Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, July 23, 2008

Feel the difference

Door Keesjemaduraatje
Van 5 tot en met 7 september 2008 organiseert de Antifa AK Kölln een congres met als titel "Feel the Difference" over „Rechts Populisme, Islam und Islamisme". De conferentie is een reactie op de anti-islam conferentie "Pro Kölnn" die van 19 tot en met 20 september in dezelfde stad Keulen plaatsvindt en waartoe, wordt beweerd, onder andere Vlaams Belang, Jean Marie Lepen en de Oostenrijkse FPÖ zijn uitgenodigd.

Hetero Waarom is deze antifa conferentie zo interessant en belangrijk voor de Nederlandse extreem-linkse antifa scene?

In Duitsland is de discussie over islam en islamisering heel anders verlopen dan in Nederland. De linkse groeperingen hebben een veel sterkere anti-religieuze houding aangenomen dan in Nederland en de islam wordt als religie bekritiseerd. In de extreem-linkse scene zijn wel drie tijdschriften die zich serieus met het thema islam bezig houden. Het tijdschrift Konkret (opgericht door de man van Ulrike Meinhof, misschien dat het enkele aandachtige lezers mild stemt, of juist razend maakt) analyseert de patriarchale structuren van de islam vanuit een burgerlijk kritische achtergrond. Het blad Jungle World komt de voormalige DDR en de daarbij behorende partijkrant Junge Welt en is consequent kritisch over religie en ook over de islam. Het blad Bahamas sluit het meest aan bij dit weblog van Keesjemaduraatje en is consequent pro-Israel en tegen de Hezbollah en Hamas. De makers komen uit een raden-communistische achtergrond.

Deze beweging wordt ook wel aangeduid als de Anti-Deutschen en worden door de traditionele activistische antifa beweging met argusogen bekeken. Normaal gesproken is het zo, dat als een burgerlijke rechtse groepering als de Pro-Kölln beweging tegen de bouw van een hele grote moskee in Keulen protesteert, dat de antifa groepen roepen: "Dat zijn nazis" en oproepen tot mobilisatie. De jonge activisten hebben daardoor geen tijd en gelegenheid zich te informeren over de werkelijke doelstellingen van Pro Kölln en worden als vechtvee misbruikt.

Nu wordt er een keer niet opgeroepen tot mobilisering, maar er wordt een congres georganiseerd waar verschillende groeperingen hun zegje kunnen doen. Op zich is dat een goede ontwikkeling.   

Antideutsche
Interessant is ook het interview op de Duitse Indymedia waarin linkse mensen worden bekritiseerd die stellen dat "vrouwenonderdrukking gewoon die mensen hun cultuur" is. Bovendien wordt de houding waarbij alle rechtse mensen meteen nazis worden genoemd, ter discussie gesteld. Dat zijn dus meningen en ontwikkelingen waarvan we in Nederland alleen maar kunnen dromen. Ik ken maar één website waarin zulke meningen worden toegelaten en dat is Ravagedigitaal.

In Nederland hebben we dit jaar nog gezien waartoe het blinde activisme van de antifa beweging kan leiden. Er was een anti-islam demonstratie van hooguit 25 mensen op de Dam en er stond een hele grote groep van in het zwart geklede zogenaamde antifas die niets liever wilden dan de mensen met een andere mening in elkaar te slaan. Tot een uitwisseling van meningen of het discussieren met elkaar is het helaas niet gekomen.

Hoe reageren de fundamentalistische antifas op de conferentie van 5 tot en met 7 september?

Ook in Duitsland is niet iedereen het ermee eens natuurlijk. Ik geef een paar citaten die op de Indymedia site werden neergezet:

HARTMUT KRAUSS AUSLADEN!

Antifa 19.07.2008 - 12:36
Ich glaub, ich hab mich verlesen?! Der Krauss auf einer Antifa-Konferenz?!
Wer von "dem islamischen Kulturkreis" auf der einen und "der kulturellen Moderne" (sog. "westliche Kultur") auf der anderen Seite redet, hat nichts auf einem antirassistischen Kongress zu suchen. Außerdem warnt Herr Krauss vor der "allmählichen Islamisierung Europas", und gleicht dabei den Rednern des Anti-Islam-Kongresses bzw. erinnert er stark an die in den 90ern von der deutschen extremen Rechten gefahrenen Überfremdungskampagnen.

Solange Hartmut Krauss nicht von der "Feel the Difference"-Konferenz ausgeladen wird, sehe ich mich nicht in der Lage an dem Kongress teilzunehmen. Und ich rate auch allen anderen Antifas Herrn Krauss und die Konferenz, auf der er referiert zu boykottieren.


(Hartmut Krauss is één van de sprekers die wel links is en toch voor de islam waarschuwt.)

Georg Klauda referiert

Viva Colonia 19.07.2008 - 01:34
dann gibt es ja wenigstens Kulturrelativismus und Positivrassismus at it's best. Dazu noch die Kinderantifas von NEA und umsganze. Dann weiß mensch wenigstens wo mensch nicht sein wird.
Mal im Ernst: Ihr hättet nicht jeden einladen müssen, der laut "hier, ich, ich, hier, ich..." geschrien hat.


(Georg Klauda heeft een artikel in Jungle World geschreven waarin wordt aangetoond dat de term islamofobie is uitgevonden door Iraanse mullah's, die daarmee vrouwen dwingen een sluier om te doen)

Jullie zien dus, dat ook bij deze conferentie de emoties hoog oplopen, maar dat er tenminste gediscussieerd wordt. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er enkele weken geleden in het kraakpand Vrankrijk, in Amsterdam ook een heftige discussie onder antifa's is geweest, waarbij de vraag aan de orde kwam of de antifas bezig waren een homo-vijandige en vrouwenvijandige islam te verdedigen.

Er is dus nog hoop, zelfs in Nederland

No comments: