Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, October 07, 2007

Vogelaar

Keesjemaduraatje
Vanochtend begon het meteen al goed. Ik maakte tijdens het ontbijt gewag van het feit dat de supermarkt Lidl nu ook al geheel geislamiseerd is. Zowel klanten als cassieres zijn met een soort witte hoofddoek getooid en gaan heel sereen met elkaar om. Wat ik als antropoloog zijnde wel heel interessant vind, maar  ik maak me soms ook wel zorgen over de toekomst van Nederland, met deze demografische verschijnselen. Volgens mijn vrouw lijdt ik aan een selectieve waarneming, want bij de Lidl in Veldhoven is het kooppubliek en het werkende personeel geheel blank. Dat is dan wel weer aan de ene kant een geruststellende gedachte, maar aan de andere kant zat die "selectieve waarneming" mij helemaal niet lekker. "Wil je de toon van het debat wel een beetje in de gaten houden" vroeg ik nog, maar het ontbijt was al weer afgelopen en ieder ging zijnsweegs.

Dan maar eens om 12.10 uur de TV aanzetten en kijken wat Buitenhof ervan zegt. Minister Vogelaar was te gast en Peter van Ingen, de interviewer, ging nog even alle thema's van de laatste weken door. Over de kwestie Christelijk-Joodse-Islamitische cultuur, over de kwestie Maxima en de niet bestaande Nederlander en over het nieuwe boek van Paul Scheffer 'Het land van aankomst'. Ella Vogelaar had opnieuw een soort van Marokkaans blousje aan, wat haar stadium van islamisering goed demonstreerde. Ik weet dat het allemaal de buitenkant is en dat ik op de inhoud in moet gaan, maar ik Minister_ella_vogelaar kan er niets aan doen, dat me een paar dingen aan de geachte Minister opvallen. Bijvoorbeeld haar nadrukkelijk communistische dictie. Ze praat CPN-taal. Dan mag ze nog zo veel hooggeplaatste functies in de SER en weet ik wat allemaal gehad hebben en ze zal echt niet dom zijn, maar juist als je niet in de Randstad woont, hoor je wat voor accent die vrouw heeft. Het is alsof ik weer in een rokerig discussielokaaltje in het Amsterdam van de Jaren Zeventig zit, als ik dat hoor. Dat accent heeft ze niet uit Zeeland meegebracht, dat weet ik zeker.
Peter van Ingen deed goed zijn best, maar ze gaf geen krimp. De toespraak van Maxima had de minister hoogstpersoonlijk goedgekeurd en de Nederlander bestaat niet. Ze bleef erbij. Het probleem van de integratie en van de parallelle-samenleving die door moslims wordt gevormd, blijkt door haar als stedebouwkundige uitdaging te worden gezien. Een beetje opknappen en verplaatsen en dan gaat het wel weer. Peter van Ingen bleef netjes en ging vooral niet te ver door. Bijvoorbeeld bij de vraag of de Volksverhuizing die Paul Scheffer signaleert, door Minister Vogelaar ook wordt ervaren. Ze zei dat er drie soorten immigratie worden onderscheiden: Gezinshereniging, Asielzoekers en Arbeidsimmigratie. De vraag was of we alleen mensen moeten toelaten waar de Nederlandse samenleving iets aan heeft en Peter van Ingen had moeten opmerken dat we aan twee categorien van immigratie geen voordeel hebben. Maar zo ver ging de interviewer niet en we blijven opgescheept met een formeel antwoord en met de blijvende vraag: Hoe lang gaat die gezinshereniging eigenlijk nog door? Maar dat zal voor een mevrouw die de islam wil helpen wortelen in de samenleving wel niet zo'n probleem zijn.   

No comments: