Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 30, 2007

Bijbelspreuk op Zondag

Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,
maar heil hem die de wet bewaart.

Spreuken 29:18

No comments: