Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, November 10, 2007

De immigratieramp van Nederland

Sietse_fritsma_2

Door Keesjemaduraatje
Gisteravond bezocht ik het Politieke Cafe "De Aanslag", tevens de eerste avond van de Bond van de Kritische Belastingbetaler. De eerste spreker was Sietse Fritsma, Tweede Kamerlid voor de PVV, die sprak over zijn boek "De immigratieramp van Nederland". Sietse heeft zelf jarenlang bij de IND gewerkt en kent vele asieldossiers van zeer nabij. Daardoor kon hij een zeer omvangrijk beeld schetsen van de asielpolitiek van de laatste jaren.
De asielzaken zijn niet zeer talrijk in Nederland, ook al zou je dat door de grote publiciteit wel denken.  Slechts 10% van de immigratieaanvragen zijn asielzaken. De linkse partijen hebben een enorme ophef over het Generaal Pardon gemaakt, waarbij veelal emotionele argumenten werden gebruikt, zoals: "Deze mensen wachten al zolang." Wat daarbij vergeten wordt is dat asielzoekers vaak vele verzoeken tot erkenning indienen, die allemaal behandeld moeten worden. Soms wel 18 verzoeken na elkaar. Sietse Fritsma heeft daarom een motie ingediend over het beperken van het aantal asielaanvragen. Tot zijn verbazing werdt die motie aangenomen. Het huidige kabinet weigert de motie echter uit te voeren.

Veel groter dan het aantal asielzaken is het aantal gezinsherenigingen. Juist bij de gezinshereniging wordt veel te weinig controle uitgevoerd, zodat er een grote toestroom van slecht opgeleide, niet Nederlands sprekende immigranten. De Europese vereniging, met zijn onduidelijk immigratie politiek doet de rest. De België-route, waarbij buitenlanders eerst in België trouwen om daarna naar Nederland te komen, is een sprekend voorbeeld.

Er bestaat een inkomensgrens bij het laten overkomen van een buitenlandse partner, maar die wordt nauwelijk gehandhaaft. een kopie van een salarisstrookje is voldoende en er wordt niet verder onderzocht. Zo wordt de inkomensgrens regelmatig ontdoken. Bovendien wordt niet gekeken of de herenigde huwelijkspartners daarna wel echt samenwonen.

De PVV is daarom voor een total immigratiestop uit moslimlanden. Andere maatregelen zijn, dat iemand hier 10 jaar moet wonen voordat hij of zij een eigen verblijfsvergunning krijgt. In Denemarken is dat nu op 7 jaar gezet en daar is de immigratiestroom al beperkt. Ook het aantal huwelijkspartners dat iemand in zijn leven kan laten overkomen, zou beperkt moeten worden tot één of twee. Daarnaast moet het illegaal in Nederland verblijven strafbaar gesteld worden. De PVV pleit ook voor een actieve remigratiepolitiek.

Sietse_fritsma_peter_siebelt_2
Sietse Fritsma (PVV) met organisator Peter Siebelt
   

Sietse Fritsma is een zeer prettige en gemakkelijke spreker, die zonder papier of beamer, gewoon vrijuit een praatje houdt, waarna vragen gesteld mogen worden. Ik heb een vraag gesteld over de achtergrond van de IND medewerkers. Dat blijken vaak zelf ook allochtonen te zijn, die onder druk van familie en vrienden staan, om gemakkelijk mensen toe te laten. Een andere categorie medewerkers zijn degenen die uit idealisme IND medewerker zijn geworden. Ook die zullen niet altijd heel kritisch zijn. Tenziji ze de waanzin van sommige zaken gaan inzien. Andere vragen gingen over de kosten van immigratie. Het juiste getal kwam er in deze lezing niet helemaal uit, maar het is in ieder geval veel geld.

Na de toespraak en de vragen was er gelegenheid om elkaar nader te leren kennen en dat was voor mij wel het meest opzienbarende deel van de avond. Een aantal mensen, zoals een Jonge Fortuynist uit Eindhoven, blijken dit weblog te lezen. Bovendien zat er een bekende weblogster in de zaal, die ik ook nog nooit in levende lijve had ontmoet. Het gesprek ging meteen over het "Vaderjood" zijn, dus de meeste lezers weten dan al wie het is. Ik werd voorgestel aan enkele schrijvers van het bevriende weblog "Het VrijeVolk", die in mij onmiddellijk de "Anja Watcher" herkenden. Daarnaast zat dan de vroegere fractiemedewerkster van Geert Wilders. Dus ik bevond me definitief in heel goed gezelschap.

De mensen van uitgeverij Kenniskwekerij verkochten hun boek "Ter Verdediging" van Walter Block, over de onterechte discriminatie en demonisering van hoeren, pooiers, drugsdealers, vrekken en landschapsverpesters. Tevens is het boek een pleitbezorger voor de vrije markt en het vrije spel der krachten in de samenleving, dat veel problemen zou oplossen. Ik moet het boek nog lezen, maar het schijnt een heel beroemd boek te zijn (Defending the undefendable, 1976). Dus dat was ook een hele boeiende ontmoeting.
Verder zat ik nog een tijdje naast de buurvrouw van Peter Siebelt die mij toevertrouwde dat Peter haar een keer het leven heeft gered, wat ook niet iedereen kan zeggen. Maar ze vond wel dat hij ook af en toe zijn mond moet houden. Dat deed hij deze avond gelukkig niet, zodat het een onvergetelijk avond werd, die navolging verdient. 

Affiches_peter
Door de affiches van de verschillende linkse actiegroepen en kraakacties van de jaren '80, tot en met nu, die Peter Siebelt had opgehangen, voelde ik mij op deze avond helemaal thuis. Er waren geen affiches bij die ik zelf gemaakt had, maar de foto van de kop van van Thijn deed me toch wel weer een beetje denken aan de goede oude krakerstijd.

12 comments:

lucida said...

Waren we gisteren beide in Utrecht maar wel op verschillende locaties. Maar het wordt inderdaad de hoogste tijd dat aan die geldverslindende zieligheidsindustrie een halt wordt toegeroepen. Tijdens het CDA-congres werd in elk geval met geen woord gerept over het generaal pardon. Kennelijk heeft men daar het idee dat de PvdA en de rest van de linkse oppositie vanzelf wel in het eigen zwaard loopt. Goed dat de PVV kennelijk inziet dat juist op dit dossier (Albayrak) en dat van Vogelaar de meeste electorale winst valt te behalen.

Dirk said...

"De PVV is daarom voor een total immigratiestop uit moslimlanden"

Wacht even... Asielaanvragen beslaan maar 10% van alle immigratieaanvragen. En de inkomenseis wordt niet goed gecontroleerd. En dáárom is de PVV voor een totaal immigratieverbod uit moslimlanden?

Dus als ik een van die tien procent ben, bijvoorbeeld een advocaat uit Iran die in een naïeve bui het woord "mensenrechten" heeft laten vallen, dan kan ik eigenlijk gewoon de tyfus krijgen. Had ik maar niet tussen de moslims moeten wonen. Sorry hoor, maar die Fritsma spoort niet.

keesjemaduraatje said...

Als een politiek vluchteling uit Iran vlucht, dan gaat het in de eerste plaats erom een veilig heenkomen te vinden. Dat hoeft niet perse in Nederland te zijn. Hij kan ook naar Turkije vluchten.
Waarom komen zoveel politieke vluchtelingen uitgerekend naar Nederland en Zweden?
Ik denk dat je het antwoord al weet.

Dirk said...

Omdat er in Turkije ook hele hordes fundamentalistische idioten rondlopen?
Omdat de maatschappij over heel de Balkan nog altijd verdeeld is langs etnische lijnen en je automatisch bij de Turken en de moslims wordt ingedeeld? (Mijn lerares Bulgaars in Sofia had het altijd over "kakkerlakken". Ik moest dan uit de context opmaken of het over negers, Joden of Arabieren ging.)

Een veilig heenkomen is één ding, maar daarnaast verdienen de mensen waar we het hier over hebben ook een plaats waar ze onder beschaafde omstandigheden kunnen leven en deel kunnen uitmaken van de maatschappij. De rest van je leven blijven schuilen is onnodig slopend. Dat wordt helaas pas mogelijk als je de Karpaten bent overgestoken.

Tristan said...

Hoe meer moslims in Nederland hoe meer etnische lijnen want ze vormen geen homogene eenheid gezien de gespannen verhoudingen tussen Turken en Koerden en de religieuze geschillen tussen Soennieten en Shi'iten.

Alleen op het punt van integratie hebben zij dezelfde agenda; helemaal geen integratie maar Islamisering van ons land.

Hoe groot zou het percentage zijn van Iraanse asielzoekers die hier verblijf aanvragen maar bij escalatie van het conflict tussen de VS en Iran lid blijken te zijn van een 5e colonne die hier terreuraanslagen gaat plegen?

Fritsma heeft via zijn boek de vinger op de zere plek gelegd.
30 jaar falend en vooral naïef beleid t.a.v. een gezinshereniging die miljarden heeft gekost en ons land heeft opgezadeld met 1 miljoen moslims die weigeren te integreren domweg omdat dit vanuit de moskee verboden wordt.
De tactiek van de moslims is doodsimpel; gebruik maken van de politieke correctheid en het toverwoord 'discriminatie'.
Per saldo heeft dit 40 Vogelaarwijken opgeleverd waar de politie haar bevoegdheden heeft overgedragen aan de buurtvader en de 'gematigde' imam.
Bij de beoogde Islamisering van Europa zoekt men automatisch de zwakke plekken; laten dit nu uitgerekend Nederland en Zweden zijn (hoewel België ook geen slecht figuur slaat).

Hadden we maar meer Fritsma's en wat minder Meulenbelten...

J.J. v.d. Gulik said...

Fritsma is in dienst van de BP (besloten partijschap) Wilders. Geert bepaalt wie zijn slippendragers mogen zijn en betaalt ze zo ook indirect. Fritsma's uitstraling is die van een engerd, zoals je wel meer aantreft bij meer rechtse politici. Gevoelsmatig zou ik nooit op hem stemmen ook al kan ik me redelijk verenigen met zijn islamstandpunten.

keesjemaduraatje said...

waar heb ik dit nu weer aan verdiend, dat deze enge man, Drs. Mr. J.J. vd Gulik hier op dit politiek incorrecte weblog zijn opwachting maakt. Gulik is één van die geniepige antisemieten die we hier helemaal niet willen zien. Ga toch weg naar je Forza Italiana hok.

keesjemaduraatje said...

@Dirk: het is opvallend dat je nu opeens wel in de gaten hebt dat Turkije vol zit met fundamentalisten, die een bedreiging zijn voor de mensenrechtenactivisten. Maar als diezelfde mensen in Nederland de democratie bedreigen dan sluit jij je ogen.

Dirk said...

Volgens mij is dat helemaal niet waar dat ik mijn ogen sluit voor mensen die hier de democratie proberen te ondermijnen. Ik denk dat we een heel groot probleem hebben met ethnische groepen die het recht op zelfbeschikking verwerpen, Turken en Marokkanen voorop.

Ik denk alleen niet dat dit probleem moet worden gereduceerd tot een ethnisch conflict tussen mensen "uit moslimlanden" en Nederlanders. Dat is wat ik die Fritsma verwijt. Niet dat hij een probleem erkent en dat hij naar een oplossing zoekt. Dat is natuurlijk een goede zaak en daarin is hij wel een paar stapjes verder dan voorgenoemde Anja Meulenbelt.

Volgens mij is het geen ethnisch probleem maar gaat het over een mentaliteit, samen te vatten in de ideeën van de verlichting. Over dat je je kinderen zelf moet opvoeden in plaats van ze op straat te laten zwerven en er van uit gaan dat de gemeenschap er wel voor zorgt. Dat je accepteert dat mensen in je familie hun eigen keuzes maken en dat dat niks zegt over jouw eer.

Volgens mij is dat een heel ander probleem dat er buitenlanders bij de IND werken en dat het allemaal zoveel belastingcenten kost.

filantroop said...

Dat de asielzoeker in een onevenredig hoog aantal moslim is, zou de welgemeende aandacht van onze linkse medemens (die we kennen om diens goedbedoelde strijd tegen het onrecht), behoren op te roepen tot meer weerstand tegen de regimes aldaar. Maar wonderlijk genoeg laten ze die regimes graag ongemoeid, en zo nu en dan mogen ze er daar zelfs vrolijk voortgaan met het plegen van een genocide, en mag een moordende dictator beslist niet verjaagd worden. De islamitische asielmotoren kunnen zelfs bogen op veel sympathie van links. Zodra zo’n moordpotentaat bedreigd wordt met harde maatregelen, spoedt een contigent linksen zich er naar toe om er een menselijk schild omheen te vormen. Niet helemaal vreemd als je beseft dat het hele asielbolwerk voor velen een goed bezoldigd bestaan oplevert, en ook nog eens het charisma van goed mens.
Dat de islamitische medemens zodra die vlucht graag naar een niet-islamitisch land vlucht zouden we merkwaardig kunnen vinden, als we niet wisten dat ze dolgraag naar welvaart vluchten, en juist die in de islamitische habitat ontbreekt.
In vroegere tijden werd ook op grote schaal gevlucht, maar altijd naar een buurland waar het minder erg was. De hedendaagse asielzoeker is ietwat meer op luxe gericht, en neemt rustig de tijd uit te zoeken waar het ’t leukst is om te verblijven, teneinde zich per vliegmachine richting bestemming te spoeden.
Als er dan ook nog toevallig de grootste moskee van Europa staat (de drie grootste steden van Nederland beconcurreren elkaar daar opvallend gretig in), is het helemaal ideaal.
Een aardig bijverschijnsel hierbij is dat zowel daders als slachtoffers zich hier graag vestigen, zodat ze elkaar hier ook weer naar het leven staan, en de heren de dames zo nu en dan een flinke aframmeling geven, of dochterlief aan de glasscherfindustrie onderwerpen.
En wie beweert dat moslims hier met lege handen komen spreekt onwaarheid, want ze schenken ons gul hun passie voor onvrijheid, die ze hier graag ingevoerd willen zien middels hun handboek voor onderdrukking, die helaas veel dikker is dan de Donald Duck.
Als lichtpunt kunnen we genoeglijk vaststellen dat overbevolking niet dreigt, gezien het toenemende aantal Nederlanders dat de wijk naar elders neemt.
De linkse welzijnswerkers kunnen dus tevreden zijn.

Marcus said...

Fritsma goochelt met cijfers uit het verleden en beduvelt daar een deel der Nederlanders mee. Neem een kijkje op www.buitenlandsepartner.nl daar lees je andere verhalen van mensen uit de realiteit.
Fritsma wordt daar een geflipte ex-IND'er genoemd. Na de invoering van de WIB is er al veel veranderd betreffende (huwelijks)immigratie. Minder dan de helft van de immigranten zijn moslims en door de inburgeringscursus aldaar, komen alleen nog de beter opgeleiden, maar dat vertelt Fritsma niet, omdat het niet in het straatje van de PVV past.

filantroop said...

Dat de inburgeringeisen voor Marokkaanse en Turkse deernen, die door hun aanstaande echtgenoten naar hier gehaald worden, door toedoen van die inburgeringeisen nu slechts tot het beteropgeleide volksdeel zouden behoren, is onzin. De moslimse man wenst zich juist geen beteropgeleide vrouw, want die zou hij juist niet uit het thuisland hoeven te inviteren, maar hier te lande kunnen opsporen. Bovendien zijn de inburgeringeisen van zo´n laag gehalte, dat de spinazieacademie van weleer al te hoog gegrepen is voor de deernen in het thuisland, die bij voorkeur op onmondigheid en domheid geselecteerd worden.

De afname van huwelijksmigratie is overigens volgens het CBS slechts van tijdelijke aard, zodat zorg hierover terecht is. De statistieken over dit onderwerp zijn trouwens zo openbaar dat er niet mee gegoocheld kan worden.

Tot slot, Drs. S.R. Fritsma staat niet bekend als een geflipte ex-medewerker van de IND.