Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 10, 2007

Is er nog hoop?

door Keesjemaduraatje
soms gloort er een sprankje hoop aan de media horizon, als er een besef doordringt dat de wereld niet helemaal conform het verwrongen beeld van NOVA/NOS/ZEMBLA/VOLKSKRANT is. Er moeten wel 35.000 jongeren op de EO-jongerendag komen en dan mag het NOS-journaal er een item aan wijden. Maar als er 200 mensen op de Dam tegen het bestaan van de staat Israël staan te demonstreren, dan is dat ook een item waard. Je kan net zo goed tegen eb en vloed gaan staan te demonstreren, maar dat even  geheel terzijde. Als wij met 200 man voor de vrijheid van meningsuiting staan te demonstreren, dan komt er geen hond.
Toch had ik hoop toen ik zaterdag weer eens de Volkskrant kocht. Op de voorpagina: "Gematigde Moslims roeren zich". Hè, hè, eindelijk. Misschien hoeven wij dan niet de kastanjes uit het vuur te halen. Maar al meteen al bovenaan de voorpagina, de aankondiging van het Volkskrant magazine over een Marokkaans vrouwenfeest. Daar houden de Volkskrant redacteuren van, als Marokkaanse vrouwen lekker onder elkaar zijn. Weliswaar kon ook daar het hoofddoekje nog niet af, maar dat was zeker voor de foto. Maar toch is er hoop als nu de ex-moslims zich zelfs gaan verenigen. Ik moet er niet aan denken als ex-gereformeerden een comitee zouden vormen. Ik wil daar zeker niet bij zijn, maar wij worden ook niet bedreigd. Het bestaan van een comitee van ex-moslims op zich, is al een provocatie, dat ben ik met Anja eens, maar sinds wanneer zijn wij tegen provocatie?   Het bestaan van de geuzen op zich was al een provocatie. De Provo had het zelfs als naam verkozen. Alleen door provocatie bereik je iets.

Net was ik een beetje gerustgesteld, toen ik naar het NOS-journaal ging kijken. In de intro, moet je eens goed kijken, heel prominent, drie gesluierde hoofddoekmeisjes. Toen dacht ik: "het komt nooit meer goed". De media elite heeft  ons al lang met huis en haar verkocht. Die hebben zich al overgegeven.

Daarna kwam de interessante rapportage van NOVA over de treinkaping bij de Punt in 2007. Daar mocht een Molukse strijdster drie keer achter elkaar zeggen dat het onmenselijk was dat de treinkapers werden doodgeschoten. Maar over de treinkaping zelf hebben ze nog steeds geen spijt. De dode helden worden nog steeds vereerd. Waarom is Nederland eigenlijk toen zo mak gebleven? Waarom maakt NOVA daar geen kritische kanttekeningen bij? Omdat ze ook toen al, eigenlijk heimelijk bewondering voor de terroristen hadden. Zo was het, zo is het nu en zo zal het altijd zijn.

No comments: