Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 24, 2007

Gekke Henkie

Door Keesjemaduraatje
Wij denken misschien dat de Fortuyn-revolte uniek is, maar er hebben in Europa en de VS al vaker van dit soort burger-revoltes plaats gevonden. Ik herinner mij de Ronald Schill beweging in Hamburg, van een rechter die begon met zware straffen aan straatcriminelen op te leggen en daarna de meerderheid in de stadssenaat won, met de partij Partei Rechtsstaatlicher Offensive, door een programma waarin de bestrijding van de overlast door drugdealende asielzoekers centraal stond. Eigenlijk is Ronald Schill een Duitse Fred Teeven, zeg maar. Schill werd niet vermoord, maar moest Duitsland ontvluchten en is nu waarschijnlijk in Brazilie.
Als we het toch over Ronalds hebben, kunnen we net zo goed Ronald Reagan noemen, die in Californie een programma van belastingverlaging doorvoerde en zo de Betalende Middenklasse een dienst bewees. Ronald Reagan die door een keiharde houding tegenover de Sovjet-Unie een einde maakte aan de Koude Oorlog. Ronald Reagan, de uitvinder van de voedselbanken. Opvallend is dat er een aanslag werd gepleegd op Ronald Reagan en dat de media meteen al wisten dat de dader geestelijk gestoord was. Dit concept wordt op dit moment succesvol door burgemeester Job Cohen toegepast. Helaas zijn de andere concepten van Reagan in Nederland ver te zoeken.

Hoe noemen we eigenlijk de groep mensen die normaal gesproken niet politiek actief zijn, maar soms opeens gemobiliseerd kunnen worden? Hans Wiegel noemde het "De mensen in het land". Geert Wilders noemt ze de "Mensen die hard werken". Eerst dacht ik dat het gewoon de Middenklasse is. De mensen die de meeste belasting betalen. De uitkeringstrekkers krijgen veel subsidie en hoeven ook geen belasting te betalen, terwijl de allerrijksten hun geld in veiligheid brengen in Scheepswerven in Korea en dat soort vage beleggingsmogelijkheden. De mensen die een rijtjeshuis hebben gekocht en banen hebben in IT-bedrijven, bij banken en andere dienstverlenende bedrijven. Mensen die het zat zijn dat hun kinderen op school beroofd worden door tuig van de VMBO-basis afdeling. Zeg maar de moderne variant van de LTS-zwakstroom. Mensen die het filerijden zat zijn en dan een keer, bij uitzondering, met de trein naar Rotterdam gaan en dan bij de metro lastig worden gevallen door wietrokende negers. Van die dingen.
De term Middenklasse is geen adequate omschrijving, want de leraren en de verpleegster horen ook bij de Middenklasse en die stemmen overwegend SP. Vooral de leraren houden niet op, ook in de klas, voortdurend Bush belachelijk te maken en  domme dingen over Wilders te zeggen. Waarom doen ze dat?   

Ik denk dat de groepen die voor subsidie en inkomen van de staat afhankelijk zijn, een belang hebben de staat groter en sterker te maken. Daarom stemmen ze links. Maar doordat de PvdA ook die mensen niet meer vertegenwoordigt, stemmen ze SP. Dat is heel logisch. Er is een veel betere beschrijving voor deze groep mensen, namelijk de "Ik ben Gekke Henkie niet"- beweging.

Martin Bril over Gekke Henkie:
Als ik me niet vergis is de uitdrukking in Den Haag geintroduceerd door Jan Marijnissen, ook in verband met Europa en de Nederlandse financiele bijdrage - per hoofd van de bevolking betaalt Nederland meer dan welk Europees land ook. Later dook Gekke Henkie opnieuw op, weer in een Europese context - toen ging het over de Splitsingswet en de energiebedrijven. In de campagne rond de Europese grondwet speelde Gekke Henkie ook een aanzienlijke rol, al was hij nergens in den vleze te bewonderen. Jammer, het was een mooie rol voor Bob Fosko, de huiszanger van de SP, geweest.

De Ik Ben Gekke Henkie Niet beweging is het zat om te betalen voor een verspillend Europa en een multiculturele samenleving die alleen maar geld kost en niets oplevert. Ik zeg het maar even.
Dat heeft niets met nationalisme te maken, maar meer met een afweging van belangen. We betalen, maar worden verder niet vertegenwoodigd in de politiek.

Daar gaan we nog vaker van horen.

No comments: