Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 30, 2007

Geen groeten uit Birma

Broad

Door Keesjemaduraatje
Ik zie er te netjes uit, denk ik. Want we waren gisteren in Breda, bij de demonstratie tegen de mensenrechtenschendingen in Birma en ik nam wat fotos' van de honorair consul die voor zijn huis op de demonstranten stond te wachten. Hij kwam meteen naar me toe en vroeg waar ik van was. "Van het weblog Keesjemaduraatje", zei ik, maar dat kon hij niet meteen plaatsen. Ik begon over de boycot tegen Total en dat is volgens de consul totale onzin. Dat helpt niets. "Helpt het dan als we de Olympische Spelen in China boycotten?", probeerde ik nog, maar daar wilde hij ook niets van weten.
Er stonden ongeveer 100 mensen bij het huis in de Bredase villawijk te demonstreren en de sfeer was bijzonder goed. Veel jonge idealistische mensen die zelf in Birma zijn geweest en al een aantal jaren met het thema bezig zijn. Een bestuurslid van de Jonge Socialisten vertelde dat ze al een jaar actie voor mensenrechten voeren en dat ze daarom ook in India zijn geweest om met ballingen te praten. Ze hebben de Teakhouthandelaren al zover dat de handel met Birma binnenkort wordt stopgezet. Ook het idee van de boycot van Total bensinepompen is van de Jonge Socialisten, maar dat idee is intussen gekaapt door Krista van Velzen, die zich verder nog helemaal niet met het thema heeft beziggehouden. Heel vervelend voor de PvdA, die hun buitenlandse engagement nu ook al door de SP overgenomen zien worden. "Wie had dat dan moeten roepen in de Tweede kamer?", vroeg ik hen. Ja, dat is het probleem. Op het moment zit er niemand in de Tweede Kamer voor de PvdA, die zomaar iets onbezuisd kan roepen.
Ik sprak ook nog twee oude PSP-ers en ik vroeg ze of ze altijd door waren gegaan, met demonstreren of dat ze op latere leeftijd opnieuw waren begonnen. Ze zeiden dat ze de demonstraties nu niet meer zelf organiseerden en dat ze nog wel af en toe meelopen. Ik zei dat hun oude fractieleider Andree van Es een helemaal verkeerde inburgeringscursus aan prinses Maxima gegeven had, waarin de Nederlandse identiteit niet aan bod was gekomen. Het was wel even stil, nadat ik dat gezegd had. Daarna bleek dat de Nederlandse Identiteit niet erg leeft onder Linkse Demonstranten. Ze wisten niet precies wat dat was.
Even voor de duidelijkheid: De SP demonstreerde niet mee. Zowel Krista van Velzen als Anja Meulenbelt lieten het afweten. Er waren alleen mensen van Dwars, Jonge Socialisten en verder mensen die zich voor Birma interesseerden, waaronder een voormalig boedistische monnik. Ik voelde me er weer helemaal thuis, ook al heb ik moeite met de anti-kapitalistische houding van de meeste demonstranten. Het zijn altijd de bedrijven die zich moeten terugtrekken en er wordt niet gerefereerd aan de steun van China aan dat land.
We namen nog een paar mensen mee terug naar het station en keerden daarna tevreden huiswaarts.

Saturday, September 29, 2007

Nederlandse Identiteit

Door Keesjemaduraatje
Jullie vragen je af wat de Nederlandse Identiteit nu eigenlijk inhoudt? Dat wil ik natuurlijk graag vertellen. Het WRR rapport daarover kan ik niet gratis downloaden en ik heb geen zin om 38, en nogwat te betalen voor een rapport dat iedereen met een beetje sociaal-culturele opleiding, zelf uit zijn mouw kan schudden. Daarom ga ik maar even van mijzelf uit en vertel hier wat ik met de Nederandse Identiteit heb.
De Nederlander op zich, heeft niet veel met de Nederlandse identiteit. In de Jaren 80 verkondigde de toenmalige premier Lubbers zelfs, dat hij niet veel eerbied voor de Nederlandse vlag heeft. Dat was toen ook een gangbare gedachte. Nederland stond open voor Europa en de rest van de wereld. Vooral de Angelsaksische wereld dan. Het typisch Nederlandse wordt niet benadrukt. Dat verandert zodra je Holland in het Buitenland gaat wonen. Ik ging in 1991 in Duitsland wonen en werd vanaf dat moment als "Holländer" bestempeld. In de omgeving van Bremen is dat een positieve identiteit. Toch had ik me nog nooit Hollander gevoeld en werd er vanaf dat moment toe gedwongen. Dat gaat zo een paar jaar door en dan komt vanzelf de heimwee naar Nederland en de typisch Nederlandse producten zoals daar zijn: Rookworst, Hagelslag, Kroepoek, Volkskrant, Drop, Broodje Kroket, Albert Heijn, Heineken. Als je in Duitsland woont ga je af en toe terug naar Nederland en geniet van deze Nederlandse Waar in volle teugen. Daarna ga je zelfs het Nederlandse Koningshuis weer waarderen. Dat is zeker in mijn geval, die tijdens de Kroning in 1980 zijn steentje heeft bijgedragen, een vreemd verschijnsel.
Op een gegeven moment kwamen er steeds meer Oost-Duitsers naar het Westen en die hebben geen positieve en ook geen negatieve gevoelens tegenover Nederland. Maar die hebben wel de neiging naar onder te trappen. Dan begint het pesten. Als je elke dag moet horen dat je Nederlander bent en dat je dan wel met de caravan gekomen zult zijn en waar je klompen toch zijn en of je nog kaas hebt gegegeten, dan wordt je het Nederlander zijn al gauw spuugzat. Dat komt allemaal door Rudi Carell die op de Duitse TV, uit een soort van belachelijk melige zelfspot, grapjes over Nederland ging maken en die Oost-Duitsers hadden niets beters te doen dan dat na te praten.

Tuesday, September 25, 2007

Schoolsysteem

Door Keesjemaduraatje
over veel dingen in het onderwijs wordt helemaal niet nagedacht en er wordt veel nagepraat. Kan je bijvoorbeeld verklaren dat we in de Brugklas al Frans krijgen en Duits pas in de tweede klas? weet je waarom de scholen 6 weken zomervakantie hebben? Begrijp je waarom Latijn en Grieks zo een hele hoge status hebben en een vak als Maatschappijleer een zeer lage? Er worden allerlei verklaringen gegeven, maar het is allemaal historisch gegroeid.
Het onderwijssysteem is eigenlijk een heel ouderwets systeem, met verworven rechten voor leraren en directie. Tweehonder jaar geleden stuurden de ouders hun kinderen niet zomaar naar school. Er moest geoogst worden en de kinderen moesten helpen op het land. Daarom is er een zomerpauze van 6 weken ingevoerd. Mogelijk is  ook de lage sociale status van de leraren in die tijd een extra reden. De vaak oude leraren (pedagogische opleidingen waren er nog niet),  moesten ook in hun tuintje kunnen werken. In de loop der jaren zijn die vakanties gewoon nooit meer aangepast.
De elite van Nederland en Vlaanderen sprak Frans. Nederland is ook een tijd bezet geweest door de Fransen. Dat is de reden dat de scholen al in de 5e klas basisschool met Frans begonnen. Ook op onze school werd zo vroeg al begonnen met belachelijke zinnetjes als : "Papa fume la pipe" . Van die belachelijke dingen. Het Duits werd voor straf na de oorlog pas in de tweede klas HBS gegeven. Daar wordt tot op de dag van vandaag niet vanaf geweken. Dat is de reden dat de meeste mensen een ridicule campingduitse taal spreken als ze met hun caravan naar de Harz of Sauerland op vakantie gaan.
Op de school van mijn oudste zoon werd uitvoerig propaganda gemaakt voor het Latijn en het Grieks. De kinderen zouden er logisch door leren denken en het zou goed zijn voor hun algemene ontwikkeling. De mensen die dat zeggen weten helemaal niet meer waarom die vakken in de Middeleeuwen in het onderwijs zijn ingevoerd. De enige reden is dat er priesters nodig zijn in dit land. De studenten moeten de Bijbel leren lezen en vertalen. Als je werkelijk gaat vragen wat de geachte latinisten 10 jaar later nog weten, dan is dat bedroevend weinig. Je hebt niets aan Latijns of Grieks , tenzij je dominee of priester wilt worden.
Ook Minister Plasterk zal aan deze rare verworvenheden en erfenissen geen einde maken, omdat we gewoon doorhobbelen op de geeikte paden.

Sunday, September 23, 2007

De Oude Media

Door Keesjemaduraatje
Het mooiste is natuurlijk als je door kan breken in de "Oude Media". Niet alleen omdat de "Oude Media" nog steeds de schijn van serieuziteit met zich meedragen, maar ook omdat je voor je werk bij de oude media tenminste nog wat verdient. De kranten betalen niet veel, maar wel iets, terwijl de internet sites die toch wel veel gelezen worden, helemaal geen cent betalen en bovendien naar hartelust alles van je kopieëren.

De eerste jaren las je in de oude media dan ook vaak verhalen over hoe slecht het internet is en dat het over sex ging en dat er virussen op het internet rondwaren. Bijkbaar voelen de journalisten van de oude media wel aan dat er iets aan het veranderen is en dat vinden ze niet leuk. Door het internet kan iedereen iets publiceren, bijvoorbeeld op een weblog en de laatste tijd worden er erg veel amateurfilmpjes op het internet gezet, bijvoorbeeld op Youtube of Dumpert. Iedereen kan opeens filmen en iedereen kan schrijven. Prachtig. De grote mediaconcerns voelen al nattigheid en gaan de kranten ook op internet publiceren, zodat er al heel wat mensen zijn die helemaal geen abonnement meer hebben en  gewoon elke dag op het internet hun krant lezen. 

Friday, September 21, 2007

Jezus, geef je over

Door Keesjemaduraatje
Het is weer hetzelfde liedje. Precies hetzelfde gebeurde tijdens de opkomst van het Marxisme in Europa. Er is een hele sterke ideologie, die haaks staat op wat je zelf gelooft. Die vijandige ideologie ondersteunt terrorisme, maakt je belachelijk, respecteert de mensenrechten niet, dreigt je te overspoelen. Wat kan je doen? Het meest logisch is natuurlijk dat je als kerk laat zien waar je staat. Dat je tenminste jezelf serieus neemt. Er zijn echter altijd weer mensen die zich meteen willen overgeven. De dialoog aangaan. Niet alle schapen over een kam willen scheren. In de zestiger jaren noemden die zich "Christen voor het Socialisme" of "Bevrijdingstheologen". Dat ging zelfs zo ver dat ze studiereizen naar de DDR maakten en hier vertelden hoe geweldig het daar was. Of de revolutie in Nicaragua steunden. Van die dingen.  En even tussen haakjes: ik ben wel heel erg links geweest, maar zo gestoord als die mensen ben ik nooit geweest. Tenminste niet meer na mijn 18e.
Even naar het heden. Het marxisme is dood. Tijd om ons aan een andere vijand over te geven.

Op dit moment wordt de Europese democratie en beschaving bedreigd door dictatoriale machten als Syrië, Iran, Saudi-Arabië en Pakistan. Deze dictaturen en de terreurgroepen die in die landen actief zijn, sturen terroristen op ons af en steunen moordacties die in Europa gepleegd worden. Wat te doen? Er zijn weer mensen die zich over willen geven en samen willen werken met de "gematigde islam". dat klinkt op het eerste gezicht goed, maar de vraag is even: "wat bedoelen ze met de gematigde islam" Hoe ziet een gematigde islam eruit?  Worden handen daar maar half afgehakt en vrouwen maar voor de helft verstoten? Ik vraag het maar even.
 

Anja verkoopt oude huis

Door Keesjemaduraatje,

ik vertel het maar even, omdat jullie misschien niet elke dag het weblog van de Senator van Haat en Terreur checken. Op het weblog staat dat Anja haar oude huis in de Jordaan aan het verkopen is en dan komt een hele interessante zin:

"...Ik moet straks de koopacte tekenen om mijn oude huisje kwijt te raken, nu ik ben verhuisd naar huur, in een woning voor leerling bejaarden en met zonder trappen omdat mijn man niet op trappen is vanwege een been, en nu moet ik in mijn papieren zoeken naar oude actes en brandverzekeringen en dingen met onbezoldigd, ontroerend, geschat, onbemeterd, ook met water enzo. Normale mensen hebben dat natuurlijk in overzichtelijke mapjes en die kennen de WOZwaarde en de OZBE natuurlijk uit hun hoofd en die houden de gecombineerde aanslag en kennisgeving waardebeschikkingen niet net als andere blonde vrouwen naast hun man die aan het stuur zit de kaart ondersteboven houden ondersteboven - uit deze zin kom ik ook niet meer. Ik kwam wel de inentingsbewijzen van de poezen weer tegen. Die neem ik voor alle zekerheid ook maar mee naar de notaris.

Dus ze is wel degelijk van plan haar man hierheen te halen en ze heeft ook nog op graond van de handicap van haar man een huis kunnen huren. Twee vliegen in één klap. wat wil je nog meer, een kind kan de was doen.
Intussen is er op het weblog van de Senator, opvallend weinig nieuws uit de Gazastrook. Vermoedelijk is de situatie zo verschrikkelijk, dat er maar niet over geschreven wordt. de laatste keer bleef Anja maar een paar dagen en werd er beschreven hoe Hamas aanhangers een huis van Fatah leden beschoten.

Ik hou jullie verder op de hoogte.

Hoe vind je Wilders?

Door Keesjemaduraatje
Gisteravond werd, in het programma Pauw en Witteman, Wilders weer afgeschilderd als een fascist. Diederik Samson aan het woord. "Weliswaar roept Wilders niet op tot geweld en treedt hij alleen op in het parlement, maar toch zijn er wel overeenkomsten met fascisten." Dat is ongeveer de redenering. Een oud hoofd-commisaris van politie in het programma vindt dat het wel allemaal gezegd moet kunnen worden, maar tegelijkertijd bagatalliseerde hij het aandeel Marokkaanen in de criminaliteitsstatistiek. En als klap op de vuurpijl was er een mevrouw die een boek over etiquette heeft geschreven, die vond dat je "die clown" niet aan het woord moet laten. Dus ik herhaal mijn vraag uit de titel: " Wat vind je van Wilders?" Als ik die vraag eerst even zelf mag beantwoorden, vind ik, dat Wilders de enige in de Tweede Kamer is, met zijn 8 andere leden van de PVV, die de islamisering überhaupt een probleem vindt. Dat is erg verontrustend. De anderen, met de geachte afgevaardigde Pechtold voorop, willen de islamisering juist bevorderen. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze dat willen. Ik denk uit angst. Daarom moet Wilders nog even doorgaan met zijn provocaties, want anders is er niemand meer die een kritisch geluid laat horen.   

Tuesday, September 18, 2007

Repressie neemt toe

Door Keesjemaduraatje
Hoe staat het nu met de toenemende islamisering van Eindhoven? Dat vroegen we ons af, nadat er in de afgelopen jaren zoveel te doen geweest is over de Al Fourqaan Moskee in de Otterstraat alhier, waar radicale imams door Minister Rita Verdonk het land uitgezet werden en nadat er in 2004 een bomaanslag werd gepleegd op de islamitische basisschool, die met de Al Fourqaan moskee verbonden is. In de afgelopen twee jaren werden er iftar maaltijden georganiseerd en mocht de buurt met een soort kermis het suikerfeest meevieren. Allerlei sympathieke buurtcomitees, de politie en de Zuidzorg deden aan die festiviteiten mee. Wat is er van al die vriendelijk bedoelde samenwerking overgebleven, vragen we ons af? Heel weinig moeten we constateren. De Zuidzorg heeft nog een project lopen om de bezoekers van de Al Fourqaan moskee te wijzen op overgewicht en om tijdens de Ramadan eetadviezen te geven aan de moslims. Ik bedenk dit niet zelf, want mijn fantasie is daarvoor te beperkt. De werkelijkheid is altijd nog een stuk knettergekker dan cabaret. Verder zijn er in 2007 geen iftars in Eindhoven en voor zover de agenda's op internet reiken ook geen uitnodigingen voor gezellige suikerfeesten te bekennen. Het is ook nooit goed, zal de oprechte linkse bezoeker van dit politiek incorrecte weblog opmerken.  De ene keer protesteer ik tegen deelname van de politie bij ramadan festivals en de andere keer beklaag ik me erover dat de radicale moslims alleen maar samenwerking zoeken als ze met uitzetting bedreigd worden. Dat is dan wel weer waar.

Monday, September 17, 2007

Het wij-zij-denken

Door Keesjemaduraatje
Voorzitter,
Door het wij-zij-denken waarin we nu blijven steken, omdat alle mensen over één kam geschoren worden, kunnen we het schip niet door de branding trekken en spannen we de kar achter de wagen. Een héle kleine groep van fanatici verpest het daardoor voor de grote meerderheid, die wel goedwillend is en gewoon mee wil doen met de Nederlandse cultuur, die niet bestaat. De toon van het debat, die al sinds de moord op Theo van Gogh en zelfs ver daarvoor, veel te hard is en overschreeuwd wordt door verlichtingsfundamentalisten en handelaren in angst, die een populistische koers inslaan, net als rattenvangers van Hamelen.
De films van Joseph Goebels zouden zich niet hoeven te schamen, voor de extreem ongedifferentieerde manier waarop teksten op vrouwenlichamen geschreven worden, die op geen enkele manier de werkelijkheid op een realistische manier laten zien, omdat dat in Iran helemaal niet mag.

Sunday, September 16, 2007

Over één kam scheren

door Keesjemaduraatje
vandaag heb ik toch maar weer eens naar Buitenhof gekeken en ik werd niet teleurgesteld. Eerst kreeg Mark Rutte een flinke veeg uit de pan van VVD-erelid Hans Wiegel. Ik had, als kraker zijnde, nooit gedacht dat ik het nog eens met die man eens zou zijn. Verfrissend. "Als je echt een leider bent, dan hoef je dat niet steeds te zeggen". Ik denk dat Wiegel zo'n bewondering voor Rita Verdonk heeft omdat ze allebei inhoudsloos zijn. Ze vertolken de stem van het volk, maar geven geen richting aan de volksstem. Hij gaf ook toe, dat hij in de jaren zeventig wel eens had overdreven, om de rechtse kiezers tevreden te stellen, die geen zin hadden in dat "linkse gedoe". Hij vond dat ze Rita het Verkeersbeleid als dossier hadden moeten geven. "Rita tegen de files". Dus dat was weer genieten op de zondagmiddag.
Daarna kwam Hans Achterhuis en ik dacht dat dat zo'n soort Geert Mak-achtige softie was, die wel weer over de klimaarverandering zou praten ofzo. Maar niets was minder waar. Hij brak een lans voor het polariseren en stelde zelfs, dat je juist geweld stimuleert, als er geen discussie en debat is. Ook de term Geitenneuker, mocht van hem gebruikt worden. Kijk eens aan.  Clairy Polak probeerde nog een stok tussen de spaken te steken en af en toe een paar stekelige vragen te stellen. ze gebrukte daarbij stereotypen als "Over een kam scheren" en  zo. Maar daar trapte Hans Achterhuis niet in.

Daarna kwam Desanne van Bredero nog even in haar column vertellen, dat de Nederlandse Moslim Omroep zo geweldig goed is, en dat de islamcritici dat waarscijnlijk niet weten en dat de islamcritici waarschijnlijk helemaal niets van de koran afweten. Van die dingen. Mijn vrouw keek me eens aan en ik zei: "Moet ik nu kwaad worden ofzo?" Het is nog wel steeds de staatsomroep waar we naar kijken, dus er moet een beetje propaganda voor de islam en de NMO gemaakt worden. "Leuk voor je broer", zei ze toen. "Als alle islamcritici nou naar de reportages van je broer kijken,. dan worden ze genezen."

Friday, September 14, 2007

Inside VVD

Door Keesjemaduraatje
ik was vandaag op zakenbezoek in Rotterdam en ontmoette daar toevallig een bestuurslid van de VVD afdeling Leeuwarden. Die mevrouw zei dat haar afdeling Mark-Rutte-minded was en dat ze als enige op Verdonk had gestemd, bij de lijsttrekkerverkiezing. Morgen zal het moeilijk worden, zei ze, omdat Mark Rutte geen echt leiderschap heeft getoond, maar Rita Verdonk niet geworteld is in de partij. Het is dus moeilijk om Rutten weg te sturen, zonder een andere kandidaat te hebben. Ze kon nog niet met zekerheid zeggen wat de Afdeling Friesland zou gaan stemmen.
Het VVD congres is morgen vlak bij mijn huis. Ik zou er met de fiets heen kunnen gaan, maar ik ga naar de verjaardag van mijn vader. Dsu morgenavond kijken we weer verder. Ik vind het heel spannend worden.

Go, Rita, Go

Door Keesjemaduraatje
het kwam toch nog als een verrassing, de uitsluiting van het geachte kamerlid Rita Verdonk, uit de VVD fractie van de Tweede Kamer. Het viel me achteraf nog mee, dat ze niet zei: "Ik ga niet weg, laat Mark maar weg gaan. Ik ben recht door zee".  Aanstaande zaterdag is er een VVD congres in Veldhoven en dan krijgt Mark het nog heel zwaar. Misschien heeft hij zichzelf hiermee wel in zijn eigen been geschoten. Wat nu te doen?
Rita was vandaag alweer op bezoek bij Kai van der Linden, de partijstrateeg van Pim en later van haarzelf tijdens de campagne voor lijsttrekker van de VVD. De vastgoedfiguren en de oud schroothandelaar staan alweer klaar om het initiatief te financieren, dus ik zou zeggen: Go, Rita, Go.
De Nederlandse politiek wordt weer interessant. 
   

Thursday, September 13, 2007

Strategie

Door Keesjemaduraatje
Het blijft een moeilijke strijd, tegen de islamisering van Europa. Het begint al met de medestanders, die je niet altijd kan uitzoeken. Nationalisten, separatisten, Europa-critici, populisten, liberalen, vrijdenkers, mensenrechtenactivisten, atheisten, feministen, mensen met gezond verstand. Noem ze allemaal op. Die zijn allemaal tegen de islamisering van ons land en Europa. Zouden daar tegen moeten zijn. Hebben allemaal een goede reden, om tegen de islamisering te zijn. Die groepen allemaal op een lijn te brengen is een bijna onmogelijke taak, omdat er nog zoveel andere thema's zijn waarin die groepen verschillen. Je wilt je niet voor een karretje laten spannen en je wilt ook niet thuis blijven zitten en niets doen. Daar tussenin laveren is het perspectief voor de komende jaren.
Het liefst was ik samen met liberalen (D66 en VVD) opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Helaas blijkt dat niet mogelijk te zijn. Dat is mijn grootste teleurstelling van de afgelopen jaren. D66 is volledig de weg kwijt en weet helemaal niet meer wat vrijheid van meningsuiting en strijd voor mensenrechten is, met hun steun aan conservatieve Turken en steun aan Hamas. De VVD is sinds het weggaan van Ayaan ook de weg kwijt. Dat Verdonk het nodig vond het paspoort van Ayaan af te nemen, is een schok die vele islamcritici nog niet te boven zijn gekomen.
Zoals je ziet, richt ik me in het geheel niet meer op de PvdA en andere linkse partijen. Dat is jammer, omdat de strijd voor mensenrechten en democratie alleen gewonnen kan worden met steun van de middenklasse in Europa. Dus voor die strijd heb je de sociaal-democraten nodig.   
Als een natuurlijk bondgenootschap niet mogelijk is en de omroepen en de gedrukte media geheel in handen is van de groepen die de islamisering willen bevorderen in plaats van stoppen, dan is er alleen de mogelijkheid van directe actie, via de weblogs, in de zalen en op straat.

Wednesday, September 12, 2007

Moslimbroer (1)

Door Keesjemaduraatje
ik heb eigenlijk meer last van die moslimbroer van mij dan van die rare Frontaalnaaktenaturist (1 woord). Het is voorgekomen, dat ik een echtpaar in Den Bosch bezocht, om  te bespreken hoe we een anti-islamitische organisatie op konden richten en dat ze na 5 minuten zeiden: "We hebben een email van je broer gehad". Wat heeft dat te betekenen? Ja, weet ik ook niet. Misschien heeft mijn broer een andere mening dan ik. Dan sprak ik die mensen voor de eerste keer, maar mijn broer had ze al een email gestuurd om te vertellen dat ik belachelijk en gestoord ben.
De bevriende webloggers hebben allemaal een email van mijn moslimbroer gehad en Peter Breedveld dus ook. De mensen rond Hoeiboei kennen mij en konden de inhoud plaatsen. Één van de gasten van het "anti-islam-feestje" kende mijn broer zelfs van Bellissima in Amsterdam, wat weer als gevolg had, dat we steeds over mijn broer zaten te praten. Dat is ook niet eeuwig leuk natuurlijk.
Ik organiseerde een familiefeest ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van mijn moeder en daar waren bijna alle neven en nichten. Ik kon niet rekenen op veel ondersteuning bij het organiseren van dat grote feest en mijn broer die vertikte het zelfs om de tafeltjes achteraf af te ruimen. Hij zat liever met zijn vriendin te praten. Maar het weblog dat we voor de foto's en de uitnodigingen hadden gemaakt, werd wel misbruikt voor propagandadoeleinden van de moslimomroep. Alle neven en nichten kregen maandenlang alle aankondigingen van de Moslimomroep toegestuurd. En als er nou iemand van die Gereformeerde kliek tegen mijn broer zou zeggen: "Jezus is ook voor jou aan het kruis gestorven" en hou eens op met die onzin, dan was het nog tot daar aan toe. Dan heeft het nog amusementswaarde.

Saturday, September 08, 2007

Wroeten in huwelijken

Door Keesjemaduraatje
Ik kan het niet laten. Wroeten in andermans huwelijk, heerlijk. Al op 12 juni heb ik geschreven over het schijnhuwelijk van de Senator voor Haat en Terreur, met de ex-terrorist Khaled Abu Zaid. Dat heeft tot nu toe weinig stof doen opwaaien, hoewel verschillende journalisten dit weblog frequenteren. Waarschijnlijk willen de gevestigde- en conventionele media niet zulke roddelpraat op hun edele bladzijdes. Toch heeft dit huwelijk wel degelijk politieke- en maatschappelijke consequenties, zodra Khaled via Anja aan een verblijfsvergunning zou komen. De thema's schijnhuwelijk, terrorisme, islamisering en immigratie hangen hiermee nauw samen. Zeker als het een politicus betreft.
Nu heeft HP/De Tijd het verhaal eindelijk overgenomen.  (Met dank aan het prachtige weblog Lux et Libertas. Mooier kan ik het ook niet verwoorden.)

Wednesday, September 05, 2007

Penelope22

Door Keesjemaduraatje
ik wilde er niet over beginnen en mevrouw Hoeiboei is mijn getuige, maar nou gaat hij te ver. In het log met de titel "Haat" ,van de vrijdenker Peter Breedveld, wordt enkele keren op denigrerende wijze verwezen naar het prachtweblog Hoeiboei en onbekommerd geschreven over het al dan niet in huwelijkse staat uit eten gaan met een Marokkaanse vriendin. Mijn bijdragen worden op ongegronde redenen gewist. Dus ik doe ook eens een boekje open over deze hypocriete weblogger. Ik geef toe dat ik een persoonlijke afkeer heb tegen Frontaalnaakt, omdat ik een hele mooie link vanuit dat weblog had, gemaakt door de meester himself, die me wel 100 hits per dag opleverde. In April 2007 dacht ik opeens , wat heb ik toch weinig bezoekers op mijn site en toen zag ik pas dat ik eraf gegooid was.

Peterviva 

Na een beetje zoeken op het Viva Forum "Relaties", bleek al snel wat er aan de hand was. Peter Breedveld heeft zijn vrouw bedrogen met een Marokkaanse vriendin.
Aanvankelijk wilde hij zijn vrouw nog voorstellen om zijn vriendin slechts eenmaal

Genoeg is Genoeg

Door Keesjemaduraatje
nou is het echt genoeg! Ik zeg mijn abonnement op de NRC op en bestel het ochtendblad Trouw. Ik wilde het telefoonnummer van de abonnementen service al bellen, maar ze waren niet bereikbaar. Morgen bel ik en dan doe ik het echt. Ik las een artikel in de NRC van vandaag, van de "politicoloog" Peyman Jafari, waarin de ex-moslim Jami belachelijk wordt gemaakt en waarin pertinente leugens staan. Dat is niets ongewoons voor de NRC, maar dat er niets wordt vermeld over de achtergrond van Peyman Jafari, is een leugenachtigheid die ik niet langer kan tolereren. 
Peyman__jafari
Peyman Jafari is lid van de extreem-linkse groep Internationale Socialisten, die contacten onderhouden met de AEL (Arabisch Europese Liga) en andere jihadistische groepen. De standpunten van de IS zijn uitermate antisemitisch. Dat de NRC deze activist het woord geeft en erbij schrijft dat hij "politicoloog" is, dat doet de deur dicht.

De andere ondertekenaar van het onheilzame artikel in de NRC is Behnam Taebi, Iraans-Nederlandse student en gemeenteraadslid voor de SP in Delft. Ook die politieke functie wordt niet vermeld in het artikel. Twee extreem linkse politici, die vanzelfsprekend de politieke lijn van Jami niet volgen, mogen onbekommerd hun vuil spuwen.

Wil de echte moslim opstaan?

Who are the true Muslims?
Hamas and Fatah accuse each other of defiling Islam

by Itamar Marcus and Barbara Crook
(Palestinian Media Watch)

A striking sign of the growing influence of Islam in Palestinian society is that Fatah and Hamas are each positioning themselves as defenders of Islam, while accusing the other of defiling the religion. The latest accusations are made in two Palestinian videos, one produced by Fatah and the other by Hamas, broadcast on their respective TV stations.Hamas goes so far as to imply that members of Fatah are Infidels. Both sides have chosen to accuse the other of defiling the Quran. This accusation is very significant. When American soldiers were accused of defiling the Quran in Guantanamo in 2005 it sparked riots across the Muslim world.

Click to view Hamas defense of Islam video on YouTube or PMW website
Click to view Fatah defense of Islam video on YouTube or PMW website

Peter Breedveld dreigt

Door Keesjemaduraatje
nou bedreigt Peter Breedveld van het "rechtse" weblog Frontaalnaakt mij ook al. Hij schreef op zijn weblog over een etentje met een Marokkaanse mevrouw in een restaurant en dat ze daarbij aangestaard werden door een mevrouw die Hebreeuws sprak. Toen zijn ze maar ergens anders gaan zitten. Daarop ontspint zich een wilde discussie op het weblog, over de vraag of het aanstaren en iets in het Hebreeuws mompelen nu ook al verboden is in Nederland. Dat was nog tot daar aan toe, maar ik vroeg me af wie die Marokkaanse mevrouw dan wel was.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
op 04 09 2007 schreef keesjemaduraatje:

kan je, nu we toch bezig zijn en alles open bespreken, nog iets meer over je relatie met deze vrouw van Marokkaanse afkomst vertellen? Was dat nou de vrouw waarmee je een geheime liefdesrelatie had en die jouw huwelijk in gevaar heeft gebracht? Was dat de vrouw die er weliswaar niet voor verantwoordelijk was, dat je op jouw website geen anti-islam dingen meer schreef, maar die jou toch je ogen heeft doen openen voor de discriminatie van de islamitische medemens in Nederland? Je ging toch heel plotseling een hekel krijgen aan de ongenuanceerdheid van de reaguurders op dit weblog en in een week tijd waren alllerlei verwijzingen naar anti-islam uitingen verdwenen. Er mocht nog wel een tijdje onbekommerd op negers gescholden worden, maar sinds Bernadette de Wit een eigen site heeft is die racistische onzin ook verdwenen.Toch geheel onterecht en onnodig kwetsend, dat jouw site, op de "NRC-Top-Honderd-van-politiek-incorrecte-websites" nu als "rechts" te boek staat, terwijl de inhoud zo overduidelijk sociaal-democratisch geworden is, plotseling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze reactie bleef niet lang staan op het weblog van de vrijdenker Breedveld. Hij haalde de tekst weg met het volgende commentaar:

*Gemeulenbelt wegens dom, vulgair en vooral ook irrelevant ouwewijvengeneuzel.*

Daarna schreef ik, aangemoedigd door het meulenbelten, nog een bericht en dat zag er zo uit:

Peterbreedveld2_2

Sunday, September 02, 2007

Politiek Correcte Overwegingen

Door Keesjemaduraatje
Het beste is natuurlijk als we alle uitingen van vrije mening, die ons niet bevallen, meteen verbieden. Dan hebben we er geen last meer van.  Dat is een bepaalde zienswijze, die ook in dictaturen graag wordt toegepast. Het probleem daarbij is, dat je dan op den duur zoveel censoren en politieagenten nodig hebt om de boel te controleren en te bewaken, dat het op den duur slecht voor de economie is. Bovendien hebben critici de neiging het land te verlaten en dat is meestal ook slecht voor de economie, want critici bedenken ook nog wel eens nieuwe wetten, medicijnen of andere producten.

Dan doen we het anders, dan weet ik goed gemaakt. We maken een absolute vrijheid van meningsuiting en iedereen mag zeggen wat ie wil. Eens kijken of dat werkt. De voorzitter van de Zentralrat der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis,stond op dat standpunt, hij had slechte ervaringen met die andere optie, en toen werd hij geconfronteerd met een hele interessante vraag uit het publiek. Een jongen met heel kort haar en een beetje militair aandoende kledij was al de gehele tijd aan het filmen en de mensen vroegen zich af waarom hij aan het filmen was. Toen vroeg die skinhead aan Bubis: "U bent dus voor vrijheid van meningsuiting. Geldt die ook voor  idereen in Duitsland? " Bubis voelde de bui al hangen en vroeg: "Bedoelt u Auschwitz of het ontkennen van de Holocaust?" "Nee", zei de man, "Ik bedoel of wij ook een herdenking van Rudolf Hess mogen organiseren?"
"Wat mij betreft eert u wie u wilt" zei Bubis, "maar wat mij betreft is Rudolf Hess één van de aanstichters van de Tweede Wereldoorlog en daarom een oorlogsmisdadiger". Dat was genoeg antwoord en Ignatz Bubis werd uitgenodigd op een bijeenkomst van de neo-nazi's in Duitsland om te discussieren over de vrijheid van meningsuiting. Hij was de eerste die in Duitsland na de WOII, het recht op vrije meningsuiting voor iedereen heeft bepleit. Tegelijkertijd werd hij ook misbruikt, omdat de neo-nazis konden zeggen: "Als zelfs een jood het met ons eens is, dan zijn wij nog niet zo slecht"

Saturday, September 01, 2007

Entweder Oder

Door Keesjemaduraatje
Het valt me op, dat de politici die nu roepen dat Nederland zich moet terugtrekken uit Afghanistan, dezelfde zijn die roepen dat de islam niet zo erg is en dat de Nederlandse samenleving zich een beetje aan de nieuwkomers moet aanpassen. Dat gaat niet. Het is entweder oder. Of, Of. En wel volgens de volgende redenatie:
Als de NATO nu toestaat dat de Taliban en Al-Qaida opnieuw trainingskampen en machtsbases oprichten in Afghanistan, dan hoeven we er niet lang op te wachten tot er weer aanslagen in Europa gepleegd worden. Dat is trouwens nog steeds mogelijk, want vanuit Pakistan komen ook terroristen hierheen.  Terugtrekking uit Uruzghan is een teken van zwakte die door de terreurgroepen zeker opgemerkt en uitgebuit gaat worden. We zitten daar dus niet zozeer om de Taliban helemaal te verslaan, maar uit zelfbehoud. De vraag is of we de oorlog kunnen winnen. En wat doen we als we, als we de oorlog niet kunnen winnen? 
De politici, zoals Jan Pronk en Alexander Pechtold, om van SP en Groen-Links maar helemaal niet te spreken, die denken dat de strijd dan voorbij is, vergissen zich. De strijd van de islam tegen de westere beschaving gaat dan juist in de VS en Europa uitgevochten worden.  Dan moeten ze opnieuw keuzes maken en dat zijn moeilijke keuzes.
Het is mogelijk dat de Europese landen dan een nog veel strenger immigratiebeleid gaan voeren, om de immigratie van potentiele terroristen te verhinderen. Dezelfde politici zullen daar ook weer moeute mee hebben.Daarom wantrouw ik die argumenten van een Jan Pronk ook, die zegt dat we de oorlog in Afghanistan niet kunnen winnen. Daar kan hij gelijk in hebben, maar dan zijn de consequenties duidelijk. We moeten het terrorisme op een ander gebied verslaan. Hier in Europa.

De keuze is niet moeilijk. Dan maar liever oorlog in Afghanistan, om ergere ontwikkelingen hier in Europa en de VS te voorkomen.