Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, September 18, 2007

Repressie neemt toe

Door Keesjemaduraatje
Hoe staat het nu met de toenemende islamisering van Eindhoven? Dat vroegen we ons af, nadat er in de afgelopen jaren zoveel te doen geweest is over de Al Fourqaan Moskee in de Otterstraat alhier, waar radicale imams door Minister Rita Verdonk het land uitgezet werden en nadat er in 2004 een bomaanslag werd gepleegd op de islamitische basisschool, die met de Al Fourqaan moskee verbonden is. In de afgelopen twee jaren werden er iftar maaltijden georganiseerd en mocht de buurt met een soort kermis het suikerfeest meevieren. Allerlei sympathieke buurtcomitees, de politie en de Zuidzorg deden aan die festiviteiten mee. Wat is er van al die vriendelijk bedoelde samenwerking overgebleven, vragen we ons af? Heel weinig moeten we constateren. De Zuidzorg heeft nog een project lopen om de bezoekers van de Al Fourqaan moskee te wijzen op overgewicht en om tijdens de Ramadan eetadviezen te geven aan de moslims. Ik bedenk dit niet zelf, want mijn fantasie is daarvoor te beperkt. De werkelijkheid is altijd nog een stuk knettergekker dan cabaret. Verder zijn er in 2007 geen iftars in Eindhoven en voor zover de agenda's op internet reiken ook geen uitnodigingen voor gezellige suikerfeesten te bekennen. Het is ook nooit goed, zal de oprechte linkse bezoeker van dit politiek incorrecte weblog opmerken.  De ene keer protesteer ik tegen deelname van de politie bij ramadan festivals en de andere keer beklaag ik me erover dat de radicale moslims alleen maar samenwerking zoeken als ze met uitzetting bedreigd worden. Dat is dan wel weer waar.

Is de islamisering van deze stad dan gestopt of zelf aan het teruglopen?  Ik moet plotseling denken aan de tijd dat ik zelf nog een radicale anarchist was en er op vergaderingen steevast gesproken werd over de "toenemende repressie", totdat een feministische mevrouw, die de derde vrouw op de Opzij leerstoel van feminisme in Maastricht was, maar dat terzijde, opmerkte dat de repressie helemaal niet aan het toenemen was, maar juist aan het afnemen. Ja, daar stonden we zelf ook wel even van te kijken. We gingen er vanuit dat "de repressie" een onomkeerbaar proces was. Zo gaan we er nu ook onder invloed van de "Blonde Engel uit Venlo" vanuit dat islamisering een onomkeerbaar proces is. Is dat zo?
In mijn eigen leven merk ik in ieder geval, dat de islamisering behoorlijk toeslaat. Een leraar hier in Eindhoven maakte tijdens de economie-les een negatieve opmerking over burka's. Een half Turks meisje maakte daarover een opmerking tegen haar vader en die vertelde het tegen zijn zoon, die meteen verhaal ging halen bij de jaarleider van de school. De leraar moest onder druk zijn opmerking terugnemen. Daarbij is het meisje helemaal niet gelovig en haar vader een zeer matig betrokken moslim, maar het gaat om "respect". Van die dingen. Op sommige scholen hier in Eindhoven zijn geen hoofddoeken te zien en op andere heel veel. Er is even geen peil op te trekken. Ga ik met de trein naar Rotterdam, dan kijk ik weer mijn ogen uit. Moeilijk te meten of de islamisering nu voortschrijdt of terugloopt.
Op de TV maakt de Minister van Wijken en Integratie Vogelaar natuurlijk een enorme misser om zo opzienbarend met een moslima een jurk voor de Prinsjesdag uit te gaan zoeken. Dat kan ze ook niet elk jaar doen, want dan irriteert  het de Nederlanders op een gegeven moment  heel erg en wordt de PvdA definitief de Partij voor de Allochtonen genoemd.
Ik maak mezelf misschien in de anti-islamkringen niet erg geliefd, maar ik denk dat een strategie tegen de islamisering zou kunnen zijn, de moslimmeisjes vooral veel onderwijs te geven, omdat het dan krengen van meiden worden, met een hele grote bek, net als de meiden van Halal, die dat hele islam gedoe van binnen uit gaan demaskeren. Bovendien kunnen hun vaders dat soort meiden aan de straatstenen niet kwijt, want denk maar niet dat er een Marokkaan is die zo'n vrouw in zijn huis wil hebben. Of ben ik nu weer heel macho bezig? 

