Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 08, 2007

Week van de democratie

Door Keesjemaduraatje
Misschien heb ik het al veel vaker gezegd, maar in de democratie moet je de dingen vaak herhalen. Nederland is al geen bijzonder democratisch land, maar de laatste maanden is het nog veel erger geworden. Eerst even over de laatste tijd. De Europese Grondwet wordt er gewoon doorheengeduwd. Daardoor worden een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Europese regering. De Europese Commissie is een ondemocratisch instituut. Een referendum zou in Nederland wel op zijn plaats zijn geweest, maar door het verraad van de PvdA zal er geen referendum komen en zal de Europese grondwet er gewoon komen. Dit is nog maar net gebeurd of de week van de democratie begint. Nu moet de burgers weer duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk de democratie toch wel is. Leuk.

Is Nederland een democratie en zo nee waarom niet?
Nederland heeft geen gekozen staatshoofd, maar de koningin heeft wel veel invloed bij het aanwijzen van een formateur na de verkiezingen. De Koningin heeft zitting in de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van de Staat der Nederlanden. De kroonprins is ook lid van deze raad. Dat is nog tot daaraantoe. Hij moet tenslotte de koningin opvolgen, maar dat Mevrouw Multiculturele Prietpraat Maxima ook in deze raad zit, dat is hoogst opmerkelijk. Wat heeft zij tot nu toe gepresteerd om in aanmerking te komen voor dit hoge rechtsorgaan? Dat is dus Nederlandse democratie.
Veel mensen denken dat ze een premier kunnen kiezen, maar dat is ook niet zo. De premier wordt door de koningin aangewezen. De pas gevormde regering heeft meestal wel een meerderheid in het parlement, maar het parlement geeft geen goedkeuring aan de nieuwe regering, zoals in andere landen wel gebeurd. In de Duitse Deelstaat Schlesswig-Holstein werd tot drie keer toe een Sociaal-Democratische regering weggestemd, in een geheime stemming, doordat een sociaal democraat in het geheim tegen stemde. Niemand wist wie het was. Uiteindelijk kon de regering niet tot stand komen. In Nederland zouden op deze manier PvdA leden die iets tegen Wouter Bos hebben een regeringsvorming tegen kunnen houden. Nu is het zo dat een regering pas aftreed na de ambtsperiode of na een motie van wantrouwen en dat laatste komt niet zo vaak voor.

Staatshoofd en premier zijn dus in Nederland geen democratisch gekozen ambten. Hoe zit het met de andere instituties van de regering? Het Parlement is wel democratisch gekozen, maar je kan alleen mensen kiezen die door partijen op een kandidatenlijst zijn gezet. Als parlementsleden tijdens een regringsperiode teveel een eigen mening hebben, zoals Jose Smits van de PvdA, dan kom je niet meer op een verkiesbare plaats te staan. Dan kan je hoogstens door voorkeurstemmen in het parlement komen. De laatste jaren is het vaak voorgekomen dat mensen met een hele opvallende mening hoog op de kandidatenlijst terecht zijn gekomen, ook al hadden ze voor de partij nog nooit iets gedaan.
De Eerste Kamer wordt ook niet rechtstreeks door het volk gekozen, maar wordt gekozen door de parelemnten in de provincie, de provinciale staten. Daardoor loopt de Eerste Kamer, qua samenstelling altijd achter bij het parlement. Mocht het parlement, de Tweede Kamer, nu hele revolutionaire wetten aannemen, zoals de gekozen burgemeester of over referenda, dan kan de Eerste Kamer nog tegen stemmen. Dat is ook al een paar keer gebeurd de laatste jaren.  Daardoor zit er een rem op nieuwe ontwikkelingen.

Ondemocratische instanties
Er zijn een groot aantal functies en postjes in Nederland die niet democratisch gekozen worden. De parelementsleden en leden van de regering kunnen altijd nog na hu ambstijd, zo'n baantje aangeboden krijgen. Mooi voorbeeld is natuurlijk Minister Thom de Graaf, die aftrad omdat de plannen voor de gekozen burgemeester niet werden uitgevoerd en die daarna burgemeester van Nijmegen werd. Voorbeelden van benoemde bestuurders zijn: de Burgemeester, de Commissaris van de Koningin en leden van de Raad van State.

Al met al is de staat van de democratie op het ogenblik slecht. De vernieuwingen die D66 had voorgesteld, zoals referenda, gekozen burgemeester en het kiesdistrictenstelsel, zijn allemaal verworpen. Onze belangen worden in Europa slecht vertegenwoordigd en we kunnen ons er niet meer tegen verzetten. Het Europese referendum wordt namelijk niet in Nederland gehouden, maar de regering gaat zelf beslissen over de Europese grondwet.
Gelukkig hebben we nog wel de volledige vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergaderen. Dus we hoeven alleen maar op de weblogs en in de internetfora flink kritiek te geven en dan af te wachten en naar de peilingen te kijken, want het gaat vanzelf een keer weer voorbij. Als we echter een echte democratie willen maken, dan zullen er nieuwe grondwetswijzigingen nodig zijn. Dat is helaas met de huidige elite niet te realiseren. Als zelfs de leden van een parij voor bestuurlijke vernieuwing zich zo laten inpakken, dan ziet het er somber uit.

No comments: