Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 12, 2007

Bericht van J. Jan Willem van Waning

Beste Keesjemaduraatje,

Via Google kwam ik toevallig op je site terecht.
Het is niet sterk om personen aan te vallen zonder hen daarvan te informeren. (zie ook Down Under D66, red.)
En dat helemaal niet als je dat anoniem doet.

Ik herinner me je van enkele PIVD-vergaderingen, maar zal je naam niet onthullen omdat je dat kennelijk niet wilt.

Wat betreft je aantijgingen:

Waning 'Als je wilt nalezen wat deze mijheer J. Jan Willem van Waning te vertellen heeft, dan kan je zijn Volkskrantblog Periscoop op lezen. Ik kan je verzekeren: één grote scheldpartij tegen "Bush en Blair". Dat is nog tot daar aan toe, maar Israël kan in zijn ogen absoluut geen goed doen en heeft eigenlijk geen bestaansrecht. Tot op het antisemitische af, zo eenzijdig wordt voortdurend de kant van de Palestijnen en Moslimterroristen gekozen. Voor een ex-marineman die nog in Nieuw-Guinea heeft gevochten is dit een vreemde houding. Het lijkt wel hij pas zijn eigen mening durfde te zeggen nadat hij uit de actieve dienst is gegaan...',

nodig ik iedere geinteresseerde uit om inderdaad mijn site te bezoeken.

Daarop staan veel kritische bijdragen over de heilloze 'Global War on Terror' van Bush&Blair en Balkenende, en de - ook voor de veiligheid van Israel - catastrofaal-contraproductieve invasie van Irak.

Ook ben ik kritisch t.a.v. het (joods en christelijk) zionistisch streven naar een Groot Israel. Dit omdat ik meen dat zulks de veiligheid in het Midden-Oosten - en daarmee in de gehele wereld - bedreigt, en de Palestijnen benadeelt.

Ik ben voor de twee-staten oplossing voor Israel en de Palestijnen conform de VN/VR-resoluties, en vind dat de NAVO zulk een situatie zou moeten helpen beschermen.
Ook dat kan men als constante op de site vinden.

Wie personen die kritisch zijn t.a.v. het huidige BELEID van Israel beschuldigt van antiSemitisme, tekent zichzelf meestal als een zionist.
Hetgeen bij jou ook klopt, zoals tijdens onze discussies tijdens die PIVD-vergaderingen afdoende is gebleken.

Je schrijft in je Profiel : 'Het populaire semi-intellectuele anti-amerikanisme is mij een doorn in het oog.'
Je impliceert dat ik tot deze categorie behoor en verwijt mij daarbij pas na mijn diensttijd met eigen meningen te komen.

Iedereen die mij kent weet dat beide beschuldigingen uit de lucht zijn gegrepen.

Tijdens mijn functie als militair attachee in Washington D.C.,
had ik bij de Amerikanen de bijnaam van 'the pink panther' vanwege mijn kritiek op het toenmalige BELEID van de Amerikaanse regering (plaatsing van 'kruisraketten', 'star wars' etc.).

De mij bij mijn afscheid, in 1983, verleende "Legion of Merit' vermeldt als redengeving o.a:

'..Throughout the tenure of his assignment, Commander van Waning represented The Netherlands in truly exemplary manner, demonstrating excepionally outstanding qualities of professional competence and a sincere desire to create and maintain good will toward the United States and the United States Government.
The integrity, sincerity, diligence, and exceptional devotion to duty displayed...has contributed sinificantly to strengthening the hands of Dutch - American friendship and understanding, and to furthering the common objectives of The Netherlands and the United States...'

Ik discussieer graag met je verder, maar dan ook onder jouw 'open vizier'.

Vriendelijke groet,

jan willem

PS Voor een samenvatting van mijn visies over de 'Global War on Terror' in het algemeen, en de actuele discussie over een evt. verlenging van de Nederlandse militaire missie in Uruzgan, zie:

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/127268

4 comments:

keesjemaduraatje said...

ik ga het nog maar een keer herhalen:niet de critici van het Israëlische beleid worden op dit weblog van antisemitisme beschuldigd, want tenslotte wordt er in Israël zelf ook heel veel kritiek geleverd, omdat dat daar namelijk is toegestaan, in tegenstelling tot de meeste andere landen in het Midden-Oosten.
De beschuldiging van antisemitisme komt rechtstreeks uit het gedachtengoed van Nathan Sjaransky die een artikel heeft geschreven over "Anti-semitisme in 3D" (http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2005/09/the_new_antisem.html)
Dat antisemitisme bestaat uit 3 keer D: Demonisering, Delegitimatie en dubbele Standaarden.
Demonisering: De acties van de Joodse staat worden tot onvergelijkbare proporties uitvergroot, waardoor het lijkt of alle kwaad vanuit die staat komt.
Delegitimering: Het recht op bestaan van de staat Israël wordt betwijfeld. alle volkeren mogen een recht op een staat hebben, behalve de Joden, die het bestaansrecht wordt ontnomen.
Dubbele standaarden: de eisen van humanisme en mensenrechten die aan de staat Israël worden gesteld, worden niet aan de omringende landen enaan de arabieren op de Gazastrook gesteld. dat er nu Fatah-strijders in de straten van Gaza worden gelynched, wordt niet bekend gemaakt door de blaadjes van D66, SP en Groen-Links.v Dat zijn dubbele standaarden.

Mijn naam is intussen bekend, sinds in een artikel in de Trouw heb geschreven, waarin dit weblog werd genoemd. Het is in Nederland zo, dat de antisemieten, zoals Anja Meulenbelt en Stan van Houcke, ook 's avonds vrij door de straten mogen lopen, terwijl de mensen die de staat Israël ondersteunen en het geweld van de islam bekritiseren, zoals Geert Wilders, Ayaan Hirse Ali en Ehsan Jami op moeten letten en beschermd worden. Daarom leek het mij een goed idee om niet met eigen naam mijn weblog te beginnen. Dat standpunt wordt door veel mensen in de Verlichtingsfundamentalistische beweging als hypocriet en laf beschouwd, maar dat zijn allemaal mensen die hun geld toch wel verdienen of gepensioneerd zijn. Ik werk bij een multinational die niet zo ruimdenkend is als het Nederlandse Leger, die blijkbaar een pacifist als onderzeebootcommandant geen punt vonden.
Ik ben inderdaad lid geweest van de Commissie Internationale Veiligheid van D66 en ik schrok van de absoluut defaitistische houding ten aanzien van Afghanistan en Irak. Maar dat is jullie goed recht om zo te denken en ik ben dan ook terecht weggegaan. Bovendien wens ik niet geassocieerd te worden met een partij die de Armeense Genocide niet erkent.
Was er verder nog iets?

Als je een weblog onder je eigen naam schrijft , met een foto erbij, dan moet je niet raar staan te kijken als daar op een gegeven moment op gereageerd wordt. Ik heb vaak genoeg geprobeerd met je in discussie te komen, ook op het congres van D66, maar je had het te druk met de bobo's. Ik had echter de sterke indruk dat het helemaal niet ging om discussie, maar om het netwerken en proberen goede baantjes te verkrijgen. De zogenaamde vrijzinnigheid is al lang verworden tot vrijblijvendheid en van liberale beginselen is al lang niets meer over.
Daarom is het voor mij misschien beter me niet met deze partij meer te bemoeien en op dit weblog kritiek te blijven leveren. Nu. één jaar later blijkt de kritiek aangekomen te zijn.

philippine said...

Keesjemaduraatje, ik lees je weblog graag.

Ariël Bruéns said...

Goh zeg Pieter Baas... kennelijk vind je dit een bijzonder interessant stuk aangezien je dit op meerde websteks hebt gepubliceerd. Ik heb er toch wel wat problemen mee want volgens de auteur van het stukje is de HuT bijvoorbeeld kapitalistisch en uitermate conservatief. Is dit een poging van onverbeterlijke linkse lieden om de islam alvast tot "rechts" te verklaren zodat men ingedekt is als het (wederom) misgaat ? Zeg maar zoals men destijds en nochtans het nationaal SOCIALISME tot rechts wist en weet te verklaren omdat Adolf Hitler en Co zich niet aan iedere Marxistische doctrine conformeerde door bijvoorbeeld de kerk in zijn snode plannen te betrekken en niet geheel en al de industrie te nationaliseren en dergelijke ? Ik heb er geen bezwaar tegen als we de islam bestrijden. Maar het is toch wel weer erg doorzichtig dat “men”het dan onder het mom van “antikapitalisme” en “anticonservatisme” wil doen.

Pieter Baas said...

Na de nazificering van de Duitse staat was het natuurlijk spoedig uit met het privé-eigendom, want zo werkt dat nu eenmaal in een linkse dictatuur; de plutocraat Gustav Krupp von Bohlen und Halbach stierf eenzaam en berooid in een dodencel; imperialist Siemens moest slavenarbeid verrichten in zijn eigen fabriek, en Willy Messerschmitt, voormalig zuiger van arbeidersbloed, zou, na inlevering van zijn leesbril, sterven tijdens het binnenhalen der Beijerse hopoogst – en dan de eigenaar van IG Farben hoe-heet-ie-ook-al-weer, als slaaf in zijn eigen, met zoveel ondernemingszin gemanagede prachtbedrijf, werd gedwongen het gifgas te produceren waaraan hij zelf, in Auschwizch (verdomd, vergeten hoe je dat spelt!) ten onder zou gaan. En zo verging het de voltallige Duitse industrie, genationaliseerd, gecollectiviseerd en ingezet voor de bolsjewistische strijd tegen het grootkapitaal.

Fritzl Thyssen ondertussen verschool zich in de marmerpaleizen van de de imperialistische plutocratische financiers in Zwitserland; hoe het Wolfgang Amadeus von Volkswagen verging, ben ik nog aan ’t uitzoeken. Fraai zal het niet zijn – er gaan geruchten dat hij nog altijd in een dwangbuis ronddwaalt in één van de goelag-eilanden, denkend dat hij Jezus is.

Nee, spoedig was het over met de welvarende Weimarrepubliek waar arbeiders fluitend naar hun werk plachten te gaan in de stellige wetenschap dat hun wekelijkse loonzakje meer zou bevatten dan dat van hun kameraden in de aangrenzende landen. En op zaterdagavond vrolijk bierdrinken, zingen en volksdansen met de Mädel – daar maakte die socialist Hitler snel een einde aan. Desgewenst heb ik een virtueel document van de Volkenbond uit 1931 om dit alles te staven.