Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, February 15, 2008

Wat zegt de dominee van Heusden over Geert Wilders

Door Keesjemaduraatje
Gisteren was er in Netwerk weer een mooi staaltje van verdraaing en leugens te zien. De dominee van Heusden, Andre Troost, heeft enkele kritische kanttekeningen bij de drijfveren en optredens van Geert Wilders gemaakt. Aanvankelijk verscheen zijn mening nog in de plaatselijke en regionale pers onder de kop "kritiek op Wilders", maar nu worden zijn woorden uitgelegd als "Dominee zegent Geert Wilders".
Blijkbaar zijn de staatsmedia niet meer in staat een genuanceerde berichtgeving te maken.

Hier onder staat wat dominee Andre troost werkelijk geschreven heeft:

Kerkblad 'Voetius', 7 februari 2008

Auteur: André Troost

Wild

Lang leve Geert Wilders! Ik vrees alleen dat hij dat niet zo lang zal doen. Wat een haat roept deze man in de samenleving op! Fel verzet hij zich tegen geweld. Daarbij onderschat hij de moordende kracht van zijn eigen verbaal geweld. De Bijbel uitdunnen, minimaliseren tot de omvang van een Donald Duck, de Bijbel zelfs helemaal verbieden? Misschien dat in onze tijd niemand meer te hoop zou lopen, maar nog in mijn jeugd zou een Tweede Kamerlid dat iets dergelijks serieus had betoogd, de woede van de hele natie ten deel zijn gevallen. En nu zouden wij verbaasd zijn als het in het geval van de Koran anders is?

Wij moesten dit alles niet willen. Nee, de kerk dient niet aan partijpolitiek te doen. Over VVD of SGP of SP zult u mij niet horen. Maar dat betekent nog niet dat de kerk op politiek gebied maar moet doen alsof haar neus bloedt! Mij dunkt: het wordt tijd dat we ook in kerkelijke kring in het geweer komen. Nog even en de film die Wilders al maandenlang aankondigt, is klaar. Niemand weet wat erin komt, maar ik kan het wel raden: gruwelijke beelden van executies in moslimlanden, vermoorde christenen, onthoofde homofielen, opgehangen echtbrekers. En dan, zo tegen het eind van de film, een indringende oproep de Koran in de prullenbak te gooien. Duidelijke taal, met dito gevolgen: woedende moslims, in ons land en in het buitenland. Christelijke scholen beklad, kerken in brand gestoken, aanslagen op gebouwen die het westerse gedachtegoed symboliseren: ministeries, stadhuizen, kantoren van de regering. En dat alles omdat Geert Wilders de fundamentalistische versie van de islam niet vindt passen in onze joods-christelijke cultuur. Gelijk heeft ie! Maar past zijn beledigende hint om de Koran uit te dunnen tot een ludiek stripblad of zijn oproep de Koran zelfs compleet te verbieden dan wél in het kader van het joods-christelijke gedachtegoed? Ik dacht het niet. Als we niet oppassen groeit er een nieuwe generatie op die denkt dat wilders het taalkundig slot is van de reeks wild, wilder, wilders. Zo wild als Wilders doet, deed in elk geval de Held van ons joods-christelijke gedachtegoed beslist niet. Zeker, Hij nam geen blad voor zijn mond, nam ooit zelf de touwtjes in handen en gooide enkele tafeltjes op de tempelbeurs ondersteboven. Ik geef toe: een tamelijk uitdagend protest. Maar verder ging Jezus niet.

Wat mij betreft: lang leve Wilders! Als hij protesteren wil tegen een steeds groter wordende instroom van allochtonen, mijn zegen heeft hij. Als we niet oppassen verliezen we alleen al dankzij onze geboortecijfers op den duur heel onze cultuur. Maar laten we één ding niet vergeten: we hebben het ooit zelf zo gewild! Wij wilden wel wat Wilders nu niet wil. Ik zie het nog voor me. Ik was nog een jongen, ik groeide op in Den Haag. Wie moesten het vuil ophalen in de stad? Wie moesten de straten vegen? Er waren geen Hollandse jongens meer die dat soort werk wilden doen. Onze ouders riepen: 'Laat de Turken maar komen!' Ze kwamen en ze namen de Koran met zich mee. Wat wil je dan?

Wij willen dit: wij willen dat we niet totaal worden overspoeld door een cultuur die de onze niet is. Wij willen dat er een reële mogelijkheid zal zijn om in vrede samen te leven. Die vrede bereik je niet door een cultuur compleet te gaan verbouwen. Dus: prima plan, mijnheer Wilders! Niet nóg meer buitenland binnen onze grenzen! En uw verzet tegen gewelddadig extremisme en een middeleeuwse interpretatie van Koranteksten, fantastisch! Doe er gerust nog een schepje bovenop! Maar ga niet schelden, kwetsen, beledigen, verbieden. Vergeet bovendien niet: je hebt te maken met een cultuur die eerwraak kent. Houd je verhaal, maar houd het verbaal en roep niet op om te verscheuren en te verbranden. Luther deed iets soortgelijks in zijn tijd in de richting van de Joden. Wat heeft het ons gebracht? Wilders, wees wijzer!

No comments: