Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, September 13, 2007

Strategie

Door Keesjemaduraatje
Het blijft een moeilijke strijd, tegen de islamisering van Europa. Het begint al met de medestanders, die je niet altijd kan uitzoeken. Nationalisten, separatisten, Europa-critici, populisten, liberalen, vrijdenkers, mensenrechtenactivisten, atheisten, feministen, mensen met gezond verstand. Noem ze allemaal op. Die zijn allemaal tegen de islamisering van ons land en Europa. Zouden daar tegen moeten zijn. Hebben allemaal een goede reden, om tegen de islamisering te zijn. Die groepen allemaal op een lijn te brengen is een bijna onmogelijke taak, omdat er nog zoveel andere thema's zijn waarin die groepen verschillen. Je wilt je niet voor een karretje laten spannen en je wilt ook niet thuis blijven zitten en niets doen. Daar tussenin laveren is het perspectief voor de komende jaren.
Het liefst was ik samen met liberalen (D66 en VVD) opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Helaas blijkt dat niet mogelijk te zijn. Dat is mijn grootste teleurstelling van de afgelopen jaren. D66 is volledig de weg kwijt en weet helemaal niet meer wat vrijheid van meningsuiting en strijd voor mensenrechten is, met hun steun aan conservatieve Turken en steun aan Hamas. De VVD is sinds het weggaan van Ayaan ook de weg kwijt. Dat Verdonk het nodig vond het paspoort van Ayaan af te nemen, is een schok die vele islamcritici nog niet te boven zijn gekomen.
Zoals je ziet, richt ik me in het geheel niet meer op de PvdA en andere linkse partijen. Dat is jammer, omdat de strijd voor mensenrechten en democratie alleen gewonnen kan worden met steun van de middenklasse in Europa. Dus voor die strijd heb je de sociaal-democraten nodig.   
Als een natuurlijk bondgenootschap niet mogelijk is en de omroepen en de gedrukte media geheel in handen is van de groepen die de islamisering willen bevorderen in plaats van stoppen, dan is er alleen de mogelijkheid van directe actie, via de weblogs, in de zalen en op straat.

Een andere manier van strijden is, de juridische strijd. Dat de burgemeester van Amsterdam aan twee verschillende moslim organisaties, Westermoskee en Marhaba, geld geeft, dat is een zaak waartegen bodenprocedures aangespannen kunnen worden. ook al zou je het verliezen, dan nog zullen burgemeesters het in de toekomst niet meer zo snel doen, omdat het in de openbaarheid komt.
Voor dat soort strijd is veel geld nodig. Bovendien is het van belang in contact te komen met bevriende advocaten die de strijd aan durven gaan.
Wat is met Wilders? Zolang die partij alleen in de Tweede Kamer optreedt en niet lokaal georganiseerd is, kunnen de gemeentebesturen hun gang gaan. Op lokaal niveau gebeurt nog ontzettend veel op het gebied van toegeven aan de islam. Er worden feestjes ter gelegenheid van de ramadan gesubsidieerd in het kader van de integratie. Parken worden moslimvriendelijk heringericht. Zwembaden volgens sharia normen veranderd. Steeds meer kinderen krijgen helemaal geen contact meer met de Nederlandse cultuur, doordat ze naar islamitische scholen gaan en hun jeugdactiviteiten in de moskee beleven. Die blijven gedwongen in een cultuur die niet tot zelfontplooing oproept. De kinderen van islamisten zijn het eerst slachtoffer.
Pas als de PVV ook in het gehele land afdelingen durft op te richten, zullen dit soort dingen aan de kaak kunnen worden gesteld. Dat betekent wel, dat deze partij een democratiseringsproces zal moeten doorlopen, vergelijkbaar met het proces waarin de SP zich nu bevindt. Er zullen vogels van allerlei pluimage naar de PVV getrokken worden, die de partij in discrediet brengen. We hebben dat in de afgelopen maanden zelf meegemaakt toen we probeerden een eigen organisatie op te richten.
Dat is overigens geen verschijnsel dat alleen bij de PVV optreedt. Ook bij de D66 heb ik een ongelooflijke hoeveelheid gekken, querulanten en dwarsliggers, waar Nederland zo vol van is, voorbij zien komen.
Conclusie:
Moedig voorwaarts.

No comments: