Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, May 02, 2008

Een klein land en zijn emigranten (deel 2)

Door Keesjemaduraatje
We zijn met drie mannen van Colijnsplaat naar Kiel gezeild. De eerste haven die we aandoen is Scheveningen. Daarna overnachten we in IJmuiden, Den Helder, Terschelling en Borkum. Over Helgoland en de daarbij behorende smokkelverhalen kom ik een andere keer nog te spreken.

No comments: