Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 25, 2007

Bijbelspreuk van de dag

Wijk niet af naar rechts
wijk niet af naar links
wijk alleen uit voor het kwaad


Spreuken 4:27

3 comments:

ida b. - v. said...

Wijk alleen uit voor het kwaad.
Welk kwaad en wat is jouw kwaad?

keesjemaduraatje said...

Het Kwaad is alles wat in tegenspraak is met onze vrije democratische rechtsorde

Geus said...

Leuke spreuk.

Ter extra informatie:
Wijk niet af naar Remonstranten
wijk niet af naar Contra Remonstranten
wijk alleen uit voor het Papisme

Wijk niet af naar Hervormt
wijk niet af naar Gereformeerd
wijk alleen uit voor het Romanisme

Wijk niet af naar Rechtzinnig
wijk niet af naar Vrijzinnig
wijk alleen uit voor het Vatikaan