Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 16, 2008

Ja, ik weet het

Marinus_van_der_lubbe

Door Keesjemaduraatje

Ja, ik weet het wel. Jullie zitten te wachten op weer een bijdrage van mijn hand. Ik zit intussen ook niet stil. Dit jaar 2008, wil ik een verdere doorbraak forceren op schrijfgebied en dat betekent dat ik wel veel moet schrijven. Voor diegenen onder de politiek incorrecte lezers, die nu op zouden merken, dat daarvan op dit weblog althans niet veel te merken is, moet ik een bekentenis doen. Ik ben een artikel aan het voorbereiden, die zijn weerga in de geschiedenis van de Nederlandse Kraakbeweging niet kent, dat eerst aan een niet nader te specificeren gedrukt medium wordt aangeboden, vanwege de grote verspreidingsgraad, van dat medium dan.
Kristel_letschert_klein Qua lijden van het Palestijnse Volk is er ook nieuws te melden. Ik was op een hele gezellige bijeenkomst in een kraakcafe te Leiden en daar heb ik eindelijk David van Eurodusnie, een keer ontmoet, wel bekend als reaguurder op dit blog. We hebben daar gegeten en daarna was er nog een lezing, in de Marinus van der Lubbezaal, over het "Eco Alternative Guesthouse" op de Westelijke Jordaanoever, ook wel bekend, tenminste onder de lezers van Keesjemaduraatje, als Judea en Samaria, die oever dan, niet het Guesthouse.
Over die lezing, van Kristel Letschert, ga ik ook nog iets opschrijven, maar daarvoor moet ik me eerst een beetje verdiepen in de achtergronden en de motivatie.

Verder alles goed.

No comments: