Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, April 08, 2008

Waarschuwing voor Islamistische Popmuziek

De geheime dienst van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg vraagt uw aandacht voor het volgende:
Steeds vaker duiken rapnummers en andere popmuziek met islamtische en zelfs islamistische inhoud op het Internet op. Daarbij gaat het om liedteksten die de Verenigde Staten van Amerika, Israël en de gehele Westerse wereld demoniseren.

In sommige liederen wordt de terugkeer naar de islamitische normen en waarden bezongen en zelfs tot de heilige jihad opgeroepen. De medewerkers van de geheime dienst vinden deze gevaarlijke inhoud op websites en op in beslag genomen computers.

De popmuziek in Engelse-, Turkse- en Arabische taal heeft niet alleen een religieuze betekenis, maar kan ook tot radicalisering van de moslims leiden en jonge moslims tot terroristische activiteiten aanmoedigen.

De jongste trend is, dat tot de islam toegetreden bekeerlingen de raps in de Duitse taal zingen . De geweldverheerlijkende liederen worden dan overgenomen door scholieren met een migratieachtergrond, die in kleine groepjes de geweldscultus vieren.

Luister hier naar het bericht in de Duitse versie

No comments: