Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, September 25, 2007

Schoolsysteem

Door Keesjemaduraatje
over veel dingen in het onderwijs wordt helemaal niet nagedacht en er wordt veel nagepraat. Kan je bijvoorbeeld verklaren dat we in de Brugklas al Frans krijgen en Duits pas in de tweede klas? weet je waarom de scholen 6 weken zomervakantie hebben? Begrijp je waarom Latijn en Grieks zo een hele hoge status hebben en een vak als Maatschappijleer een zeer lage? Er worden allerlei verklaringen gegeven, maar het is allemaal historisch gegroeid.
Het onderwijssysteem is eigenlijk een heel ouderwets systeem, met verworven rechten voor leraren en directie. Tweehonder jaar geleden stuurden de ouders hun kinderen niet zomaar naar school. Er moest geoogst worden en de kinderen moesten helpen op het land. Daarom is er een zomerpauze van 6 weken ingevoerd. Mogelijk is  ook de lage sociale status van de leraren in die tijd een extra reden. De vaak oude leraren (pedagogische opleidingen waren er nog niet),  moesten ook in hun tuintje kunnen werken. In de loop der jaren zijn die vakanties gewoon nooit meer aangepast.
De elite van Nederland en Vlaanderen sprak Frans. Nederland is ook een tijd bezet geweest door de Fransen. Dat is de reden dat de scholen al in de 5e klas basisschool met Frans begonnen. Ook op onze school werd zo vroeg al begonnen met belachelijke zinnetjes als : "Papa fume la pipe" . Van die belachelijke dingen. Het Duits werd voor straf na de oorlog pas in de tweede klas HBS gegeven. Daar wordt tot op de dag van vandaag niet vanaf geweken. Dat is de reden dat de meeste mensen een ridicule campingduitse taal spreken als ze met hun caravan naar de Harz of Sauerland op vakantie gaan.
Op de school van mijn oudste zoon werd uitvoerig propaganda gemaakt voor het Latijn en het Grieks. De kinderen zouden er logisch door leren denken en het zou goed zijn voor hun algemene ontwikkeling. De mensen die dat zeggen weten helemaal niet meer waarom die vakken in de Middeleeuwen in het onderwijs zijn ingevoerd. De enige reden is dat er priesters nodig zijn in dit land. De studenten moeten de Bijbel leren lezen en vertalen. Als je werkelijk gaat vragen wat de geachte latinisten 10 jaar later nog weten, dan is dat bedroevend weinig. Je hebt niets aan Latijns of Grieks , tenzij je dominee of priester wilt worden.
Ook Minister Plasterk zal aan deze rare verworvenheden en erfenissen geen einde maken, omdat we gewoon doorhobbelen op de geeikte paden.

1 comment:

Pieter Baas said...

Een goed idee zou zijn Frans, Duits, Latijn en Grieks vervangen door Tamazight(Berber), Turkce(Turks), Al-Fusha(klassiek Arabisch) en Putonghua(Mandarijn-Chinees).