Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, November 05, 2007

Anja Watcher, Ik

Door Keesjemaduraatje
Op het bevriende weblog Hoeiboei wordt ik al als Anja Watcher gecategoriseerd, omdat ik hier regelmatig schrijf over de belevenissen van de Senator van Haat en Terreur op de Gazastrook.  Dat is een hele juiste typering, omdat ik al enige keren beschreven heb, hoe eenzijdig en haatdragend de Stichting Kifaia is, die " Slachtoffers van de Intifada" en andere gehandicapten verzorgd, met steun van onder andere de Kloosterkerk te Den Haag. Nu Israel zich heeft teruggetrokken uit de Gaza, laait het geweld tussen de verschillende gewapende fracties van Arabieren op. Mevrouw Meulenbelt doet er op haar manier verslag van.

Anja is net weer terug in Nederland, na een bezoek van 4 dagen in de Palestijnse enclave Gaza. Ze is mee gegaan op huisbezoek bij de gehandicapten, die geholpen worden door de organisatie NCCR. Een aantal patienten is zwaargewond geraakt (benen eraf of in hoofd en buik geschoten) door de onderlingen gevechten tussen Fatah en Hamas. Een man in een rolstoel kan het huis niet meer uit, omdat zijn rolstoel dan meteen wordt afgepakt door Hamas aanhangers.

"De eerste. Een jonge man met een been geamputeerd, en de andere kapot, met een metalen staketsel om de kapotte botten weer aan te laten groeien. Ik hoef niet te vragen hoe dat is gebeurd, want ik weet het al. Een been er af en een been kapot, die zijn bij de acties van Hamas door de knieen geschoten, en ze zijn dus van Fatah. (...)

De jonge man neemt me mee naar zijn computer en laat me de foto’s zien. De oom, de belangrijkste Fatah man van het Noorden, nooit tegen Hamas gevochten, op de eerste dag van de gevechten doodgeschoten. Hier, zijn hoofd, liggend in het bloed. Meer bloedige foto’s. Ze hebben de hele dode familie bewaard. Ze komen nauwelijks meer buiten. Bang dat er Hamas mensen op hen zullen schieten. Eigenlijk hebben ze huisarrest.

Het is wel eerlijk van Anja, om dat soort dingen op haar weblog te beschrijven. het werpt geen goed licht op het huidige bestuur en het laat zien dat eigenlijk nog steeds gevochten wordt.

Misschien zijn er onder de geachte lezers veronderstellingen, dat ik het leuk zou vinden, dat de Palestijnen elkaar nu in de benen aan het schieten zijn, of dat de brandstof aan het opraken is. Dat is een misvatting. Ik vind het vreselijk wat er nu op de Gazastrook gebeurd. De bewoners worden de dupe van de ineffectieve- en corrupte leiders die er nu aan de macht zijn.

Anja wijst er wel steeds fijntjes op dat het allemaal de schuld van Israel is en ze denkt zelfs dat de nieuwe vredesbesprekeningen helemaal niets gaan opleveren. Zelfs als er een Fatah-man, is die wel in vredesbesprekingen geloofd, kan Anja het niet laten om hem dat uit zijn hoofd te praten. Het lijkt wel alsof Anja bang is voor vrede. Bang dat de vrede uitbreekt.

Wat ook opvalt is, dat Anja nog maar weinig over haar man en zijn zoontjes schrijft. Dat kan bewust zijn, om de publieke opinie in Nederland niet te veel op te schrikken, maar het kan ook zijn dat er een verwijdering heeft plaats gevonden. Het feit dat ze maar vier dagen op Gaza geweest is en dat ze maar een regeltje over haar "man" schrijft is verbazingwekkend en tekenend.

Senator Meulenbelt zal steeds meer in problemen komen, doordat ze zich niet genoeg distancieert van Hama. De SP heeft voortdurend gepleit voor onderhandelingen met Hamas en nu moet Anja zelf toegeven, dat Hamas haar eigen vrienden van de Fatah ombrengt.

1 comment:

Pineut said...

Anja ondervind en ziet nu wat het resultaat is van de door de islam geinspireerde hamas en fatah. De islam is een huis dat tegen zichzelf verdeeld is en al haar acties van de onderliggende gevechten zijn daar het bewijs van. Wat de SP en andere linkse politiek ook mogen willen en vinden, hamas en fatah en de rest van de islamitische wereld maken keer op keer duidelijk dat het een theologische strijd is.
Enerzijds een strijd tussen de sunni's en de shi'ieten anderzijds een heilige oorlog tegen Joden, Christen en de overige niet islamitische wereld.
Voor de gewone man is deze oorlog erg zuur maar uiteindelijk bewijst de islam dat het haar doel is een wereldwijd kalifaat te stichten.
Het is makkelijk om Israël of wie dan ook als schuldige aan te wijzen, maar ongeacht het verlaten van Gaza of welk gebied ook helpt niks want de theologisch verscheurde islamitische wereld is op voorhand geenszins van plan om aan een werkbare samenleving te werken.
En al haar acties geinspireerd vanuit de islamitische theologie bewijst de interne strijd die men wereld wijd heeft en voert.
En dan te weten en beseffen dat vanuit het profetisch perspectief dit alles nog maar slechts het begin is van de komende tijd der smarten. E.e.a. zou Anja als zogenaamde christen vrouw toch eens aan het denken moeten zetten. Maar ze is wellicht alleen maar christen in naam wanneer haar dat zo uit komt, van het woord van G'd heeft ze bitter weinig begrepen laat staan van de theologische kennis en achtergrond van de islam vs de rest van de wereld.
Ze zal gewoon als één van de vele naamchristenen in grote verwarring raken en uiteindelijk niet meer kunnen kiezen doch slechts volharden in het eigen hoogmoedige gelijk.
Dat zal dan ook voor al dit soort mensen uiteindelijk de eigen ondergang betekenen.
Hoogmoed komt immers nog altijd ten val zo luid het spreekwoord.

P.