Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 30, 2007

Keesjemaduraatje nu ook in Trouw

door Keesjemaduraatje
Het is geweldig, dat Keesjemaduraatje nu is ontdekt door en doorgedrongen tot de burgerlijke pers, namelijk het dagblad Trouw. Onder de titel " De verwording van de kraakbeweging, de mooiste tijd van mijn leven", staat er een beschrijving van de kraakgroep van de Madurastraat en de ontwikkeling van de Amsterdamse kraakgroepen naar een sektarische gewelddadige beweging. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de moord op Louis Seveke en het proces tegen de vermoedelijke dader dat aanstaande woensdag  4 juli 2007 begint.

Bij het artikel in Trouw staat ook mijn website vermeld, zodat het aantal bezoekers vandaag drastisch is gaan stijgen. Welkom Trouw-lezers!! Ik heb speciaal voor jullie mijn beruchte "Gereformeerden-artikel" van de website Hoeiboei gehaald, zodat jullie iets over een bekend thema kunnen lezen.

Nu eindigen we met een Schriftlezing:
Lukas 2:29-32 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

8 comments:

AVe said...

Dit is weer helemaal 'mijn Keesje'! Bij bovenstaande tekst schiet ik in de lach, en dat is ook wat waard.

Gefeliciteerd met de publicatie in Trouw! Misschien toch niet zo'n gekke krant! Vandaag ontving ik voor het laatst de NRC. Goddank!

Keesjemaduraatje said...

Nu komen de commentaren op het krakersartikel in Trouw ook los:
Op het gerenommeerde anarchistische weblog "devrije.nl" wordt ik een "neoconcommentator" genoemd. daar ben ik het wel mee eens. Verder wordt ik natuurlijk geheel afgekraakt, hetgeen in huize maduraatje een storm van verontrusting teweegbracht, maar waarvan ik zeg: "Het is beter dat ze over je praten, dan dat ze je verzwijgen" Bij deze dus: http://www.devrije.nl/archives/00002075.html

Op het originele krakersforum "kraken-post" wordt ik ook genoemd:
http://www.krakenpost.nl/archief/

Bovendien heeft collega blogger Hoeboei mijn artikel overgenomen en ik weet niet waarom mensen bij mij nooit of heel weinig reageren, maar dáár ontstaat een levendige discussie.
http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/06/woensdag_begint.html#more

Dus dat is al een goed resultaat.

Robbert said...

Interessant artikel!
Ik nam vanaf '85 deel aan kraakgroep oost/kraakcafe "de Eerste Hulp" ttv het 'onderzoeksgroep' akkevietje..
Ik was er een van het naïeve soort, dacht dat het nog om kraken draaide, omdat ik geen huis had etc.
Ontluisterend waren de daarop volgende 7 jaren van paranoide krakers, extremisten
en vage junks..
Mijn twijfels kwamen pas echt toen er geld ingezameld werd voor 'Wapens voor een zuid-Amerikaans land'..Dat was foute boel! Vooral de video die we later als dank toegestuurt kregen toonde slechts een stelletje opgeschoten tuig met automatische geweren die volgens mij niet echt selectief oorlogje speelden en tis maar raden naar de slachtoffers..
Enfin,
het artikel wat geplaatst is in Trouw kwam voor mij heel reeel over, het is in de daarop volgende jaren alleen maar rottiger geworden met de kraakbeweging..
Blij dat ik nu een brave huischvader ben en m'n eigen centjes verdien!!

Dirk said...

Mooi artikel, Kees. Echt heel mooi.
Ik denk dat je de spijker hier op zijn kop slaat. Als ik naar mijn eigen ervaringen in anarchistisch Nederland kijk kom ik tot vergelijkbare conclusies: Veel solidariteit, veel vriendschap en veel goede wil om echt mooie dingen van de grond te trekken. Maar ook een te groot onvermogen om allerlei sukkels, fundamentalisten en opportunistische dopeheads op afstand te houden. Het is zo treurig om al die goedbedoelde energie daar aan verspild te zien worden. En het blijft zich ook herhalen: http://eurodusnie.nl/landelijk/een-steen-in-de-vijver-2.html

Lucas de Groot said...

Dat is nou een byzondere sfeertekening.Ik heb net op tijd(1978)een boerderij in broek in Waterland gekraakt.Daarna werd het steeds grimmiger in de beweging waar ik 8 jaar deel van uitgemaakt had.Dat het je fijnste tijd van je leven was beaam ik.Ik zou er aan toe willen voegen dat er ook zoveel kiemen zijn gelegd voor alternatieven in de samenleving.
Cooperatieve timmerwerkplaatsen,drukkerijen(ik heb met anderen de Raddraaier opgericht),bio winkels, zonne-energie bedrijf, en nog veel meer.
Men leerde door het kraken het leven in eigen hand te nemen en betrokkenheid voor omgeving te voelen.
Er kwamen ook ongekende talenten boberdrijven , die er anders misschien nooit uitgekomen waren.
Kortom: een bruisend solidair leven ,waar mijn inzetten voor anderen behoorlijk gevormd is en daar ben iik dankbaar voor.
Lucas de Groot,nu Kuuroord eigenaar in Zeeland....

Jasper said...

Waarom denk je dat jouw ervaringen in A'dam maatgevend zijn voor de kraakbeweging als geheel? Krakers zijn toch altijd een hele diffuse groep geweest.. lang niet iedereen kraakt om ideologische/woningnood-gerelateerde redenen.

Ik vind je artikel een mooie sfeertekening en egodocument, maar vervolgens pas je naar idee overhaast soort inductie toe die eigenlijk kant nog wal raakt. Overigens is mijn inschatting dat er heel wat meer geld vanuit Nederland naar de in Israel van staatswege gemandateerde terreur gaat dan Fatah, Hamas en aanverwante. Je kenschets van de kraakbeweging lijkt dus meer te maken te hebben met je eigen ideologische standpunten dan de realiteit.

Keesjemaduraatje said...

@Jasper: het artikel is de meest individuele uitdrukking van de meest indiviuele emotie. Je hoeft het je niet aan te trekken en je kan gewoon doorgaan met het steunen van Fatah.

steady freddy said...

@Keesje en Jasper. Ach zoals een bekende Palestijn me ondanks zei: Ik ben tegen de politiek, de buitenland politiek van de VS en EU dus Fatah steunen kan ik niet watn die wordt gesteund door die drie. Blijf alleen Hamas over, dus welke keuze heb ik? En wat voor democratie is dat?

SF