niet allemaal hetzelfde. De zogenaamde bevindelijk Gereformeerden, die grofweg in de “Bible-belt” van  Zeeland, via Alblasserwaard, tot de Veluwe en Drente wonen, zijn meer op zich teruggetrokken en fundamentalistischer. Dat zijn de Gereformeerden die ook geen TV en Internet hebben en niet fietsen op zondag. De laatste tijd zijn zij in het nieuws doordat hun partij, de SGP, geen vrouwen wilde toelaten tot de partij. Maar daar hoor ik niet bij.

De laatste grote afsplitsing van de Gereformeerde Kerk heeft zich in 1944 voorgedaan. Toen mijn vader ondergedoken zat in Friesland en de Amsterdammers hongerden, bestonden de Gereformeerden het, ruzie te maken over de vraag of de slang werkelijk gesproken heeft in het Paradijs. Dat wat betreft fundamentalisme in Nederland. Maar dit terzijde.

De Staat verdrukt

Door Keesjemaduraatje
Eén van de bewijzen dat ik nog steeds een anarchist ben en geen rechtse bal, wat veel mensen denken, is dat ik nooit zal roepen om het verbieden van andere meningen of ideologieën. Dat is me namelijk opgevallen tijdens het debat van afgelopen maandag in de Rode Hoed, over Geloofsafval in Nederland, dat er voortdurend door het publiek en de panelleden gevraagd wordt aan de regering, aanwezig in de persoon van Minister Plasterk, om onwelgevallige meningen te verbieden. De staat moet de schoolboekjes beter controleren en de staat moet erop toezien dat er lesgegeven wordt over de pluriforme democratische samenleving. Ik wilde nog opstaan en gaan roepen dat er op de scholen helemaal niet pluriform wordt lesgegeven, want 80% van de leraren is PvdA -of SP-aanhanger en er wordt ononderbroken geïndoctrineerd, dat de ethnische minderheden zo zielig zijn en dat de derde wereld wordt uitgebuit en dat George Bush zo belachelijk is.  Ik heb de vraag toch maar niet gesteld, want er waren al zoveel anderen die vragen stelden en heel erg kwaad werden.

Rode Hoed

door Keesjemaduraatje
om 22.30 verliet ik het debatcentrum de Rode Hoed, na een enerverende discussieavond over geloofsafval. "Ik ga weer", riep ik de verzamelde anti-islamisten aan de bar toe, "terug naar Eindhoven, daar wonen namelijk ook nog mensen". Op de valreep sprak ik nog met Rinus af, dat we binnenkort weer eens gezamenlijk een demonstratie tegen Israël of een ander redelijk land gingen bezoeken. Gewoon om eens te kijken wat voor types daar nou rondlopen.
Op de gracht wilde ik snel terug naar de auto lopen. Een man kwam achter mij aan en begon tegen me te praten. Of ik het een interessante avond had gevonden en in welke hoedanigheid ik de avond bezocht had.

Wednesday, June 27, 2007

Anja in Straatsburg

Door Keesjemaduraatje
De senator van haat en terreur, Anja Meulenbelt, is in Straatburg op bezoek bij de Raad van Europa om over antisemitisme te spreken. Dit is haar bericht op haar weblog:

Anja_in_straatsburg_2

Friday, June 22, 2007

Afscheids speech voor Keo

door Keesjemaduraatje
jullie herinneren je nog, dat ik al een paar keer heb geschreven over mijn collega die het altijd had over het lijden van het Palestijnse Volk en die door de offshoring weggerationaliseerd is? Die collega heeft vandaag officieel afscheid genomen en ik mocht de speech houden. Dat werd een speech met veel filosofie en politieke statements, maar de aanwezigen vonden het zo mooi, dat ik heb beloofd het op mijn wereldweblog te publiceren. Bij deze:

Keo,
Ik heb voor jouw afscheid twee speeches gemaakt. Eén over het lijden van het palestijnse Volk en één over het werk. Welke zal ik uitspreken? [Keo kiest voor de speech over het Lijden van het Palestijnse Volk]
1948: De eerste ontmoeting met Keo was een hele bijzondere. Bepalend voor de verder kennismaking en zeer veelzeggend over de persoon Keo. Keo was de zogenaamde "officer of the year" bij onze wereldwijde emailservice. Normaal gesproken wordt iemand ingedeeld als "officer of the day" of "officer of the week", maar Keo was al zo vaak achter elkaar "officer"geweest, dat we ze hem de titel "officer of the year" hadden gegeven. Ik begon net in Eindhoven en kwam net binnen. Er was een server in Singapore uitgevallen, en er moest meteen ingegrepen worden. Keo riep naar een collega: "Kan jij even ingrijpen, want ik ben net mijn nageltjes aan het lakken". Ik moest lachen en was verbaasd. Nu weet ik pas dat die uitspraak veel zegt over Keo. Hij moest zijn nagels lakken, omdat hij die middag nog gitaar moest spelen en muziek is altijd heel belangrijk voor hem geweest.  Muziek speelt een hoofdrol in zijn leven.

1967:De tweede gebeurtenis die ik de revu wil laten passeren, is de veertigste verjaardag van Keo. we waren uitgenodig in de kantine van de Hokeyclub in Schijndel. Veel vrienden en collega 's van Keo waren aanwezig en de tweede passie van Keo kwam bij die verjaardag heel treffend naar voren. Er circuleerden steeds drie of vier vrouwen om Keo heen.  Hij gaf niet de indruk daar bijzonder veel prijs op te stellen, maar hij is toch zeer geliefd bij vertegenwoordigsters van het vrouwelijk geslacht. Helaas heeft hij ons nooit verteld wat het geheim van die aantrekkingkracht op vrouwen nu precies inhoudt. Waarschijnlijk gaat hij dat geheim meenemen naar de volgende afdeling.

Monday, June 18, 2007

Manifest van de ex-moslims

Manifesto of the Council of Ex-Muslims of Britain

We, non-believers, atheists, and ex-Muslims, are establishing or joining the
Council of Ex-Muslims of Britain to insist that no one be pigeonholed as
Muslims with culturally relative rights nor deemed to be represented by
regressive Islamic organisations and 'Muslim community leaders'. 

Those of us who have come forward with our names and photographs represent
countless others who are unable or unwilling to do so because of the threats
faced by those considered 'apostates' - punishable by death in countries
under Islamic law.

By doing so, we are breaking the taboo that comes with renouncing Islam but
also taking a stand for reason, universal rights and values, and secularism.

Whilst religion or the lack thereof is a private affair, the increasing
intervention of and devastation caused by religion and particularly Islam in
contemporary society has necessitated our public renunciation and
declaration. We represent a majority in Europe and a vast secular and
humanist protest movement in countries like Iran.

Taking the lead from the Central Council of Ex-Muslims in Germany, we
demand:

1. Universal rights and equal citizenship for all. We are opposed to
cultural relativism and the tolerance of inhuman beliefs, discrimination and
abuse in the name of respecting religion or culture.
2. Freedom to criticise religion. Prohibition of restrictions on
unconditional freedom of criticism and expression using so-called religious
'sanctities'.
3. Freedom of religion and atheism.
4. Separation of religion from the state and legal and educational system.
5. Prohibition of religious customs, rules, ceremonies or activities that
are incompatible with or infringe people's rights and freedoms.
6. Abolition of all restrictive and repressive cultural and religious
customs which hinder and contradict woman's independence, free will and
equality. Prohibition of segregation of sexes.
7. Prohibition of interference by any authority, family members or
relatives, or official authorities in the private lives of women and men and
their personal, emotional and sexual relationships and sexuality.
8. Protection of children from manipulation and abuse by religion and
religious institutions.
9. Prohibition of any kind of financial, material or moral support by the
state or state institutions to religion and religious activities and
institutions.
10. Prohibition of all forms of religious intimidation and threats.Maryam Namazie
BM Box 1919
London WC1N 3XX, UK
www.maryamnamazie.com
www.maryamnamazie.blogspot.com

Ex-moslims in Groot-Brittannië

Launch of the Council of ex-Muslims of Britain

A British branch of a new Europe-wide phenomenon is to be launched on
Thursday 21 June in London. The Council of ex-Muslims of Britain is building
on the stunning success of other branches already operating in Germany,
Finland, Denmark, Norway, and Sweden. The British Humanist Association and
National Secular Society are sponsoring the launch and support the new
organisation.

The Council will provide a voice for those labelled Muslim but who have
renounced religion and do not want to be identified by religion.

Rights activist Maryam Namazie will be the voice of the organisation in this
country. She said: "We are establishing the alternative to the likes of the
Muslim Council of Britain because we don't think people should be
pigeonholed as Muslims or deemed to be represented by regressive
organisations like the MCB. Those of us who have come forward with our names
and photographs represent countless others who are unable or unwilling to do
so because of the threats faced by those considered 'apostates' - punishable
by death in countries under Islamic law. By doing so, we are breaking the
taboo that comes with renouncing Islam but also taking a stand for reason,
universal rights and values, and secularism. We are quite certain we
represent a majority in Europe and a vast secular and humanist protest
movement in countries like Iran."

Mina Ahadi who initiated the original Central Council of Ex-Muslims in
Germany will be attending the launch. She spoke about the aims of the
organisation in an interview to Der Spiegel
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,468828,00.html.

Mina Ahadi, Mahin Alipour (spokesperson of the Scandinavian organisation),
Maryam Namazie and others will be available for interviews at the launch.

Ends

The launch will be at 11am (until midday), Thursday 21 June
Wilson Room
Portcullis House
Westminster SW1A 2LW

A manifesto explaining the aims of the Council of Ex-Muslims of Britain
follows.

For more information please contact:
Maryam Namazie
Council of Ex-Muslims of Britain
BM Box 1919
London WC1N 3XX, UK
e-mail: ex-muslimcouncil@ukonline.co.uk
website: www.ex-muslim.org.uk (under construction)

Sunday, June 17, 2007

Verkeerde Paard

door Keesjemaduraatje
Wie heeft er nu op het verkeerde paard gewed, Anja Haatzaaier Meulenbelt of de Israëlische regering? Dat wil ik nu ook wel eens weten. Jarenlang volg ik nu de berichten over Khaled Abu Zaid, de vroegere Fatah terrorist en nu de directeur van de NCCR op de Gazastrook. Khaled_zoon_opfiets
Anja en andere SP grootheden steunen de NCCR al jaren via de Stichting Kifaia. Door deze aandacht via Anja haar weblog zijn de medewerkers van de NCCR ook een beetje bekend geworden in Nederland. Tijdens het bezoek van Khaled en zijn familie aan Anja, konden we live meebeleven hoe de jochies leerden fietsen en hoe ze alle andere mensen van Kifaia opzochten en vrienden werden. En nu ben ik benieuwd hoe het met Khaled en zijn zoontjes gaat. Tenslotte is hij een lid van Fatah en die worden op zijn minst in hun benen geschoten. Dus vertel op. Hoe gaat het met ze?

Absolute radiostilte op het weblog van Anja. Ze kletst er wel rustig op los, dat het allemaal de schuld van Israël, de VS en Europa is, ja natuurlijk, wie anders. Dat Europa geld aan Hamas had moeten geven. Geen woord erover dat ze jarenlang op het verkeerde paard gewed heeft. Hamas is nu de leidende partij op de Gaza en als ze nog verder wil gaan met de "slachtoffers van de intifada" te helpen, dan zal ze zich met Hamas moeten arrangeren.      

Marie-Reine Mengue me Fouda

door Keesjemaduraatje
vandaag was ik samen met mijn vrouw bij de begravenis van Marie-Reine Mengue me Fouda  en dat was erg treurig, want ze was nog maar 24 jaar oud en is gestorven aan malaria. Jullie weten niet wie Marie-Reine is, maar binnenkort zal de omroep LLink in de serie Warzone een documentaire over Kameroen uitzenden, waarin Marie-Reine een hoofdrol speelt. De documentaire gaat over doofstomme prostituees in Kameroen, die speciaal worden geselecteerd op doofstomheid, zodat ze niet kunnen na vertellen wat er met ze gebeurd. Daarna gaat de documentaire over de massale houtkap in het gebied van de pygmeeën, waardoor het leefgebied van die stam wordt bedreigd. In de nacht van het bezoek aan het gebied, stierven twee babies aan malaria. Waarschijnlijk is Marie-Reine ook in die nacht gestoken door de malariamug. Een paar dagen na thuiskomst werd ze ziek en stierf ze.
Het was de grote droom van haar om eens terug te keren naar Kameroen en de tweede droom was om echt iets voor het land te doen. Beide dromen zijn waar geworden, maar helaas heeft ze het met de dood moeten bekopen.

Saturday, June 16, 2007

Ghanese bank vertrouwt Keesjemaduraatje

jullie denken misschien dat er veel onzin op dit weblog geschreven wordt, maar de Ghanese Bank heeft een geheel andere mening:

Van: herry ofori <herryofori0015@hotmail.com>
Antwoorden aan: <herryofori01@myway.com>
Verzonden: zaterdag 16 juni 2007 19:08:19
Onderwerp: Greetings to you,
From: Mr. Herry Ofori.
Standard Trust Bank Ghana Limited
Kaneshie Branch
Ghana.


My name is Mr. Herry Ofori, I am the Chief Credit Officer of the Standard Trust Bank Ghana Limited
kaneshei Branch in the Western Region of Ghana. I got your information during my search through the Internet. I am 44years of age and married with 2 lovely kids. It may interest you to hear that I am a man of PEACE and don't want problem, I only hope we can assist each other. If you don't want this business  offer kindly forget it as I will not contact you again.

I have packaged a financial transaction that will benefit both of us, as the regional manager of the
Standard Trust Bank Ghana Limited; it is my duty to send in a financial report to my head office in the capital city Accra at the end of each year. On the course of the last year 2006 end of year report, I discovered that my branch in which I am the manager made Three million Six hundred and fifty thousand dollars [3,650.000.00] which my head office are not aware of and will never be aware of. I have since place this fund on what we call SUSPENSE ACCOUNT without any beneficiary. As an officer of the bank I can not be directly connected to this money, so this informed my contacting you for us to work so that you can assist receive this money into your bank account for us to SHARE. While you will have 30% of the total fund.

Note there are practically no risk involved, it will be bank to bank transfer, all I need from you is to
stand claim as the original depositor of this fund who made the deposit with our branch so that my Head office can order the transfer to your designated bank account. If you accept this offer to work with me, I
will appreciate it very much. As soon as I receive your response I will details you on how we can achieve it successfully.

Best regards,
Mr. Herry Ofori.

Friday, June 15, 2007

Discussie tussen Anti-Globalisten

door Keesjemaduraatje
op dit weblog is het al vaker een thema geweest en je mag gerust spreken van een obsessie van Keesjemaduraatje, namelijk dat de Internationale Socialisten een grote aanhanger en stimulator zijn van Islamitisch terrorisme. De trotskistische organisatie IS, opgericht door de joodse Israëlier Ygael Gluckstein, maar dat geheel terzijde, is een groot bewonderaar van de Hamas martelaar sheikh Yassin, en werkte een tijdlang nauw samen met de Belgische AEL voorzitter Abu JahJah.

Een foute club dus, de IS, maar als ik dat zeg, dan maakt dat misschien niet zoveel indruk, ook al weet ik waar ik het over heb, want ik ken de IS ideoloog Peter Storm persoonlijk, want toen het vorig jaar zo warm was, heb ik bij hem in Tilburg nog voor zijn huis een cola zitten drinken. Toen ik echter het waagde te veronderstellen dat het antisemitisme van Dries van Agt mogelijkerwijze vanuit zijn streng Rooms Katholieke geloof afkomstig was, toen was de lol er voor de extreem linkse socialist meteen af. Dus dat wat betreft mijn persoonlijk betrokkenheid bij de Internationale Socialistische ideologie.

Nu komt hetzelfde verhaal vanuit een onverdachte bron, namelijk van Koen Vink van Milieudefensie. Die zegt precies hetzelfde, namelijk dat de anti-globalisten eens op moeten houden het geweld te stimuleren en dat de Internationale Socialisten uit de gelederen gegooid moeten worden, omdat ze het geweld prediken.
Goeie man dus, die het waagt de discussie eindelijk eens aan te gaan.

Demonstratie 11 September

    Siadrallylogomed
    STOP ISLAMISATION OF EUROPE (SIOE) DEMONSTRATION 11th SEPTEMBER OUTSIDE THE EU PARLIAMENT.

    ENOUGH IS ENOUGH!
    NO SHARIA HERE!
    DEMOCRACY NOT THEOCRACY!

These are the rallying cries that people all over Europe are shouting far and wide to Islamists both within Europe and in other countries who seek to impose Sharia law upon European citizens.

It is not only to Muslims, who seek to expand Islam across the whole of Europe, that Europeans are saying “Enough” it is also to our politicians who connive with Islamists to establish Sharia law by stealth.

From building regulations to burial rights, the majority of Europe’s population is increasingly expected to adhere to Sharia law.

“Hate” laws now make it a crime to speak out against Islam even though it is just another totalitarian political system.

Our free speech, which has been gained over many centuries by defeating tyrannical regimes through many bloody wars, is now being removed solely to protect Muslims from being offended. Nobody has the right to not be offended.

SIOE is a Pan-European movement determined to not merely stopping the surreptitious Islamisation of Europe, but reversing it.