13 comments:

waskuip said...

Was benieuwd hoe je er bij komt dat onderwezen moslim-dochters in 'krengen van meiden' veranderen. Is dat een aanname na die serpenten van halal of komt dat door andere ervaringen?

Steady Freddy said...

Waar haal je de informatie vandaan dat die basisschool van de bomaanslag met de Al Fourqaan moskee verbonden is? Er zijn in Nederland slechts enkele islamitische scholen verboden met een moskee. De Tarieq Ibnoe Ziyad school waar jij het over hebt is totaal onafhankelijk en de leukste Islamitsche basisschool waar ik tot nu toe ben geweest.

Verder hebben de rechtzaken rondom de imams als uitslag dat ze niet uitgewezen mochten worden. Die imams zijn voor die uitspraak vrijwillig het land uitgegaan en zouden dus terug mogen komen… Zie: www.wereldomroep.nl/actua/nl/justitie/act20061102_imam

Verder doen moslim meisjes, over het algemeen, het al heel erg goed op school dus lijkt het mij beter dat de moslim jongens meer aandacht en onderwijs krijgen.

Steady Freddy said...

Waar haal je de informatie vandaan dat die basisschool van de bomaanslag met de Al Fourqaan moskee verbonden is? Er zijn in Nederland slechts enkele islamitische scholen verboden met een moskee. De Tarieq Ibnoe Ziyad school waar jij het over hebt is totaal onafhankelijk en de leukste Islamitsche basisschool waar ik tot nu toe ben geweest.

Verder hebben de rechtzaken rondom de imams als uitslag dat ze niet uitgewezen mochten worden. Die imams zijn voor die uitspraak vrijwillig het land uitgegaan en zouden dus terug mogen komen… Zie: www.wereldomroep.nl/actua/nl/justitie/act20061102_imam

Verder doen moslim meisjes, over het algemeen, het al heel erg goed op school dus lijkt het mij beter dat de moslim jongens meer aandacht en onderwijs krijgen.

keesjemaduraatje said...

het is wel opvallend dat een medewerker van de NMO deze school als "de leukste Islamitsche basisschool waar ik tot nu toe ben geweest" typeert. Blijkbaar heeft hij het inspectierapport niet gelezen.

http://www.owinsp.nl/zoekscholen/?view=PdfServlet&odk_id=56126&ext=.pdf&schoolnaam=Islamitische%20Basisschool%20Tarieq%20Ibnoe%20Ziyad

keesjemaduraatje said...

wat betreft de verbondenheid van de basisschool met de Al Fourqaan moske": het is vreemd dat een medewerker van de NMO dat niet weet, maar waarschijnlijk laat je je weer zand in de ogen strooien.
Een bestuurslid van de school heeft het adres van de moskee als woonplaats opgegeven en er zijn gemeenschappelijke bestuursleden.
Maar dat zal wel allemaal toeval zijn.

Steady Freddy said...

@keesje de onderzoeks journalist van het rechtse geweten???

Nee gelezen nog niet ga ik zeker doen, maar wat hebben bestuurleden te maken met een sfeer op school? Leuk is iets anders dan goed onderwijs of die sfeer. Als alle kinderen lachen, er goed Nederlands sprekende leerkrachten zijn en een Nederlandse directeur kan ik niet anders oordelen dat het een leuke school is. Laten we hopen dat het schoolbestuur het rapoort wel gelezen hebben... En het is bijna drie jaar oud.

Steady Freddy said...

p.s. Ik heb niet met de bestuursleden gesproken, dus klaas vaak was niet bij mij langs geweest. Maar goed, al zou die school verbonden zijn. Wat dan? Is dat strafbaar ofzo?

steady freddy said...

@keesje Je schrijft over verbondenheid van de basisschool met de Al Fourqaan moskee via bestuursleden. Maar waar heb je die info vandaan? Stond niks over in het inspectierapport? Ik heb het gelezen Kees! Tja in 2005 was er naast ellende ook veel positiefs te lezen. Ik heb ook de waardering even doorgerekend en ze zaten bijna tegen een voldoende aan in dit rapport.

Er staan veel zorgelijke zaken qua management in dit rapport, hopelijk heeft men dit sinds 2005 overwonnen. Maar ik lees toch ook erg hoopvolle zaken als: 'De inspectie heeft tijdens het doorlichten van het leerstofaanbod zowel het lesmateriaal, als het leerlingenwerk in verschillende groepen bekeken in het perspectief van de basiswaarden. Uit deze analyse blijkt dat dit aanbod gericht is op de bevordering van wederzijds begrip,verdraagzaamheid en het voorkomen van discriminatie. Dit laatste bleek onder meer uit een analyse van het leerling materiaal van geestelijke stromingen en godsdienst.' Ja die godsdienst leraar vond ik erg sympathiek, hij sprak perfect Nederlands en hield een les waar ook de Joodse en Christelijke geschiedschrijving werd uitgelegd en de verschillen en overeenkomsten met de islam werden behandeld. De man had wel een baard! Heeft Klaas Vaak een baard? Want dan was hij wast de zandstrooier?

Trouwens die Geus schrijft nog langere stukken dan ik ooit deed Moet je niet ingrijpen? Dat wilde je toch niet op je webog hebben? Maar wel een leuk stuk Geus, ga zo door.

Andere positieve stukken in dit rapport zijn te vinden onder de volgende koppen.

Het pedagogisch handelen van de leraren leidt voldoende tot een fysiek en
psychisch veilige en ondersteunende leeromgeving.

Het didactisch handelen van de leraren ondersteunt voldoende het leren van de
leerlingen.

De sfeer op school is in voldoende mate veilig en ondersteunend voor de
leerlingen

Een verbeterde aanpak van de sociale integratie en cohesie.

Heb je die ook gelezen Kees?

Wil men een kijkje in de school? ga naar mijn reportage over de gevolgen van de bomaanslag op de school, medewerkers, ouders en de kinderen klik dan op mijn nick steady freddy hierboven! Het is gemaakt in het jaar dat de school door de inspectie werd bezocht. Een zware tijd maar er was erg veel steun uit de buurt. Je leest hierover ook wel iets tussen de regels door in het rapport waar keesje op wijst… maar goed.

Als dit niet lukt ga dan naar de NMO website en zoek rechtsbovenaan op zoekwoord: bom
De eerste uitzending van 06 februari 2005 zit het in.


SF

keesjemaduraatje said...

Dat is nou weer zwak. Je noemt alleen de paar goede punten uit het inspectierapport. Je weet natuurlijk wel, dat deze school, net als zovele islamitische scholen, onder curatele gesteld is.

Steady Freddy said...

Ach ja zwak, zwak... Ik laat de negatieve punten aan jou over. Heb je het rapport zelf eigenlijk gelezen? Noem jij dan maar de negatieve punten uit het inspectierapport. Ik weet niet niet dat deze school onder curatele gesteld is, nee. Waar zou ik dat moeten lezen?

SF

keesjemaduraatje said...

er is intussen een inspectierapport 2006 voor de basisschool Tariek Ibnoe Ziyad in Eindhoven. De situatie is nog steeds zorgelijk.
http://www.onderwijsinspectie.nl/zoekscholen/?view=PdfServlet&odk_id=81682&ext=.pdf&schoolnaam=Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad
Over andere scholen wordt een rapport van een A4 bladzijde gemaakt en over de scholen die een slechte kwaliteit hebben, worden grote rapporten gemaakt.
Het is wonderbaarlijk dat de geachte medewerker van de Moslimomroep de problemen zo probeert onder tafel te werken. Anders ben je toch zo kritisch?

Steady Freddy said...

Fijn een nieuw rapport, ik lees het na het weekend. Waarschijnlijk had jij dit rapport al langer en mag ik het pas nu tot mij nemen? Eens kijken of er verbetering is opgetreden. Ik vraag me toch af of jij en ik mogen oordelen over de kwaliteit van deze school?

Evengoed laat ons toch maar meegenieten van die 1 A viertje rapporten van andere scholen. Heb je geen linken naar keurig nette scholen die op 1 a viertje al die informatie met een dikke plus halen? Want het enkel suggereren dat de problemen enkel bij islamitische scholen ligt is wel wat mager. Misschien moet je gewoon eens bij die school langs als onderzoeksjournalist, of durf je dat niet? Ik probeer geen enkel probleem onder welke tafel te werken. Ik ben net als jij erg begaan met de kwaliteit van het islamitische onderwijs in Nederland.

SF

Steady Freddy said...

p.s. Ik wacht trouwens nog steeds op antwoord van mijn vraag: Al zou een schoolbestuurder verbonden zijn aan welke moskee dan ook is dat dan strafbaar?

SF