Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, July 03, 2008

Barstjes in het front

Door Keesjemaduraatje
Direct na de moord op Theo van Gogh ontstond er een vasthoudende en doelbewuste anti-islam-campagne op het internet. Op weblogs, fora en andere websites werd fel gediscussieerd over- en tegen de islam. In de loop van het eerste jaar, 2005 kristalliseerde zich de volgende stellingen uit het internet debat:
-een gematigde islam bestaat niet
-Nederland en Europa zijn aan het islamiseren
-de zelf-islamisering is daarbij het ergste en gevaarlijkste
-linkse omroepen en partijen geven zich zonder slag of stoot over aan de islam

Jongemoslimas_3Dat was allemaal duidelijk en niet aan twijfel onderhevig. Na een half jaar webloggen en elkaar versterken, wilden een paar mensen elkaar ook wel eens ontmoeten en er ontstonden zogenaamde huiskamerbijeenkomsten tegen de islam. Ook wel anti-islam-feestjes genoemd. Ik heb daarover reeds enkele keren geschreven. Deze Erven-van-Gogh-beweging mondde uiteindelijk uit in een zeer emotionele avond in de Rode Hoed, waar alle webloggers aanwezig waren en waar duidelijke taal gebezigd werd. De Vrij Nederland redactrice Margalith Kleiweght heeft daarover geschreven in haar tendentieuse artikel "De Boze Bloggers van de Rode Hoed". Deze avond was tegelijkertijd het hoogtepunt en het einde van deze beweging. De bloggers waren zo verschillend en zo individualitisch en querulant bezig, dat van samenwerking daarna geen sprake meer was.

Het grote gevaar was steeds, dat de webloggers zo individueel bezig waren dat ze gemakkelijk een doelwit van aanvallen zouden kunnen worden. Ik was daarbij het meest bang voor de zich zelf anti-fascistisch noemende AFA-knokploegen en ook voor individuele gestoorde moslim-fanatici. Dit jaar blijkt dat we het meest te vrezen hebben van de door politie en justitie gesteunde CDA-Waarden-En Normen-Knokploegen.

Dat wilde ik hier allemaal helemaal eigenlijk niet bespreken en dat is allemaal al lang uit de doeken gedaan en dient als inleiding tot het volgende:

Enkele vooraanstaande schrijvers en webloggers zien een verandering van trend bij de moslimbevolking in Nederland. Er is al zo lang geen aanslag geweest in Nederland en eigenlijk ook in Europa, dat er een ontspanning is opgetreden. Natuurlijk kan het steeds nog een keer gebeuren en natuurlijk wordt Geert Wilders nog steeds bedreigd, door de fascistische islam en door extreem-links. Maar heeft allemaal steeds minder weerslag in het straatbeeld, de kroegen en bedrijven. Intussen doen steeds meer islamitische jongens en meisjes een HBO-opleiding en dat heeft invloed op het klimaat. Dat zeg ik nu even niet zelf. Dat zeggen enkele vooraanstaande schrijvers.

De eerste die om ging, was natuurlijk Peter Breedveld, die al eind 2005 liet weten geen bezwaar tegen hoofddoekjes te hebben. Mits de dame die het droeg er enigzins smakelijk uitziet. Die mening leverde hem wel een Hoeiboei-Ban op. Citaat uit april 2005:
"Ik ben het daarmee namelijk volkomen eens. Althans, ik zie veel gehoofddoekte vrouwen waarvan ik denk: 'Nou meid, als dat een poging is om je schoonheid te verbergen, heb je hopeloos gefaald.' Nu heb ik een opvoeding gehad waarin bloot in het geheel geen issue was (dus geen seksuele connotaties, geen gespannen geheimzinnigheid), dus misschien is dat het."

Fatima Elatik zou zelf een goed voorbeeld zijn van de erotiserende werking van een hoofddoek als ze niet zo dom was. Want domme vrouwen zijn weer zeer DE-erotiserend. "

De tweede die een "trendwende" waarneemt, is Willem de Zwijger, van het beruchte weblog De Zwijgerspreekt.   Hij stelt, dat nu de integratie niet meer het grote probleem is. Door de rem op immigratie zijn enkele problemen in ernst afgenomen. De grote issues van de komende tijd zijn de Vrijheid van Meningsuiting en de strijd voor het behoud van seculariteit. Daarbij is het CDA net zo'n grote vijand als de islam.

Citaat: "De echte kwestie van het moment is niet integratie of migratie of islam. Het kan nog misgaan, maar vooralsnog is ons dankzij Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en vooral dankij Verdonk als minister, het Britse multiculturalistische moeras bespaard gebleven. De confrontatiestrategie heeft gewerkt, het grootste deel van de migranten beseft dat hun toekomst en hun identiteit in Nederland ligt, de geboortecijfers nemen dramatisch af, de leeftijd waarop het eerste kind wordt geboren neemt flink toe, en de huwelijksmigratie is fors teruggelopen.

Er gebeuren nog steeds moorden uit eerwraak en andere verschrikkelijke dingen, en vooral onder Antillianen is nog het nodige mis, maar integratie is niet meer het primaire issue. Integratie is inmiddels vooral iets voor wethouders van enkele grote steden.

Nederland is en blijft voor 90% wit, voor 98% Westers en de rest is achterhoede. Het echte probleem is de bagagedrager. Niet de islam, radicaal of anderszins, is de eerste bedreiging. Het zijn de vijanden van de seculariteit"


De derde auteur, van nog hoger niveau, die een verandering in de dreiging ziet, is Leon de Winter. Hij ziet jonge Marokkaanse meisjes op het Amstel-station lopen en denkt: "Is dat nu de vijand? " (zie hier de NOVA uitzending) Het zijn eigenlijk best wel leuke meiden. Vervolgens pikt Peter Breedveld dit thema op en bedenkt er allerlei erotische fantasiëen bij.Maar het feit blijft, dat er barstjes in het front ontstaan, door het uitblijven van een aanslag en door verandering van bevolkingssamenstelling.

Citaat Peter Breedveld: "Stromen bevallige Marokkaanse meisjes, ik heb er vannacht van gedroomd. Ze streelden en zoenden me, de bijbelse, sorry, koranitische rondingen van hun goddellijke heupen binnen mijn handbereik, hun ronde buiken als tarwehoopjes, hun pronte borsten nog duidelijk zichtbaar onder hun djellaba's, die soms ook een donkere haarlok prijsgaven. Ik kon hun zoete adem ruiken (mijn droom speelde duidelijk niet tijdens de ramadan). "Peter", fluisterden ze, "Sluit je aan bij de donkere kracht van de islam!" Van achter me hoorde ik Lagonda snauwen dat ik eens moest ophouden die meisjes als slachtoffers te zien. "Het zijn geen zielige kasplantjes!" Ik antwoordde: "You're telling me?!"

Nu loopt Peter Breedveld wel vaker zijn pik achterna, maar het is toch opmerkelijk dat fundamentalistische secularisten deze verschijnselen in de samenleving waarnemen.

Wat vind ik er zelf van? Ik vind nog steeds dat we de islam moeten bestrijden waar het kan.  Ik ben er ook van overtuigd, dat de beste manier om de islam te bestrijden is, door jonge Marokkaanse meiden een goede opleiding te geven. Die hebben namelijk zo'n grote bek en zijn zo zelfbewust, dat een imam daar niet tegenop kan. We ontwrichten de islamitische structuren door de jonge moslimvrouwen te steunen. Die gaan zich niet meer laten uithuwelijken. Die gaan niet meer apart bidden in een moskee. Die gaan vragen stellen. Het is geen 100% waterproof methode, want het kan ook gebeuren dat dat soort meisjes zich bekeren tot de moslimbroederschappen. En dan terrorist worden. Maar het is in ieder geval het proberen waard.

Morgenochtend zal het vreemde feit zich voordoen, dat de tekeningen van Gregorius Nekschot in de Tweede Kamer tentoon gesteld worden. Namelijk in de fractieruimte van de VVD. tegelijkertijd worden webloggers en deze cartoonist vervolgd wegens discriminatie. De politie en het OM steunen de knokploegen van de MDI en de AFA, terwijl we steun krijgen van de VVD en de PVV. Waar dit hele proces zal eindigen, moeten we niet alleen afwachten. We moeten vechten voor een goede afloop.

Blijf waakzaam en "be prepared".

7 comments:

Steady Freddy said...

Keesje jij schrijft: Maar het feit blijft, dat er barstjes in het front ontstaan, door het uitblijven van een aanslag en door verandering van bevolkingssamenstelling.

Moet ik hieruit concluderen dat je hoopt op een aanslag zodat het front zicht weer sluit?

groet,
SF

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: nee, dat hoop ik niet. Ik vind het wel lekker ontspannen zo.

LN said...

Dag Keesje,

Ik was er die avond ook in de Rode Hoed. Jullie zaten voor in, nietwaar? Jij zat in het groepje met die vrouw die dat keelgebaar maakte.

Ik herken veel van wat je schrijft. Alleen merk ik ook dat de wens de vader van de gedachte is. Je wilt het vooral geloven. Ik kan je ook voorbeelden aandragen die de tegengestelde richting op wijzen.

Maar je hebt gelijk: de integratie dondert verder of wij nu zwartkijken of niet.

keesjemaduraatje said...

Ik zat achterin, bij mevrouw Hoeiboei. Het was een pijnlijke bijeenkomst. Mensen gingen zich volkomen te buiten aan schreeuwen en gebaren. Jammer.

De wens is de vader van de gedachte. Misschien. Maar ik schrijf alleen op wat ik voel, hoor en waarneem. Als er tegengestelde geluiden zijn, dan neem ik die onmiddelijk op. De integratie mag er niet toe leiden dat we de westerse cultuur en de democratie zomaar opzij schuiven. dat is wat ik altijd zeg

LN said...

Hahaha, ik leefde mij die avond ook een beetje uit. Maar inmiddels denk ik dat het behouden van van goede manieren toch het beste is.

Keesje,

Wat is jou verklaring voor het feit dat 'rechtse' clubjes zo moeilijk uit de grond komen?

keesjemaduraatje said...

@LN: daar heb ik verschillende verklaringen voor. Ten eerste is er een groot politiek spectrum van Liberaal naar Conservatief. Dat wordt alemaal als "rechts"gekenschetst, terwijl de idealen, ideeën en toekomstdromen geheel verschillend zijn.
Ten tweede hebben we te maken met mensen die aan de buitenrand van dat spectrum opereren. Dat betekent, dat je te maken krijgt met querulanten, psychopaten en neuroten. Die heb je bij andere partijen ook wel, maar daar worden ze geneutraliseerd door gematigde mensen.
Ten derde ga je er gemakshalve vanuit dat ale mensen die tegen de islam rechts zijn. Ik ben in die gehele "Erven-vanGogh"beweging en de "Rode-Hoed-Beweging" helemaal geen echte rechtse mensen tegengekomen. Ze hadden allemaal een SP, CPN- of Groenlinks achtergrond. Van arremoede zijn ze maar rechts geworden, omdat de linkse partijen het gevaar niet zien.
Dus allerlei redenen om niet bij elkaar te passen en niet met elkaar samen te kunnen werken.

LN said...

'jouw'.

Interessant, vooral dat tweede punt. Ik merk namelijk dat men toch altijd weer de neiging heeft om zichzelf in de voet te schieten.
Men is als het ware te serieus. Iedere relativering of zelfspot ontbreekt.

Ik lees je bijdragen altijd met heel veel belangstelling. Ergens schreef je een treffend voorbeeld. Namelijk dat je in de trein zat met dat clubje en dat jij je opeens heel links voelde. Hahah zéér herkenbaar.