Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, June 25, 2008

Criminele Wijken

Door Keesjemaduraatje
Volgens de PvdA zijn mensen niet crimineel, maar er bestaan wel criminele wijken. Vandaar ook, dat Minister Vogelaar een beleid van Prachtwijken of ook wel Krachtwijken heeft uitgestippeld. Als we nu de wijken maar opknappen en voor veel geld leuke dingen voor de mensen gaan doen, dan zullen de mensen in die wijken zich beter voelen  en dan komt het allemaal goed met de integratie en de criminaliteit. Het is natuurlijk jammer dat er geen geld voor beschikbaar is, maar daar zijn de woningbouwcorporaties natuurlijk weer goed voor.

Nu blijkt dat dit beleid niet werkt en de statistieken nog steeds een schrikbarend hoog percentage criminaliteit onder jongeren uit ethnische minderheden laten zien, moet de wetenschap eraan te pas komen om een onderbouwing te leveren voor het Prachtwijkenbeleid. De broer van Vergadertijger Wijnand Duijvendak heeft er een eigen instituut voor om dit soort "Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek" te doen. Prompt verschijnt er een onderzoek, dat meteen het NOS-journaal haalt, en waarin wordt "aangetoond" dat de wijk waarin de jongeren wonen bepalend is voor het criminele gedrag. De jongeren worden crimineel door de wijk waarin ze wonen. Mooi. Geloven we meteen.

Delict1_3   Hier is een citaat uit het Volkskrantbericht:
"De wijk waarin een kind woont, bepaalt voor een deel of dat kind het criminele pad op gaat. Een buurt met veel criminaliteit en drugsgebruik geeft jongeren de boodschap af dat het om normale verschijnselen gaat, zo blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het Willem Pompe Instituut van de universiteit Utrecht, die de uitkomsten dinsdag bekendmaakten.

Crimineel gedrag van jongeren hangt daarnaast samen met schooluitval en de vriendengroep van een kind. Etniciteit speelt een veel kleinere rol dan vaak wordt gedacht, aldus de onderzoekers. Allochtone kinderen vertonen wel vaker crimineel gedrag, maar die wonen vaak in de slechtste buurten met de slechtste woningen en met een hoge werkloosheid."

Ik heb het rapport nu maar gedownload en gelezen, want ik ben wel benieuwd naar de wetenschappelijke onderbouwing van deze constateringen. Hoe kan je nu wetenschappelijk bewijzen, dat de criminaliteit van de jongeren wordt veroorzaakt door de wijken waarin ze wonen? In die wijken wonen toch ook weer mensen? Een wijk is toch niet een statisch iets, met een eigen wil en een eigen invloed op de mensen?

Het gaat om een enquete die in verschillende landen door jongeren wordt ingevuld en waar verschillende conclusie uit te trekken zijn.

Het instituut heeft waarschijnlijk op grond van het onderzoek een persbericht laten uitgaan, waarin enkele conclusies uit zijn verband worden gerukt.

Als je het rapport dan leest, dan schrik je echt erg. Er wordt keihard aangetoond, door middel van enquetes die de jongeren zelf hebben ingevuld, dat de eerste en tweede generatie Marokkanen en Antillianen meer crimineel gedrag vertonen dan Nederlandse jongeren. Door allerlei statistieken en tabellen wordt daarna weliswaar aangetoond, dat dit probleem vooral in bepaalde wijken optreedt, je hoeft geen sociale geografie gestudeerd te hebben om te kunnen bedenken hoe dat komt. Alle mensen die iets met hun leven willen en deze shit zat zijn, gaan natuurlijk naar een andere buurt verhuizen. Is dat nou zo moeilijk te bedenken. Tenzij je het natuurlijk niet wílt bedenken.

Hier enkele citaten die al opzienbarend genoeg zijn:

Delict2

8 comments:

roelf said...

Zulk onderzoek is toch gewoonweg te kwader trouw. Hoe, waarom, met welk doel zou je iets dat zo evident onwaar is in hemelsnaam als waarheid willen presenteren? Het moet op een gegeven moment toch tot iedereen doordringen dat het niet helpt om alsmaar te blijven liegen... Of niet?

Essie said...

Peer group pressure. Net zoals in de ghetto's in de VS, waar je als jongere de wereld van de gangs in wordt gezogen en niet beter weet. Een wijk is niet enkel een geografisch gegeven maar ook een sociaal en economisch gegeven. Stop mensen zonder toekomst bij elkaar, en kijk wat er gebeurt. Goed voorbeeld doet goed volgen, heet dat.

Het is een enorm ingewikkeld probleem dat zichzelf alleen maar versterkt. Bij mij op de stoep is een vmbo-school, in deze witte wijk komen daar voornamelijk leerlingen uit kansarme wijken zoals de Bijlmer. Die kinderen zitten op school en moeten op een gegeven moment stage lopen, maar niemand wil ze hebben. Zo komen ze er natuurlijk nooit uit,en zijn ze voedingsbodem voor weer een nieuwe generatie verbitterde kansarmen. No future, no fun.

roelf said...

Maar Essie, Er bestaat net zo goed positieve peer group pressure. Je moet je afvragen waar die kwalijke pressure vandaan komt.

Essie said...

Tuurlijk is er positieve peer group pressure. Vandaar dat ik in een heel saaie buurt ben gaan wonen toen de kids naar school gingen. Ik kende ook Marokkaanse mensen die, omwille van de kinderen en de slechte invloed van de buurt daarop, uit Zeeburg vertrokken. Maar daar moet je wel het inzicht en het geld voor hebben natuurlijk (die kinderen waren al buiten de buurt op school gedaan vanwege de buurtgenootjes). (Hele redelijke en aardige mensen. De moeder van die kinderen is nog, na 9-11, de hoofddoek van het hoofd gerukt door een paar locale "" helden """ waar ze heel erg elegant mee omging, al durfde ze nog geruime tijd niet meer alleen over straat).
Het is, bedoel ik maar te zeggen, een probleem waar niet zomaar een oplossing voor te vinden is, alleen de constatering dat er plaatsen zijn waar je liever niet je kind op wil voeden. Wat dan leidt tot het wegtrekken van de mensen die een positieve invloed op het geheel zouden kunnen hebben, waardoor die wijken alleen nog maar dieper de shit in zakken. En met die postcode bij je adres krijg je dus geen stageplaats, dus geen voltooide opleiding, dus geen kans uit die buurt weg te komen zodat je kinderen het beter krijgen. Ghettovorming heet dat, en dat is voor alle betrokken partijen een enorm drama. Daarin spelen veel meer factoren een rol dan ethniciteit - mag ik u de fameuze Tokkies in herinnering brengen (heb ik vier straten vandaan gewoond, en ze waren niet bepaald uniek in die buurt).

Mark said...

Het geciteerde grote verschil tussen Turken, Marokkanen en Antillianen is zeer interessant. Daaruit volgt dat de wijk als verklarende factor ondergeschikt is, want anders zouden de verschillen tussen Turken, Marokkanen en Antillianen niet zo groot moeten zijn.
Kennelijk is er een grote component die te maken heeft met de mensen zelf: cultuur, godsdienst, en misschien zelfs ras of inteeltfactor. Maar die laatste punten zijn natuurlijk helemaal taboe.

roelf said...

Essie, draai je nu niet om de hete brij heen? Als je dat blijft doen komt er inderdaad nooit een oplossing. Eén ding is voor mij zeker: het ligt niet aan de ramen of de kozijnen of het wegdek of de indeling van de woningen of de lengte van het aanrecht als in een buurt een slecht klimaat heerst. Het ligt in ieder geval aan de bewoners. Dat kun je makkelijk bewijzen: sommige voorheen prima wijken zijn nu prachtwijken. Het ligt dus aan iets anders. En ik weet wat dat is. Het ligt aan de minderwaardige cultuur van een aantal bewoners. Als er geen enkel ontzag is voor onderwijs, om maar eens ergens te beginnen dan kun je rekenen op een klimaat waarin criminaliteit voorbeeldig is. Zo zit dat.

Essie said...

Ik zit een beetje in een fase van verbijstering, daar zal het van komen. De islamles-op-openbare-school-discussie (lees net elders dat er al vijf jaar aan gewerkt wordt en die les volgend jaar kan beginnen, Marcouch is helemaal geen ongeleid projectiel of op eigen houtje ballonnetjes opgooider maar brenger van de boodschap van iets dat al lang is voorgekookt. Daar zit ik nu even een beetje mee in mijn maag)gaat me nogal door merg en been, de nieuwe denkpolitie idem. Een deel van mij wil niet dat het zo is, en probeert hardnekkig te ontkennen. Ik vermoed dat datzelfde geldt voor heel veel mensen, vooral binnen iets als de PvdA. Het gevoel dat je op een smeltende ijsschots staat en met windkracht 20 richting tropen wordt geblazen, zeg maar.

roelf said...

Het beeld van de smeltende ijsschots is heel sterk; je voelt de grond onder je voeten wegzinken.