Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 14, 2008

De problemen bij de Moslimomroep

Door Keesjemaduraatje
Mijn broer heeft mij vroeger, toen we nog "on speaking terms" waren, wel eens verteld hoe het nu zat bij de Moslimomroep. De directeur van de Moslimomroep Frank William, is lid van de PvdA. Hij haalt alle subsidies binnen en zorgt er voor dat alle islamstromingen bij deze omroep vertegenwoordigd zijn. Met name ook de Alevieten. Door het beleid van Frank William is er wel pluriformiteit binnen de NMO, maar de grote moslimorganisaties zijn niet vertegenwoordigd in het bestuur. Frank William is zelf Surinamer en vertegenwoordigd een minderheidsstroming binnen de Nederlandse islam.

Er is nog een ander groot probleem binen de NMO, namelijk dat Frank William een moeilijk mens is om mee te werken.

De grote Turkse- en Marokaanse islamorganisaties hebben zelf een omroep opgericht, genaamd NIO. Bij de NIO zijn wel alle grote islamorganisaties in het bestuur vertegenwoordigd, daardoor is de NIO ook veel conservatiever, maar deze omroep is niet pluriform. Bepaalde islamitische stromingen komen niet of veel minder aan bod. (Geen wonder dat Peter Breedveld uitgerekend bij deze omroep werkt, maar dat geheel terzijde)

William Sinds enkele jaren probeert de regering een einde aan deze situatie te maken door de NMO te dwingen met de NIO samen te werken. Frank William weigert dit pertinent en daarom werd hij een half jaar geleden uit zijn functie gezet.

Dat is natuurlijk voor de PvdA en hun lakeien van de NOVA geen enkele hindernis om toch achter hem te blijven staan en zelfs in een uitzending van het programma NOVA de NMO zwart te maken. Vanavond gingen de huidige personeelsleden van de NMO in de tegenaanval en maakten in het programa Netwerk de vroegere directeur Frank William helemaal zwart. Met name ook mijn broer stak daarbij heel ver zijn nek uit.

In feite hebben we dus te maken met een strijd tussen twee fracties van de Staatsomroep. NOVA (PvdA) steunt de vroegere directeur Frank William en Netwerk (EO) steunt het huidige bestuur van de NMO en de personeelsleden. De echte problematiek, namelijk dat er een verspiling van belastinggeld plaats vindt, door twee moslimomroepen te subsidieren, komt helemaal niet aan de orde. Bovendien vinden de EO-Netwerk programmamakers het helemaal niet vreemd, dat alleen de Nederlandse programamakers hun nek uitsteken.

Intussen maak ik me toch zorgen over mijn broer, die zich nu heel erg voor de camera profileert voor een religie die niet de zijne is. Je weet maar nooit hoe ver de vrijheid van meningsuiting bij de religie van vrede gaat.

No comments: