Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, June 22, 2007

Afscheids speech voor Keo

door Keesjemaduraatje
jullie herinneren je nog, dat ik al een paar keer heb geschreven over mijn collega die het altijd had over het lijden van het Palestijnse Volk en die door de offshoring weggerationaliseerd is? Die collega heeft vandaag officieel afscheid genomen en ik mocht de speech houden. Dat werd een speech met veel filosofie en politieke statements, maar de aanwezigen vonden het zo mooi, dat ik heb beloofd het op mijn wereldweblog te publiceren. Bij deze:

Keo,
Ik heb voor jouw afscheid twee speeches gemaakt. Eén over het lijden van het palestijnse Volk en één over het werk. Welke zal ik uitspreken? [Keo kiest voor de speech over het Lijden van het Palestijnse Volk]
1948: De eerste ontmoeting met Keo was een hele bijzondere. Bepalend voor de verder kennismaking en zeer veelzeggend over de persoon Keo. Keo was de zogenaamde "officer of the year" bij onze wereldwijde emailservice. Normaal gesproken wordt iemand ingedeeld als "officer of the day" of "officer of the week", maar Keo was al zo vaak achter elkaar "officer"geweest, dat we ze hem de titel "officer of the year" hadden gegeven. Ik begon net in Eindhoven en kwam net binnen. Er was een server in Singapore uitgevallen, en er moest meteen ingegrepen worden. Keo riep naar een collega: "Kan jij even ingrijpen, want ik ben net mijn nageltjes aan het lakken". Ik moest lachen en was verbaasd. Nu weet ik pas dat die uitspraak veel zegt over Keo. Hij moest zijn nagels lakken, omdat hij die middag nog gitaar moest spelen en muziek is altijd heel belangrijk voor hem geweest.  Muziek speelt een hoofdrol in zijn leven.

1967:De tweede gebeurtenis die ik de revu wil laten passeren, is de veertigste verjaardag van Keo. we waren uitgenodig in de kantine van de Hokeyclub in Schijndel. Veel vrienden en collega 's van Keo waren aanwezig en de tweede passie van Keo kwam bij die verjaardag heel treffend naar voren. Er circuleerden steeds drie of vier vrouwen om Keo heen.  Hij gaf niet de indruk daar bijzonder veel prijs op te stellen, maar hij is toch zeer geliefd bij vertegenwoordigsters van het vrouwelijk geslacht. Helaas heeft hij ons nooit verteld wat het geheim van die aantrekkingkracht op vrouwen nu precies inhoudt. Waarschijnlijk gaat hij dat geheim meenemen naar de volgende afdeling.

Na die gebeurtenissen ging Leo natuurlijk door met hard werken voor de afdeling. Servers installeren in het weekend. Standby zijn midden in de nacht. Sametime servers opnieuw installeren en de IBM voortdurend eraan herinneren dat hun servers nog steeds crashden. Log bestanden opsturen voor de dertigste keer. enzovoorts enzovoorts.

1973: (Jom Kippoer). Het hoogtpunt van ons samen zijn moest toen nog komen. We kwamen tegenover elkaar te zitten en toen bleek dat Keo een groot kenner van literatuur en Europese filosofie is. Bovendien ontdekten we de gezamelijke liefde voor buitenlandse politieke themas zoals "Het lijden van het Palestijnse Volk"en het "Lijden van het Armeense Volk". Keo is degene die al twee jaar geleden de driestatenoplossing, die nu in de nabije toekomst werkelijkheid kan worden, met verve voorspelde. Tussendoor ging het over Guy Verhofstadt en zijn broer Dirk.
Keo is de enige persoon die ik ken, die de naam  van de Franse schrijver Michel Houellebecq kan uitspreken en ook nog één of zelfs meerder boeken van hem heeft gelezen.

1982 (Operatie Vrede voor Galilea : Daarnaast waren daar de filosofische gesprekken over Friedrich Nietsche en Arthur Schopenhauer.
Ik was me er niet van bewust hoezeer de leer van Arthur Schopenhauer aansluit bij het leven van Keo en dat van de gehele afdeling. Schreef hij immers: " Het is mogelijk om tijdelijk aan de verschrikkingen van het leven te ontkomen; dat gebeurt door middel van de kunst, in het bijzonder door middel van de muziek”
Bovendien stelt Schopenhauer dat er twee soorten gedrag te onderscheiden zijn: bevestiging van de wil en de ontkenning van de wil. Treffende kunnen ook wij Keo niet beschrijven. Het is alsof hij hetzelf geschreven heeft.
Maar nu komt het: Het leven is enigszins dragelijk door gematigd te leven en in te zien dat men zijn verlangens niet kan vervullen. Wat wil je nog meer? Een kind kan de was doen!!

1987 (1e Intifada) De laatste jaren heb je toch geprobeerd je verlangens te vervullen. je bent Change Chaser geweest. Je hebt je voor diverse services ingezet. Helaas is die functie nu naar India verplaatst. Nu ga je helpen USD versie 6.0 verder te implementeren. Dankzij jouw zullen we die software binnenkort kunnen gaan gebruiken en dan houdt helemaal niemand ons meer tegen.

Hartelijk dank voor de samenwerking en tot ziens.

No comments: