Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, June 16, 2008

Windrichting, Windsterkte en Chaostheorie

Riga
Riga (Letland)

Door Keesjemaduraatje
Zoals je weet, ben ik de afgelopen twee weken op een schip van 10 meter lang, van Riga naar Helsinki gezeild. De eerste etappe ging van Riga naar het Estlandse eilandje Ruhnu. Daar hebben we een middag en een hele nacht over gedaan. Afgezien van het feit dat ik de helft van de tijd kotsend aan stuurboord zijde over de reling hing, ondanks de wondermedicijnen van de Geheime Antwerpse Apotheek, wat op zich al aanleiding was voor diepere inzichten in het menselijke bestaan, maar dat geheel terzijde, werden er tijdens deze eerste zeiltocht enkele opzienbarende ontdekkingen gedaan. Deze ontdekkingen kunnen gerust aanleiding zijn tot het heroverwegen van enkele sociale bewegingen en wetenschappelijke theorieën die tot op heden onomstotelijk bewezen werden geacht. Goed opletten en aantekeningen maken.


De eerste observatie gaat over windrichting en windsterkte. Als je met zo'n schip op reis gaat, dan ga je voortdurend de weersverwachtingen van de verschillende nationale-, al dan niet koninklijke-, meteorologische instituten beluisteren. Dan kan het zijn dat ze voor de Bocht van Riga, voor de gehele middag een windrichting van NO tot NNO en een windsterkte van 4 Beaufort voorspellen. Dat heeft te maken met hoge druk gebieden en lage druk gebieden en wind die met een boogje van het ene  gebied naar het andere stroomt, waarbij al dan niet wolken en regen wordt medegevoerd.

Toch kan het gebeuren, dat je daar in de Bocht van Riga over een reling hangt en dat de Eerste Stuurman of de Schipper plotseling tegen jouw of een andere aanwezige zeiler zegt: "Kein Wind mehr" . Voertaal was namelijk Duits. Ondanks allerlei natuurkundige processen en aanwezige hoge drukgebieden en allerlei computergestuurde programma's die zich daar mee bezig houden, is er opeen helemaal geen wind meer. Je ligt stil op het water. Even later trekt er dan hoog boven je een wolkje voor de zon en dan gaat het 4,5 minuten later opeens waaien uit een geheel andere richting dan ooit voorspeld. Iets van NNW, met kracht 5 ofzo. dat betekent dan weer dat het zeil in een andere stand over bakboord moet en dat je aan de andere kant van het schip moet gaan liggen kotsen.

Dan kan je natuurlijk die windstilte en die verandering van windrichting gaan analyseren en met nóg sterkere computers en nóg betere programma's zou je daar misschien nog wel uitkomen, maar het feit blijft, dat het niet voorspeld werd. Een andere observatie van ons is, dat je het voor de Bocht van Riga helemaal niet kúnt voorspellen. Want het is ons meerdere keren gebeurd, dat er een totaal andere wind, met een andere windsterkte waaide.

Als er zoveel verschilende eilanden zijn, met elk een andere warmte uitstraling naar boven toe en er komen wolken voor de zon die een verandering van de temperatuur van het water veroorzaken, dan zijn dat zoveel verschillende, elkaar tegenwerkende krachten, dat een onverwachts patroon ontstaat. Alleen met de chaos theorie kan je dan nog verklaren dat een schijnbaar chaotisch weertype ontstaat.

Dan kom je al zittende in die zeilboot en starende naar de oneindige wijdtes van het Baltische zeeruim tot nog veel diepere inzichten. Namelijk, je gaat je de vraag stellen, waarom de weersdienst van Estland, Letland en Litouwen dat niet gewoon zegt. "Zeelieden op de Baltische Golf en de Golf van Riga, goedemiddag, het kan vriezen en het kan dooien. Een NO tot NNO wind kan optreden, maar het kan ook wel eens een tijdje helemaal andersom zijn" Dan zouden die mensen hun tent wel kunnen sluiten.

Als je dan de vergelijking maakt met het economische leven dan ontdek je steeds meer voorspellers die hun geld ermee verdienen om economische- en maatschapelijke trends weer te geven, zoals de huizenprijzen, de aandelen, de financiële markten en de verkiezingsuitslagen. Als je het reeël bekijkt, zijn deze markten aan zoveel tegengestelde en chaotische krachten onderhevig, dat je ze helemaal niet volledig kunt voorspellen. Toch doen deze bureaus dat, omdat ze er geld mee kunnen verdienen en omdat het publiek het verwacht.

Daar wilde ik et gewoon eens met de geachte lezers van dit revolutionnaire forum over hebben. Dat we allerlei krachten en invloeden op de samenleving zien en er dan ook maar vanuit gaan dat er iets gestuurd wordt. Maar de krachten zijn zo verschillend en zo divers van richting, dat je eigenlijk een chaotische wereld om je heen ziet. Er is helemaal geen eenduidige sturing mogelijk.

Deze inzichten wilde ik de komende tijd eens gaan toepassen op de complotheorieën van deze tijd, zoals daar zijn: de Islamisering, het Eurabia, de Globalisering en het Europese eenwordingsproces. Maar nu is het al laat en Turkije heeft gewonnen van Tschechië. Dus eerst maar eens slapen. Morgen naar Arnhem met de gloednieuwe Opel Astra 1.6 Stationcar. 

No comments: