Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, December 12, 2007

Welkom Vrij Nederland lezers!!

Welkom Vrij Nederland Lezers !!

Ik weet nog wel, dat mevrouw Hoeiboei mij een keer belde en vroeg of ik met een dame van Vrij Nederland had gesproken en dat ik bij hoog en bij laag volhield dat ik niemand van dit Hoogstaande Weekblad gesproken had. Maar de journaliste had tegen Hoeiboei wel gezegd dat ze mij reeds geinterviewd had. We zullen er wel nooit achter komen wie zich voor de illustere keesjemaduraatje heeft uitgegeven, maar een feit is dat de notulen van het Geheime en vooral ook Ondergrondse Netwerk genaamd "Focus2" in handen van de voormalige verzetskrant Vrij Nederland zijn gevallen. In Margalithhet artikel getiteld: De Boze Bloggers van de Rode Hoed doet de schrijfster Margalith Kleijwegt uit de doeken welke stappen we aan het ondernemen zijn om tot wereldmaatschappij te geraken.
Het is niet eens een slecht artikel geworden. Het gaat er vooral over dat een aantal, in de ogen van de journaliste, querulante webloggers op een thema-avond in de Rode Hoed over Geloofsafval heel erg kwaad worden als Mohammed Cheppih een redelijk verhaal ophangt en een van de meiden van Hallal niet helemaal serieus genomen wordt. Ja, dat valt niet mee, als opeens de zaal ook wat mag zeggen. Dat zijn ze bij NOVA / ZEMBLA / NOS niet gewend.

Nadat ik in het Gereformeerde dagblad Trouw een artikel over de Kraakbeweging mocht publiceren hebben we een tekst uit het Nieuwe Testament opgezegd (Lukas 2:29-32 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,.. ). Ik stel voor om ter ere van het heuglijke verschijnen van dit artikel in Vrij Nederland een socialistisch strijdlied ten gehore te brengen:

Morgenrood
Morgenrood, uw heilig gloeien
Heeft ons steeds den dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer,
In den groten volk'rennacht
Laat uw gloren hope geven
Hun die worst'len in den nacht
Geef hun moed in 't voorwaarts streven
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Morgenrood, in worst'lend zwoegen
Hebben zij naar u gesmacht
En in de nachten, treurig duister,
Uw verlossend werk verwacht
Roze gloed kleurt reeds de wolken
D'ochtendwind ruist door de blaân
Weldra is voor alle volken
't Schitterend zonlicht opgegaan
't Schitterend zonlicht opgegaan.

   

No comments: