Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, November 08, 2007

J. Jan Willem van Waning

door Keesjemaduraatje
Als ik het weblog van J. Jan Willem van Waning bij de Volkskrant lees, dan slaat de antisemitische walm mij in het gezicht. Dat deze voormalige onderzeebootcommandant (één woord) en redder der Papoua's in ons voormalige Indië (Indië verloren rampspoed geboren!), tegen de War on Terror is, dat is heel logisch. We zijn eigenlijk allemaal tegen oorlog. Dat hij als voormalig militair attacheé in Washington niet weet hoe een oorlog te beëindigen is. Het zei hem vergeven. Dat dit voormalig D66 Kamerlid een geheugen als een zeef heeft, want D66 heeft zelf toegestemd in de War on Terror en de steun van Nederland aan Afghanistan, dat is allemaal heel begrijpelijk. Daar kunnen we nog eens een boom over opzetten. Waar om gaat is de antisemitische ondertoon die bij voortduring uit alles wat hij schrijft blijkt.
Op 28 augustus van dit jaar schrijft hij:
"Christen- en joodse zionisten in de VSA, verenigd in de (Pro-Groot) 'Israel lobby', hebben een grote, zo niet beslissende, invloed op het heilloze buitenlandse beleid van de regering-Bush jr."

Met andere woorden beweert het prominente lid van het Platvorm Internationale Veiligheid van D66 hier, dat het de schuld van de joden is dat de VS Irak en Afghanistan zijn binnengevallen. Dat is toch wel een hele verdraaide voorstelling van de werkelijkheid, een veiligheidsexpert onwaardig. De aanval van Al Qaida van 11 september 2001 op de VS heeft een grote invloed gehad op de buitenlandse en militaire politiek van de VS. Daar hebben ze echt geen Israëlische lobby-isten voor nodig om aan die aanval bepaalde consequenties te verbinden.
Dan vervolgt deze hobbystrateeg:
"De invasie van Irak en de GWOT hebben echter de veiligheid van ook Israel aanzienlijk veslechterd. Een aanval op Iran zou leiden tot verdere radicalisering onder moslims, ook in ons land.

Het is daarom hoog tijd dat in Nederland wordt geinventariseerd wie behoren tot onze (pro-Groot-)Israel lobby, zoals nu in de VSA gebeurt.
Zulks ter bescherming van een Israel en Palestina gegrondvest op vigerende VN/VR-resoluties, en ter bevordering van de wereldvrede."


Het lijkt net alsof de officier buitendienst zich nu zorgen maakt om de veiligheid van Israël en dat zou hem sieren, ware het niet dat in de volgende zin al weer opgeroepen wordt te inventariseren wie er in Nederland tot de Israël Lobby behoort. Mijnheer van Waning, er zijn mensen in Nederland die zich er helemaal niet voor schamen tot de ondersteuners van Israël te behoren. Zet mij alvast op uw lijstje. De mensen die zogenaamd het idee van een eigen Palestijnse staat ondersteunen, maar in werkelijkheid nauwelijks verholen antisemiet zijn, díe zouden zich moeten schamen.

Nog meer over de heer J. Jan Willem van Waning:

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2007/10/bericht_van_j_j.html

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2006/11/_down_under_d66.html#comment-20686700

Via Google

5 comments:

filantroop said...

Bij sommigen waart het spook van de joodse lobby dagelijks rond. Maar toch, als we alle beschuldigingen over deze lobby nog eens onder ogen nemen, komen we bedrogen uit.
Boze tongen beweerden ondermeer dat Israël van de inval in Irak misbruik zou maken door geografische verlangens te verwezenlijken. Maar toch heeft het land juist de Gaza ontruimd.
Er wordt nog steeds op een welgemeend excuus gewacht over deze valse beschuldiging.

Overigens valt het op dat wél joden maar niet negers verwantwoordelijk gesteld worden voor de inval in Irak en Afghanistan, want naar ik me herinner waren Colin Powell en Condoleezza Rice zeer betrokken bij die invallen.

Als ik Waning (of was het Waan?) goed begrijp, wil hij hier te lande een ariër-onderzoek laten instellen. Dit werk is echter al voor hem gedaan, want ergens op het internet is dankzij een bevlogen clubje van neo-nazi’s een lijst van belangrijke joden voorhanden. Het neuzen tellen door meneer Waning kan dus beginnen.

Philippine said...

Keesjemaduraatje en Filantroop: bedankt voor artikel en reactie.

filantroop said...

Overigens kunnen we wat Israël betreft onze lol nog op (in ironische zin dan). ABVA/KABO FNV gaat er zich nu ook in mengen. Jan met de pet z’n vakbondsbijdrage wordt aangewend voor een anti-Israël conferentie, met in de lucht een boycot van Israël. De vrinden van Hamas zullen in de handen wrijven van plezier.

marij van Eck said...

In het boek Eurabië beschrijft Bat ye'or heel gedtailleerd de werkwijze van de Arabische lobby. Die dreigen, eisen, vernederen, slaan zichzelf constant op de borst. Veel Europese politici en de Media slikken deze behandeling op een stuitende wijze.Dan is men zeker van olievoorziening. Over deze Arabische lobby hoor ik nooit iets. Maar er hoeft maar een boek uitgebracht te worden over de Israëlische lobby en de media stort zich erop. De schrijvers komen naar Nederland en zullen wel weer kritiekloos hun antisemitische zegje kunnen doen. De meeste moslims in ons land lachen weer in hun vuistje natuurlijk. De invloed van de Islam groeit dagelijks in ons land. Dat wil men niet zien. Nee, Israël is de oorzaak van de ellende in de wereld.Domheid regeert.

J.J. v.d. Gulik said...

Merkwaardig dat Marij van Eck wel oog heeft voor de Arabische lobby maar niet voor de joodse lobby.