The first step in this reversal is a march comprising people, from many European countries, all demanding that all non-Islamic European nations remain non-Islamic and a halt to encroachment of Sharia law.

Anders Gravers (Founder of SIOE Denmark and leader of the political party SIAD) said: “We do not believe in the concept of ‘moderate Muslims’. The evidence points to Islam being the opposite of moderate. The heart of Sunni Islam is Saudi Arabia and the centre of Shia Islam is Iran. No rational person can describe these two countries as ‘moderate’; at least not when compared to European values. We now have children in Danish schools being forced to eat Halal meat so that Muslim pupils are not offended. What next? Are Danish women to be stoned to death for being raped as they are in Iran? Or are people to be beheaded for leaving Islam as they are in Saudi Arabia? No! We will not allow Europe to become a huge Saudi Arabia or Iran”

Thursday, June 14, 2007

Het Lijden van Hamas

door Keesjemaduraatje
vandaag was mijn door offshoring overbodig geworden en  dus weggewerkte collega op de afdeling voor het exit-gesprek en toen kwam als vanzelf het gesprek op het Lijden van het Palestijnse Volk. Waar moet je het anders over hebben? Je kan het in zo'n situatie ook niet maken over futiliteiten als de persoonlijke doelstellingen te hebben. Dus vertelde hij dat de Drie-Staten-Oplossing nu weldra een feit is. Hamas op de Gazastrook, Fatah op de Westelijke Jordaanoever (dat heet voor de vertrouwde webloglezer Judea en Samaria) en de rest van het Heilige Land heet gewoon Israël. Wat wil je nog meer? Een kind kan de was doen.  Nu kan de Hamas naar hartelust doorgaan met raketbeschietingen vanuit Gaza, terwijl de Israëlisch strijdkrachten dan weten waar ze heen moeten schieten. Het is te gruwelijk en te cynisch voor woorden eigenlijk.
Het is ook niet normaal dat de Europese landen doorgaan met het steunen van de corrupte kliek van President Abbas van de Palestijnse Autoriteiten. Dat ze die man gematigd noemen is al belachelijk. Minister Verhagen had zelfs een gesprek met hem. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n gesprek verloopt.

Sunday, June 10, 2007

Is er nog hoop?

door Keesjemaduraatje
soms gloort er een sprankje hoop aan de media horizon, als er een besef doordringt dat de wereld niet helemaal conform het verwrongen beeld van NOVA/NOS/ZEMBLA/VOLKSKRANT is. Er moeten wel 35.000 jongeren op de EO-jongerendag komen en dan mag het NOS-journaal er een item aan wijden. Maar als er 200 mensen op de Dam tegen het bestaan van de staat Israël staan te demonstreren, dan is dat ook een item waard. Je kan net zo goed tegen eb en vloed gaan staan te demonstreren, maar dat even  geheel terzijde. Als wij met 200 man voor de vrijheid van meningsuiting staan te demonstreren, dan komt er geen hond.
Toch had ik hoop toen ik zaterdag weer eens de Volkskrant kocht. Op de voorpagina: "Gematigde Moslims roeren zich". Hè, hè, eindelijk. Misschien hoeven wij dan niet de kastanjes uit het vuur te halen. Maar al meteen al bovenaan de voorpagina, de aankondiging van het Volkskrant magazine over een Marokkaans vrouwenfeest. Daar houden de Volkskrant redacteuren van, als Marokkaanse vrouwen lekker onder elkaar zijn. Weliswaar kon ook daar het hoofddoekje nog niet af, maar dat was zeker voor de foto. Maar toch is er hoop als nu de ex-moslims zich zelfs gaan verenigen. Ik moet er niet aan denken als ex-gereformeerden een comitee zouden vormen. Ik wil daar zeker niet bij zijn, maar wij worden ook niet bedreigd. Het bestaan van een comitee van ex-moslims op zich, is al een provocatie, dat ben ik met Anja eens, maar sinds wanneer zijn wij tegen provocatie?   Het bestaan van de geuzen op zich was al een provocatie. De Provo had het zelfs als naam verkozen. Alleen door provocatie bereik je iets.

Net was ik een beetje gerustgesteld, toen ik naar het NOS-journaal ging kijken. In de intro, moet je eens goed kijken, heel prominent, drie gesluierde hoofddoekmeisjes. Toen dacht ik: "het komt nooit meer goed". De media elite heeft  ons al lang met huis en haar verkocht. Die hebben zich al overgegeven.

Daarna kwam de interessante rapportage van NOVA over de treinkaping bij de Punt in 2007. Daar mocht een Molukse strijdster drie keer achter elkaar zeggen dat het onmenselijk was dat de treinkapers werden doodgeschoten. Maar over de treinkaping zelf hebben ze nog steeds geen spijt. De dode helden worden nog steeds vereerd. Waarom is Nederland eigenlijk toen zo mak gebleven? Waarom maakt NOVA daar geen kritische kanttekeningen bij? Omdat ze ook toen al, eigenlijk heimelijk bewondering voor de terroristen hadden. Zo was het, zo is het nu en zo zal het altijd zijn.

Monday, June 04, 2007

Moslims en Bondgenoten

door Keesjemaduraatje
Jullie herinneren je misschien nog aan de geweldige leiderschapstraining die Jan Andreae vorig jaar gaven aan leden van Hamas en de Fatah op de Gazastrook? Nou, dat was weliswaar een hele effectieve training, maar de leden van de Palestijnse bevrijdingsorganisaties gaven er toch de voorkeur aan elkaar een half jaar later eens flink voor de kop te schieten. Niet getreurd, er zijn nog moslims en "true believers" genoeg in Nederland. Vandaar dat er nu een cursus "Moslims en Bondgenoten" georganiseerd werd. Deze cursus richt zich op moslims en de mensen die moslims ondersteunen.
Citaat van Anja op haar weblog: "Er moeten plekken zijn voor strijders, plekken waar we neer kunnen zitten met anderen en mogen huilen en dan weer de kracht hebben om door te gaan."
070702training184
Nou dat was natuurlijk lachen en huilen geblazen. Er was wel één probleempje. In de tuin van het cursusinstituut staat een beeld van een Griekse god en die is naakt. Is natuurlijk haram. Dus enkele behulpzame "bondgenoten" bonden snel een sjaaltje om het beeld, zodat de overgevoelige moslima's niet gekwetst zouden worden door de naakheid van dit schaamteloze beeld. Tot grote hilariteit van de hoofddoekdames.

Dwangmatige Dans

door Keesjemaduraatje
Gisteren moesten we absoluut naar het personeelsuitje van mijn vrouw haar werk. Trapkarren, midgetgolf en barbecue. Een soort van dwangmatige vrolijkheid, maar dan weet je ook weer dat we onderdeel van de middenklasse zijn, met werk, eigen verdiend inkomen en de daarbijbehorende verplichtingen. We waren met zijn vieren, dus de zoons waren op de één of andere manier, door valse beloftes overgehaald, ook van de partij. Vandaag bleek dat we hadden beloofd dat de ouders de krantenwijk zouden doen. Dus ik liep om een uur of elf al met kranten te sjouwen in de "Kansenwijk" Bennekel.
Daar kregen we ook nog ruzie, omdat mijn vrouw vind, dat ik best wel rechts ben geworden en dat ik zelf 25 jaar geleden ook tegen de G8-top zou hebben gedemonstreerd en dat de kans groot is dat ik dan ook tot het "Autonomenblok" had behoord.  Dan ben je zo'n 16 jaar getrouwd en kom je er opeens achter dat je vrouw ook best wel tegen globalisering is. Terwijl ik dus van de globalisering leef. Ons gezin leeft dus eigenlijk van de globalisering. Ik kan er niets aan doen. Als er geen globalisering zou zijn, dan kon het bedrijf waar ik werk geen Lotus Notes diensten aan de wereld aanbieden, omdat er in Nederand niemand meer bereid is om s' nachts en in het weekend in de IT dienstverlening te werken.

Het begin van het einde van het kapitalisme

Door Keesjemaduraatje
Wat heeft Pim Fortuyn te maken met de G8-top en de blijkbaar daarbijbehorende rellen? Het antwoord geeft de man op dit filmpje, gemaakt in een bus op weg naar de G8-rellen. Wij noemden hem vroeger "Kleine Kees", maar hij is beter bekend onder de namen Kees Stad of Kees Hudig. Zijn tante is dominee en preekte tijdens de uitvaartdienst van de oude koningin Juliana. Maar dat geheel terzijde.
Ik zag Kleine Kees voor het laatst toen een paar weken geleden het Duitse Consulaat in Amsterdam geklad werd, ter gelegenheid van de G8 top. Hij is de man die dan allerlei papieren bij zich heeft en uitlegt, waarom juist dit object, het Duitse Consulaat, doelwit van de actie is. Een organisator dus.