Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, July 07, 2007

Louis Seveke in Amsterdam

door Keesjemaduraatje
intussen zijn er veel reacties op mijn Trouw-artikel over de kraakbeweging binnengekomen. Zowel positief als negatief. Een van de bezwaren van de extreem-linkse scene is, dat de zaak Seveke er met de haren bijgesleept is en dat ik te weinig weet van de kraakbeweging in de negentiger jaren. Op zich klopt het dat ik in die tijd niet in Nederland was, maar de laatste dagen heb ik gelezen, dat er twee verbanden met Amsterdam in de 80-er jaren zijn.
Louis Seveke werd in 1987 bedreigd door radicale krakers uit Amsterdam, omdat hij tijdens een verhoor te veel had gezegd. De PVK (Politieke tak Van de Kraakbeweging) vond dat krakers die doorslogen bestraft moesten worden en hebben het kantoor van Sevekes advocaat korte tijd bezet en de dossiers gekopieerd. Dat laatste heb ik uit de reportage over Louis van afgelopen donderdag. Mijn artikel in Trouw gaat ook over wantrouwen, verraad en het krakersgeweld dat zich uiteindelijk tegen de krakers zelf richt.
Een tweede interessante link is, dat de vermoedelijke dader, Marcel T., ook verdacht werd van lidmaatschap van de RARA. In die tijd werden lijstjes van potentiele verdachten gemaakt en Marcel T. stond erop. Na enige tijd werd het onderzoek nar hem gestaakt. Mijn artikel gaat ook over de RARA en het is bekend, dat Louis Seveke achter de RARA stond. Het is dus niet aannemelijk dat Louis en Marcel elkaar slechts vluchtig kenden.
Een afreking binnen de kraakbeweging, ook als is het al weer tien jaar later lijkt het motief te zijn voor de moord. Dat is een teleurstelling voor alle complotdenkers die dachten dat de politie of de AIVD erachter zat. Toch blijven er grote twijfels.
Heeft Marcel T. wel echt Louis Seveke omgebracht? 

Er zijn twee redenen om er aan te twijfelen. Ten eerste heeft Marcel T. in het verhoor verklaard, dat hij Louis in zijn rug heeft geschoten. Terwijl in het sectierapport staat dat Louis van voren is doodgeschoten.Ten tweede  bestaat het enig directe bewijs uit dagboekfragmenten. Het pistool is niet gevonden en dat is vreemd.
Daarover heb ik twee mogelijke verklaringen. Het is mogelijk dat Marcel T. het hele verhaal heeft verzonnen, omdat hij Louis zelf graag had willen ombrengen. Het is een uit de hand gelopen fantasie. Het extra psychologische onderzoek dat aangevraagd wordt wijst erop dat er iets geestelijks met hem aan de hand is.
Een meer complotachtige theorie is, dat hij de bankovervallen wel heeft gepleegd en dat hij de moord meteen mee bekend om iemand anders te dekken.

No comments: