Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 16, 2008

Marcel T. is geen autist

Door Keesjemaduraatje
De vermoedelijke moordenaar van de kraker Louis Seveke is volgens het Pieter Baancentrum geen autist. Hij is volledig toerekeningsvatbaar voor zijn daden en daarom wordt geen TBS straf geadviseerd. Dit staat in het rapport dat net is uitgebracht. De rechtzaak begint a.s. donderdag in Arnhem. Hij heeft de moord op Louis Seveke bekend door in een dagboek de ware toedracht te beschrijven. Naast de moord heeft hij ook diverse bankovervallen en bomaanslagen bekend.

Martinushendrikust Intussen is bekend geworden dat de vermoedelijke dader banden had met de anarchistische organisatie LAS. Hij leverde in 1995 een bijdrage aan de bundel ‘Saamhorigheid in diversiteit’ van deze organisatie.

Dit is een citaat uit deze bundel:
" De kapitalistische economie is gebaseerd op privé-eigendom van de productiemiddelen (land, machines, fabrieken, grondstoffen) en die worden ingezet om maximale winst te creëren.

Deze uitgangspunten leiden automatisch tot vernietiging en vervuiling van natuur en milieu, werkloosheid en (relatieve) armoede in het Westen, en honger en armoede in de derde Wereld.

Bovendien ontstaat er een bevoorrechte elite van onder andere industriëlen en bankiers die met hun economische macht ook politieke macht afdwingen: we leven in een schijndemocratie waarin het volk de politici kiest die vervolgens als marionetten door de heersende klasse worden bespeeld."


Welke gevolgen hebben deze nieuw bekend geworden feiten voor de rechtzaak van volgende
week?
-De advocate zal minder mogelijkheden zien om haar beweringen, dat Marcel T. feiten bekend die hij niet heeft gepleegd, vol te houden.
- Marcel T. kan niet afgeschilderd worden als een naieve gek die niet helemaal wist waar hij mee bezig was.
- De "wraak-hypothese" valt wat mij betreft in duigen. Als een activist door krakers wordt verdacht van infiltratie en hij heeft evengoed nog goede contacten in andere bewegingen, zoals de anarchistische beweging, dan hoeft hij niet op deze manier wraak te nemen.
- Er moeten nog andere motieven zijn.   

No comments: