Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 04, 2007

Parallel Gesellschaften

door Keesjemaduraatje
je kan wel spreken van "Het Verraad van Links", als de islamisering van de samenleving ter sprake komt en de daarbij behorende slappe houding van de linkse partijen, maar dan heb je het wel over de mensen die nu op dit moment binnen de PvdA en Groen-Links actief zijn. Ik praat ook nog wel eens met de "Alte Linken" in Duitsland en dat zijn dan mensen die vroeger echt fundamentalistisch marxistisch zijn geweest, maar daar is van verraad geen sprake. Hooguit worden de oude marxistische concepten niet meer omarmd. Maar van zwakte ten opzichte van de islamisering is niet altijd sprake.
Regattazeilen Gisteren heb ik bij een regatta (zeilwedstrijd) vanuit Colijnsplaat meegedaan.  Eén van de Duitse oud-linkse vrienden is namelijk in goeden doen geraakt en heeft een zeewaardige zeiljacht gekocht. Ik mocht mee als fokkemaat en dat was toch nog wel koud, maar wel heel actief. (Op de foto zie je, als je goed kijkt, Keesjemaduraatje, vooraan bij de fokkeschoot)

Tijdens dat zeilen vertelde hij, dat in Frankfurt een bijeenkomst over "Vrouwen en de Islam" werd gehouden. Zijn vrouw ging erheen, omdat ze als advocate vaak islamitische vrouwen moet verdedigen en toen bleek dat de bijeenkomst verstoord werd door islamistische mannen. De spreekster werd geïntimideerd en na de pauze waren er helemaal geen gehoofddoekte vrouwen meer in de zaal. Die waren door die mannen naar huis gestuurd. Het verdere programma bestond uit het bekende gekeuvel over dat de islam vrede betekent en dat vrouwen helemaal niet geslagen mogen worden volgens de koran, omdat het woord slaan op vier manieren vertaald kon worden. Eigenlijk moest er staan: "terechtwijzen".
De werkelijkheid rondom deze bijeenkomst deed de advocate de ogen openen en ze merkte dat er in Frankfurt islamistische groepen bezig zijn, die dit soort bijeenkomsten blijkbaar succesvol kunnen beïnvloeden, zonder dat er iemand ingrijpt.

Voor mij was dat toch wel een openbaring, want als ik in Nederland met oud-communisten over deze dingen praat, dan wordt ik meteen als "rechts" ingedeeld en dan praten we over vooroordelen. Deze keer was dat niet zo en bleek dat we het geheel met elkaar eens waren.

Ik weet niet of het door het vele gepraat kwam, maar we kwamen verkleumd en als laatste aan de finish.

Misschien zijn er onder de geachte lezers van dit politiek incorrecte weblog mensen die nu zeggen: "Vreemd is dat, hij wil een stukje over het zeilen op de Oosterschelde schrijven, maar het gaat weer over de islam. Is ie doorgedraaid ofzo?".
Die mensen hebben gelijk. Ik wilde er eens helemaal uit en niet meer over de crisis in de IT en over de crisis in de samenleving denken, maar eens echt op volle zee mijn hoofd door laten waaien. Toch heb ik precies opgeschreven wat er gebeurde, dus de werkelijkheid heeft me ingehaald.

No comments: