Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 10, 2008

Stop de islamisering van de Westbank

Door Keesjemaduraatje
Traditioneel gezien is de Arabische bevolking in Israel en de bezette gebieden erg seculier ingesteld. De nationalistische propaganda van de PLO richtte zich meer op het inrichten van een eigen staat dan op het aansluiten bij een islamistisch kalifaat. Het grote aantal christelijke arabieren in het gebied speelde daarbij ook een rol. Echter, door de toenemende invloed van de Hamas en andere, aan de moslimbroederschappen gelieerde strijdgroepen, vindt er een toenmende islamisering plaats.
Womensdazbethlehem
Tijdens de Internationale Vrouwendag in Bethlehem was dat duidelijk te zien. Niet alleen hadden bijna alle vrouwen een hoofddoek om, maar bovendien waren in het straatbeeld vrouwen met de Iraanse niqaab te zien. De toespraken op de demonstatie werden voornamelij door mannen gehouden en het programma was ook kort voor de Vrouwendag nog veranderd in verband met de toestand in Gaza. Zo werden de typische vrouwenthema's als educatie, gezondheidszorg en gelijke rechten weggeduwd en stond de strijd tegen Israel weer centraal. Het is geen wonder dat de Nederlandse Kristel, die er nu al een jaar woont en een Alternatieve Hostel bedrijft, een beetje neerslachtig werd. 

Het is bekend, dat de invloed van fundamentalistische geestelijken op de Gazastrook, samen met de wapens die ze meebrengen een verandering in de sociale structuur teweeg brengt. Nu is echter ook duidelijk dat op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) ook sprake is van een toenemende islamisering. Dat is niet alleen ernstig en bedreigend voor de veiligheid van Israel, maar het heeft ook zeer negatieve gevolgen voor de vrouwen in het gebied.

No comments: