Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 28, 2008

SGP wil met krakers praten

Al enige tijd wordt er vanuit de Indymedia en Eurodusnie actie gevoerd tegen de SGP. Met name Krijtje van der Stoep is hier zeer actief in. Ze ondersteunt het comitee SGPNee.

Vandaag reageerde Harm-Jan Polinder van de SGP op dit artikel in Indymedia.

Dit is zijn verhaal:
Waarom SGPNee, is mijn vraag die ik aan jullie wil stellen. Waarom gunnen jullie een ander niet om zijn eigen idee ergens over te geven. Jullie hebben het over het inperken van de rechten van die, van zus en van zo. Maar beseffen jullie wel dat jullie dát nou zelf doen? Dat jullie nu de rechten inperken van een eerlijke partij, althans dat proberen jullie. Want de SGP zal blijven bestaan, altijd! De SGP is niet te stoppen, zij hebben Hem achter zich, die niet falen kan. Zij hebben een God die hen steunt in alles, en eens zullen ook jullie moeten verklaren en komen voor Die Rechter!
Als het gaat om de kerkklokken waar jullie last van hebben (ik las een stuk op internet: www.inclymedia.nl), dat jullie daar wakker van worden en het niet in jullie wereldje past. Daarover wil ik het volgende zeggen: hoeveel last hebben wij van jongeren die om half 4 's nachts terug keren van de zuiperijen, van Jongeren die om 5 uur al lallend 's morgens met scooters door de straten jagen. Daar hebben wij niet alleen last van, maar heel Nederland. Dat geeft toch wat meer onrust dan de kerkklokken die om 10 uur 's morgens en om 3 's middags uur luiden. Dat je dan je rust nodig hebt omdat je je roes nog moet uitslapen, waarna je niks meer van de voorgaande nacht weet, waarin je tientallen mensen van een fatsoenlijke nachtrust hebt beroofd!

Wat voor last hebben jullie er van als de SGP subsidie krijgt? Dat het om die halve cent meer belasting gaat, dat maak je mij niet wijs! Dat dit een anti-PVV beweging zou heten, dat zou ik kunnen begrijpen. Maar waarom anti - SGP???

Denk hierover na, ik wil graag contact houden. Al begrijp ik uw neiging om niet te reageren en maar te doen of u dit niet hebt gelezen. Ik zou echt graag reactie willen hebben. Ook wil ik verder uitleggen waarom er dan wel een SGP is, waarom ik Christen ben!

Hoe reageren de revolutionairen van geest? Ze schrijven dat Indymedia geen discussieforum is! Wat een armoede

Update:
Naar aanleiding van de opmerkingen van David (Eurodusnie), hierbij de links naar Anti-SGP artikelen de website van Eurodusnie:
Zoekopdracht naar SGP
(in totaal 50 items in de lijst)
Vinden SGP vrouwen het echt prima zo? (artikel van Krijtje van der Stoep)
Een potje stroop van de bekeerders (artikel van Krijtje van der Stoep)
Hitleriaans christenfundamentalisme (artikel van Krijtje van der Stoep)
+ 47 andere artikelen

De website Indymedia heeft in totaal 122 artikelen tegen de SGP geschreven. Waaronder:
Uit je ongenoegen over subsidie SGP
Anti-SGP blijft actievoeren tegen abortuszaak

4 comments:

David said...

Je stukje bevat maar een paar regels, en zelfs dan klopt er weinig van:
- vanuit "de Indymedia" (?) wordt nergens actie tegen gevoerd, want dat is een website;
- Eurodusnie heeft wel eens wat gepubliceerd over de SGP, maar voert er geen actie tegen;
- de bewering dat Indymedia geen discussieforum is, is correct.

Je schept er kennelijk genoegen in schampere stukjes over "krakers" te schrijven, hoewel de connectie tussen het onderwerp van je stukje en het kraken van huizen mij ontgaat. Maar probeer in ieder geval een beetje uitgeslapen aan zo'n stukje te beginnen, zodat de feiten enigszins kloppen. Succes ermee.

keesjemaduraatje said...

@David: ik schrijf helemaal geen schampere stukjes over krakers. Ik constateer alleen dat de SGP bereid is met jullie in discussie te gaan en dat daar door de Indymedia niet op in wordt gegaan.
Zie ook mijn update onder het artikel

David said...

Okay Kees, laatste poging, laat die grijze massa nu een keer werken:
- Indymedia is een 'open publishing' website, en schrijft dus zelf geen artikelen, zoals jij beweert. Die worden daarop geplaatst, door anderen. Meestal zijn het trouwens geen artikelen, maar korte aankondigingen.
- Er staan drie artikelen op de Eurodusnie website die kritisch zijn over de SGP. Dit betekent niet dat "Eurodusnie actie voert" tegen de SGP. Daarnaast staan er een stuk of tien artikelen op de Eurodusnie website waarin het WOORD 'SGP' voorkomt. Die 50 items, die komen uit jouw grote duim.

keesjemaduraatje said...

Je moet niet vergeten, dat de Gereformeerden dit land hebben opgebouwd en groot gemaakt. Daarom is het volkomen ten onrechte dat er een speciale actiegroep wordt opgericht om deze groep mensen aan te vallen. Dat is demoniserend en onnodig kwetsend. Als een vrouw nu perse een abortus wil laten plegen, dan kan dat nog steeds in Nederland. Er zijn nu eenmaal mensen die dit soort ingrepen als een zonde beschouwen en die mening mag hier gewoon verkondigd worden. Gelukkig wel.
Dat vrouwen geen besturend lid of kandidaat van de SGP mogen worden is betreurenswaardig, maar staat in geen enkele verhouding tot de vrouwenonderdrukking in bepaalde andere religies, wiens naam ik nu hier niet zal noemen.
Ga maar eens rondkijken in vrouwenhuizen in Nederland en je zal heel weinig SGP vrouwen aantreffen. Omdat die namelijk niet vervolgd en gemolesteerd worden als ze afvallig worden.