Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 30, 2007

Wereldraad van Kerken slaat wild om zich heen

door Keesjemaduraatje
niet om het één of ander, maar de Wereldraad van Kerken is 40 jaar te laat, met het tonen van solidariteit met het Lijden van het Palestijnse Volk. Nu is er opeens een vergadering van dit kerkelijke instituut in Amman Jordanië georganiseerd, waar ze alle problemen tussen Israël en de Arabieren uit de weg wil ruimen. Opmerkelijk. Jordanië is geen democratisch land en de mensen kunnen er dus niet zeggen wat ze willen. Bovendien is Jordanië een islamitisch land, waar de christenen en ongelovigen onderdrukt worden. Maar dat weerhoudt de Wereldraad van Kerken er niet van om juist in dat land een conferentie te organiseren en moties aan te nemen, tegen het enige democratische land in het Midden-Oosten: Israël. Opmerkelijk. Waarom hebben ze die conferentie niet in Israël zelf gehouden?
De conferentie heeft een forum getiteld Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) opgericht, dat zich gaat buigen over de Palestijns-Israëlische kwestie. We zijn benieuwd. Tijdens de conferentie werd er een manifest, The Amman Call, aangenomen, dat enkele verontrustende aanbevelingen doet:

5.2. That Palestinians have the right of self-determination and the right of return. 

5.3. That a two-state solution must be viable politically, geographically economically and socially. 

8.1. Defining and promoting measures, including economic ones, that could help end the occupation and enhance sustainable growth and development. 

Ik heb nu even alleen de verontrustende passages geciteerd. De geïnteresseerde weblog lezer kan de gehele "Amman Call" natuurlijk zelf lezen.

Dat zijn hele gevaarlijke ontwikkelingen, omdat de Amman Call volkomen eenzijdig is. Er wordt opgeroepen tot het terug laten keren van alle Palestijnen, terwijl iedereen weet dat dat onmogelijk is. De staat Israel zou onmiddelijk ophouden te bestaan, met alle gevolgen van dien.

De twee staten oplossing wordt aangehangen, alsof de geachte dominees en actievoerders van de Wereldraad geen kranten lezen. Op dit moment is er helemaal geen sprake van een Palestijns Gezag en al helemaal niet van een éénheid onder de Arabieren. Als er al sprake van staatsvorming zou zijn, dan zou dat de Driestatenoplossing moeten zijn. Ook dat is een optie met weinig kans van slagen.

De derde grote bedreiging voor de veiligheid van de staat Israel, is het dreigen met economische sancties. Dat betekent concreet, dat de Wereldraad van Kerken denkt te weten wie de schuldige in het conflict is en die moet met economische sancties gestraft worden. De schuld wordt weer eenzijdig bij Israël gelegd en in de hele Amman Call is geen enkele keer sprake van veroordeling van zelfmoordaanslagen en van terrorisme. Bovendien wordt er gedaan alsof alleen Israël zich niet aan de VN-moties houdt.

Het congres, het forum en de oproep is een teken van blindheid en doofheid. Op dit moment moeten we blij zijn dat er tenminste nog één stabiele kracht in het Midden-Oosten is, Israël, want anders was de Gazastrook en de gebieden die worden aangeduid met de Bijbelse termen Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) , al lang een broedplaats van islamitische terroristen die de Christenen zeker niet met rust laten.
Op de Gazastrook hebben de christenen het nu al erg moeilijk. Die christenen hebben onze solidariteit hard nodig. Helaas komt de Wereldraad van Kerken daar niet aan toe.

Die zijn teveel bezig een plan door te zetten dat al in het jaar 2000 mislukt is, nadat Yasser Arafat de tweede Intifada begon.

No comments: