Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 15, 2008

Wouter Bos slaat wild om zich heen

Door Keesjemaduraatje
Wat hoorde ik opeens Wouter Bos op het PvdA congres zeggen?
"We willen geen politie-agenten die op basis van kennis van Wouter_draaikontde Koran hun werk moeten doen"
Dat klinkt natuurlijk ontzettend progressief en het lijkt erop dat Wouter Bos nu een zware klap aan Geert Wilders toegebracht heeft. Alle islamofoben zullen nu Wouter omarmen en weer terugkeren naar de moederschoot van de PvdA. Not!!

Er is namelijk helemaal niemand die dat beweert. Dat de Koran de leidraad van de politie zou moeten worden. Dus maakt Wouter Bos een heel gemakkelijk punt. Een opmerking voor de achterban, of vermeende achterban in de oude wijken van de Randstad.

Voor de zekerheid ging ik toch maar eens de gehele toespraak van Wouter Bos op het PvdA-congres lezen, om te controleren of hij misschien nog positieve meningen over de islam, de multiculurele samenleving en de integratie heeft gezegd. Nou dat was wel het geval.


Hij is duidelijk bezig om het initiatief van Geert Wilders en Rita Verdonk terug te nemen. Hier volgen een paar uitspraken, die uiteraard volkomen uit zijn verband zijn gerukt, maar die na te lezen zijn op de PvdA website:

 

e"En net als toen is de grootste fout die we nu zouden kunnen maken, hun zorgen of onmacht weg te zetten als klagen of zeuren, laat staan racisme of xenofobie.

Het zijn niet de zorgen en onzekerheden van deze mensen waar we ons tegen moeten verzetten. (...)

Maar denk bij globalisering ook aan homo’s en vrouwen die dachten hun vrijheden in Nederland lang en breed verworven te hebben maar met de komst van nieuwe gemeenschappen soms het gevoel hebben weer helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Of denk aan de gewone deugdzame burger die op TV terroristen ziet die zeggen uit naam van de Islam te handelen en zich plots afvraagt wat dat zegt over zijn buurman die ook moslim is. (...)

Omdat we de wijken kennen waar de nieuwe samenleving wordt uitgedokterd, met vallen en opstaan. Omdat we wortels hebben in alle grote emancipatiebewegingen van de afgelopen eeuw. En omdat wij, en niemand anders, kapitaal in handen hebben met Aboutaleb, Albayrak, Marcouch, Karakus en al die anderen! (...)

Ik hoop enorm dat veel allochtonen in onze partij hun talenten tot ontwikkeling brengen. We vervullen daarmee ook de klassieke emancipatiefunctie die altijd bij ons heeft gehoord.

Maar de schaduwzijde is wel dat de debatten bij ons altijd heftiger zullen zijn, de tegenstellingen groter, het ook vaker mis zal gaan. Of het nu gaat om de Armeense genocide, dubbele nationaliteiten, boerka’s, imams, de vrijheid van meningsuiting, religiekritiek of discriminatie. Omdat dingen gezegd worden die niet kunnen, dingen voorgesteld worden die niet mogen. Mensen zullen er van schrikken, misschien zullen ze ons verlaten. En ik zeg: dat moet dan maar.

Wij zijn alleen maar geloofwaardig in het verdedigen van een volwaardige plaats voor de islam in de Nederlandse samenleving als we geloofwaardig zijn in het verdedigen van verworven vrijheden.

Dat betekent allereerst dat we een eerlijk verhaal vertellen over een veranderend Nederland, waar de islam bij zal blijven horen, waarvan het multi-etnische karakter alleen maar toe zal nemen en waarvoor geen weg terug bestaat naar het Nederland van Ooit. Wij bepleiten en verdedigen in dat Nederland een volwaardige positie voor de islam en dat betekent bijvoorbeeld acceptatie van moskeeënbouw, steun voor Nederlandse imamopleidingen en de aanwezigheid van islamitische geestelijke verzorgers net als katholieke en humanistische, bij de krijgsmacht, in gevangenissen, in zorginstellingen

Maar op de andere helft van de boodschap moeten we net zo hard zijn. We accepteren niet dat gekwetste gevoelens een rechtvaardiging zijn voor het gebruik van geweld. We willen dat Amsterdam de veilige homo-hoofdstad blijft. We willen geen politie-agenten die op basis van kennis van de Koran hun werk moeten doen. We tolereren geen PvdA-politici met een discriminerende of denigrerende houding naar allochtonen, homo’s of vrouwen. Wij accepteren geen haatzaaien vanuit salafistische moskeeën. We bewegen niet mee met die mannen die hun vrouw zorg ontzeggen omdat er alleen een mannelijke arts beschikbaar is.

We zijn trots op Marcouch als hij met imam Fawaz in het openbaar debatteert en laat zien dat je tegelijk een goed moslim en een goed burger van Nederland kan zijn. In de woorden van Marcouch zelf: “liever een baan dan een baard!”

Daarom vind ik ook dat de partij altijd en overal ondubbelzinnig op moet komen voor de vrijheid van meningsuiting. Er zullen spotprenten gemaakt worden die kwetsen, er zullen films verschijnen die ertoe leiden dat een vlag wordt verbrand, er zullen uitspraken volgen die leiden tot nieuwe persoonsbeveiliging. Maar als dat de prijs is die nodig is om de verworven grote vrijheid van meningsuiting te behouden, het zij zo. Wat geen begaanbare weg is, is dat we sluipendeweg zelfcensuur toestaan onder dreiging van geweld en intimidatie.

In een land waar we godsdienstvrijheid koesteren en verdedigen bestaat ook de vrijheid godsdienst te verwerpen, te bekritiseren en zelfs te bespotten. Ook daarin zijn we tolerant. "

Wouter Bos heeft dus een groot deel van zijn speech gewijd aan de problemen van integratie en zijn mening over islamisering. Waar we ons volgens mij zorgen over moeten maken, is dat Wouter Bos er van uit gaat dat de bevolkingssamenstelling in de oude wijken van de Randstad een voorbeeld voor de toekomst is. Dat daar de nieuwe samenstelling al te zien is, die later in het gehele land te zien zal zijn. (Hij zegt letterlijk: "Omdat we de wijken kennen waar de nieuwe samenleving wordt uitgedokterd") God bewaar ons als dat ooit gaat plaats vinden. Het is dan ook een heel logische consequentie, die Wouter Bos trekt door te stellen dat het goed is als de PvdA zoveel allochtone leden heeft. Hij wil natuurlijk voorop lopen.

Het tweede waar ik me ernstig zorgen over maak, is dat Wouter Bos de islam een volwaardige plaats in de maatschappij wil geven. Dat is onvoorstelbaar, dat een sociaal-democratische partij een godsdienst aan het promoten is. Niet zomaar een godsdienst, maar ook nog eens een volkomen ondemocratische- en mensvijandige godsdienst.

De andere uitspraken van Wouter maken dan wel weer veel goed. Hij pleit zelfs voor het recht op kwetsen. Maar dat is typisch Wouter Bos. Met hem kan je alle kanten op.

1 comment:

bottehond said...

Haha, die Walter Bos toch. Lippendiensten aan de Vrijzinnigheid te over. Maar hol dat het klinkt!