Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, July 23, 2008

Geert Wilders heeft niet gelogen

Door Keesjemaduraatje
Op 2 april dit jaar schreef ik al over het zogenaamde gesprek dat Geert Wilders met de Coördinator Terrorismebestrijding en de Minister gehad zou hebben en waarin hij de inhoud van zijn film Fitna bekend gemaakt zou hebben. Wilders zei in de Tweede Kamer dat hij belazerd is. Hij heeft nooit zo'n gesprek gehad. Volgens mij hebben zowel Geert Wilders als minister Hirsch Ballin gelogen en volgens mij hebben zowel Geert Wilders als de minister allebei tevens de waarheid gesproken.
Joustra

Ik schreef daar toen het volgende over:

"Wat is er werkelijk gebeurd?
Geert Wilders was inderdaad van plan om in de film Fitna een stuk uit de Koran te scheuren. Dat heeft hij niet tegen de Minister gezegd. In die zin spreekt hij de waarheid. De Minister wist het toch, doordat de bewakers of een andere instantie of persoon het aan de Minister heeft verteld. Dat kan de Minister niet aan de Tweede Kamer vertellen. Dan zou namelijk blijken dat de bewakers van Geert Wilders ook tegelijkertijd zijn oppassers zijn. Net als bij Ayaan Hirsi Ali het geval was.
In die zin spreekt de Minister ook de waarheid als hij zegt dat hij al over de inhoud van de film Fitna wist.
Tegelijkertijd liegen ook zowel Geert Wilders als de Minister. Wilders was werkelijk van plan om in zijn film ergere beledigingen op te nemen. De Minister liegt als hij zegt dat Wilders dat in een gesprek aan hem heeft laten weten."

Nu heeft de Coördinator vlak voor zijn afscheid nog even uit de school geklapt om de PVV en Geert Wilders te beschadigen en daarbij gezegd dat het drie fractieleden van de PVV in de Tweede Kamer waren, die de inhoud van de film Fitna aan hem hebben verklapt. Niet met het doel om Geert Wilders dwars te zitten, maar met het doel zelf bescherming te krijgen.

Hebben ze die bescherming  nu wel of niet gehad?

Je mag toch verwachten dat een Coördinator Terrorismebestrijding optreedt als als een soort geheim agent en informatie die hij van parlementsleden krijgt niet open en bloot op straat gooit. Helaas is dit een politieke functie en een politieke benoeming, waardoor er allerlei andere belangen een rol gaan spelen, dan de bescherming van het land. De belangrijkste taak van de Coördinator terrorismebestrijding lijkt wel te zijn, de huidige machthebbers in het zadel te houden.

No comments: