Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, November 17, 2007

ABVAKABO goes Palestina

Door Keesjemaduraatje
de vakbond ABVAKABO schaamt zich ook nergens meer voor. In het buitenlandse vakbondswerk van de bond zijn drie kerngebieden vastgesteld: Zimbabwe, Palestina en Zuid-Oost-Europa. Alle drie gebieden waar veel eer aan te behalen valt, lijkt me. Toch wordt er geen "Zimbabwe-Conferentie" gehouden, waarin wordt opgeroepen de democratie te herstellen en de overvallen op politieke tegenstanders te staken. Ook wordt er geen Zuid-Oost-Europa conferentie gehouden, waarin zou kunnen worden opgeroepen de Servische oorlogsmisdadigers eindelijk eens uit te leveren en een begin met de integratie in Europa te maken. Een beter perspectief kan je de arbeiders echt niet geven. Dat alles doet de bond niet, maar er wordt wel op 29 november 2007, te Rotterdam, een "Palestina"- conferentie belegd. Vraagje aan de ABVAKABO strategen: Welk Palestina? Bedoelen jullie de Gazastrook, waar de Hamas aan de macht is en waar laatst nog door politieagenten in een demonstrerende menigte werd geschoten? Zo erg dat het zelfs de beruchte Senator van Haat en Terreur te gortig werd. Of bedoelen jullie die paar dorpen en steden in Judea en Samaria waar de corrupte President Abbas nog mag wonen en werken? Ik vraag het maar even.

Nou dat zijn natuurlijk vragen die allemaal niet gesteld mogen worden en de vraag waarom de ex-terrorist en bommensmokkelaar, de Vlaardingse Palestijn Ibrahim Al-Baz (56) daar nu weer bij aanwezig moet zijn is natuurlijk al weer helemaal taboe. Ik vrees alweer het ergste. Ik denk dat er wel weer opgeroepen zal worden tot  boycot van Israelische producten. Wat toch al heel moeilijk is, omdat veel producten die geproduceerd worden in Judea en Samaria (Westbank red.) onder het label Made in Israel verkocht worden.

Dan gaat het verhaal nog verder, want er zou nog iemand uit "Palestina" ingevlogen worden, een vakbondsvrouw van de "sector Zorg", wat in de bezette gebieden ook helemaal geen kwaad kan, die zorg dan, maar die is onvindbaar, blijkens een schrijven dat wij van de vakbond ontvingen:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreft: uitstel Palestina-conferentie ABVAKABO FNV

Helaas zijn wij genoodzaakt onze Palestina-conferentie, die wij 29 november
a.s. wilden organiseren in Rotterdam, uit te stellen.
Het blijkt namelijk niet mogelijk om enig contact te krijgen met Anan Qadri,
bestuurslid van de Palestijnse PGFTU zusterbond voor de zorgsector en onze
hoofdgast voor die dag.
Zonder haar aanwezigheid valt de bodem uit de conferentie. Het discussiëren
over een praktische invulling geven aan solidariteit met onze Palestijnse
collega’s is onzes inziens namelijk alleen mogelijk met haar aanwezigheid.

In samenwerking met de leden van onze ABVAKABO FNV-Palestina-werkgroep hopen
wij spoedig met een nieuw voorstel te komen.

Met vriendelijke groet,
George de Roos
Beleidsadviseur internationale zaken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jullie kennen mij intussen en ik heb natuurlijk de naam van die vakbondsvrouw gegoogled, maar die is verder wel in orde. Weliswaar een echte Fatah vrouw, die nog op een verkiesbare plaats bij de verkiezingen heeft gestaan, maar je moet toch wat als je een oplossing wilt vinden in dit onmogelijke conflict.

4 comments:

Philippine said...

Pineut, hartelijk bedankt.

Philippine said...

En Keesjemaduraatje ook. En vooral je naam niet veranderen!

filantroop said...

Over bovenstaand onderwerp vallen veel meer dissonaten op. Zoals de onevenredig grote aandacht voor het Palestijnse conflict, waar elders conflicten in de wereld, en met aanzienlijker slachtofferaantallen, uit de aandacht en de berichtgeving gehouden worden. Zou men het aantal journalisten per vierkante kilometer uitrekenen, dan mag het niemand verbazen dat die in en rondom Israël het hoogst is. Zo heeft RTL er met Conny Mus (van de prettige gesprekjes met Hamas), en Emma Blijdestijn, twee overijverige verslaggevers, en heeft men na jaren van moorden en verkrachten nu pas Darfur ontdekt.
Zo ook Aart Zeeman, van Netwerk, die ook nu pas tot de curieuze ontdekking komt dat er ergens een genocide plaatsgrijpt waarover een adequate aandacht ontbreekt. We hebben het lange tijd moeten doen met steeds dezelfde beelden van een paar Jajaweeds op voortsnellende kamelen. En bestond het Jan Pronk de term “genocide” af te wijzen om de term van inflatie te vrijwaren. Inderdaad, dezelfde smiecht die bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers het woord “deporatie” gebruikte, welke term wij kennen van het in goederenwagons proppen van joden en zigeuners richting vernietigingskampen.
De plotseling ontstane aandacht voor Darfur kon ook niet uitblijven want het begon als blinde vlek een steeds groter stigma voor links te worden.
Toch moet het jarenlange ontbreken van die aandacht als indicatie gezien worden als bewijs voor het selectieve moralisme van links. Geen paginagrote advertenties van het puikje van de zalm der Nederlandse mensenrechtenvoorvechters over de misdaden in Darfur.
Mocht men veronderstellen dat slachtofferaantallen ook een rol zouden mogen spelen onder deze morele elite, dan komt men bedrogen uit. Een half jaartje Darfur heeft meer slachtoffers geëist dan bijna zestig jaar Israël, zodat er maar weinig argumenteren in te brengen zijn tegen de stelling dat links betreffend het oordeel over Israël lijdt aan selectiviteit en vooringenomenheid. En om het nog cynischer voor te stellen, heeft de socialist Koenders besloten de toch al riante financiële steun aan het regime van Khartoem te verhogen.

Rik Min said...

Mensen die anoniem rechtse of linkse politiek bedrijven of anoniem op websites schrijven, zijn of schijtlijsters of wat ik voor het gemak maar CIA-personen noem.