Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 11, 2008

Een levensvatbare staat

Door Keesjemaduraatje
George Bush maakt een vergissing als hij nu aandringt op het stichten van een levensvatbare Palestijnse staat. Dat kan je de Palestijnen niet aandoen. Ze nu uit te leveren aan het stelletje corrupte en incompetente leiders van de Fatah. Ook het lijden van de Palestijnen kent zijn grenzen. De huidige Fatah leiders, onder aanvoering van Abbas, zijn niet eens in staat een einde te maken aan de interne gewelddadigheden. Laat staan dat ze in staat zouden zijn, of de wil zouden hebben, de terreurgroepen op te heffen.
Wat zou dat voor een Palestijnse staat worden? Een staat met veel onderdrukking en uitbuiting. Een staat die niet eens voor zijn eigen budget kan zorgen en aangewezen is op hulp van Europa. Als de PLO werkelijk zo vredelievend is en nu een omslag naar vrede gemaakt zou hebben, moeten ze de joodse kolonisten aanbieden in het gebied van Judea en Samaria te blijven wonen. Dat levert nog werkgelegenheid op en het zou de arabieren en de joden de kans geven met elkaar samen te gaan leven en elkaar te leren kennen.
Ramallah_b

Het is gemakkelijk nu George Bush te bekritiseren, maar wat is wel een realistische oplossing? Volgens mij moet Israel nu beginnen met het uitdelen van Israelische paspoorten. Eerst aan arabieren in Oost-Jeruzalem en daarna aan niet-partijgebonden personen en familieleden in Judea en Samaria (Westbank). Veel arabieren zouden graag een Israelisch paspoort willen hebben, vanwege de mogelijkheid tot vrij reizen en vanwege de politieke vrijheid die in Israel heerst.
De verdere vredesbesprekinge zouden moeten gaan over het ophefen van roadblocks en het bevorderen van de economie. Dat kan uiteraard alleen als de Palestijnen stoppen met het plegen van aanslagen.

1 comment:

roelf said...

Ben je niet bang dat de nieuwe paspoorthouders zo nu en dan terroristen zullen blijken te zijn?