Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, July 17, 2008

Het racisme van de grachtengordel

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000820.html

De behoefte aan heldenverering verdraagt zich slecht met de feiten. De heldenstatus van Martin Luther King (MLK) is al lang en breed omgezet in een regelrechte heiligverklaring. Zwarten hadden een kleurgenoot nodig die ook eens de Nobelprijs kreeg. Voor blanken bevredigt hij de zelfhaat en het schuldgevoel over de slavernij. Maar een heilige was MLK allerminst. Zelfs zijn welwillendste biografen geven toe dat zijn preken en boeken, te beginnen met zijn proefschrift, grotendeels zijn geplagieerd of door anderen geschreven. Zo is de beroemde toespraak ‘I Have a Dream’ gegapt van de zwarte dominee Archibald Corey.

Maar de ultrapolitiekcorrecte redactie van de geannoteerde King Papers gooit het op vervreemding: MLK had steun van het witte establishment nodig, durfde zijn culturele afro-roots niet te tonen en moest wel zijn toevlucht nemen tot ‘Europees-Amerikaanse’ taal. Bovendien is andermans woorden lenen heel gewoon in de zwarte volkssprekerstraditie, dus dat mag je geen plagiaat noemen.
Onzin, stelde een redacteur van de Encyclopedia Brittanica. MLK volgde aan de universiteit van Boston colleges in ordentelijk wetenschappelijk publiceren.
Ofschoon hij een matige student was, haalde MLK altijd hoge cijfers. Geen wonder, zegt Michael Hoffman, schrijver van Holiday for a Cheater: King was een neger en de blanke hoogleraren smachtten naar een zwarte held.

De tactiek van massademonstraties op basis van geweldloos verzet om gelijke burgerrechten voor zwarten te verkrijgen, was voor MLK niet iets waar hij echt in geloofde. Hij zag er geen been in allianties te sluiten met zwarte organisaties die geweld als middel zagen, maar verzocht hen zich tijdelijk in te binden voor het goede doel. De marsen ontaardden nogal eens in geweld, maar dat kwam volgens MLK toch echt door de racistische blanken uit het Zuiden die voor hun cultuur opkwamen en niets zagen in desegregatie. Zwarten droegen volgens hem geen schuld.

Dan zijn er de bewijzen voor fraude met donaties aan de mede door MLK opgerichte SCLC, de Southern Christan Leadership Conference, een vehikel voor de zwarte-burgerrechtenbeweging. Nogal wat geld werd, ook volgens zijn kameraad Ralph Abernathy, besteed aan drank, feesten en de vele hoeren die MLK op tournee door het land bestelde en soms mishandelde. Abernathy’s boek over de beweging werd in 1989 besproken in de New York Times, maar dat deed allemaal niets af aan de verering.

op 28 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

dat kan allemaal wel waar wezen, maar het neemt niet weg, dat er in het zuiden van de V.S. segregatie van blank en zwart bestond, dat zwarten niet naar bepaalde scholen mochten, dat de busmaatschappijen er aan mee deden. Aan wie is het te danken dat die situatie drastisch is verbeterd? Toch niet aan de Frits Bolkestijns en de Haya van Somerens en de Neelie Smits Kroesen van deze wereld. Of wel? Het is heel gemakkelijk allerlei mensen van marxistische sympathiën te betichten, maar wie steekt zijn nek uit?
Hetzelfde geld voor Zuid-Afrika. Nu weten mijn ooms en tantes het zich helemaal niet meer te herinneren, maar in de zestiger jaren was het apartheidsregime onbespreekbaar. In de familiekring werd over "de meid" gesproken die achter in de tuin in een hokje woonde, alsof het heel normaal was. Dat zijn toch niet de Liberalen geweest die daar een einde aan gemaakt hebben en ook niet de Gereformeerden. Als het aan die hypokrieten had gelegen was die toestand nog net zo.
Het valt me op dat er ook niemand van de Verlichtingsfundamentalisten is die het bovenstaande artikel kritisch weet te beschouwen. Wat is dan Verlichting volgens jullie? Betekent dat het schelden op alles wat links en vunzig is, of betekent het een kritische blik op alles wat leeft en beweegt?

op 28 01 2007 schreef Peter Breedveld:

Kijk, en nóu wordt het interessant. Ik ga er even lekker voor zitten.

op 28 01 2007 schreef Bernadette:

Keesje, me dunkt dat hierboven, in mijn stuk en de reacties, een aantal mensen en groepen worden genoemd die hun nek hebben uitgestoken en aan wie het te danken is dat b.v. de Jim Crow Laws werden herroepen. Allemaal liberalen (in de NL betekenis van het woord, dus mensen à la Haya van Someren Downer of Geertsema) of rechtse conservatieven trouwens.

Doe daar maar de neger James Meredith bij. En de Free Riders (raciaal gemengd), de Mississippi Summer Project (idem) en nog zo wat van die gematigden rechtsen die hebben bijgedragen gelijke rechten.
Maar bedenk wel dat al die geleidelijke, redelijke inspanningen door (onderklasse)zwarten zelf teniet werden gedaan. Onder leiding van hun ophitsers. Sinds de desegregatie kunnen ze namelijk in principe zelf kiezen waar ze wonen, school gaan enz., maar ze lieten zich liever meeslepen door de grote denker Dr. King.
Tot ongenoegen van de zwarte middle class die zichzelf door studie en hard werken vooruit hielp.

Wat dacht je van de rellen in Watts, LA: In August 1965 frustrations with high unemployment and poverty led to riots in the Watts section of Los Angeles, a primarily black neighborhood. For six days, rioters looted, firebombed, and sniped at police and National Guard troops. When the riots ended, 34 people were dead and hundreds were injured. In the summers of 1966 and 1967, urban riots occurred in the poorer neighborhoods of several Northern cities. The summer of 1967 saw 150 racial confrontations and 40 riots.

Die illustreren precies wat de zwarte journalist George Schuyler schreef. En Booker T. Washington, die al in de 19de eeuw eindeloos bleef herhalen dat je, neger of niet, alleen iets bereikt als je ervoor werkt.

Sinds de 'progressieve' maatregelen van president Johnson (War on Poverty, positieve discriminatie) en presidenten na hem, is het volgende gebeurd:

According to a number of researchers, the economic status of blacks compared to that of whites has, on average, deteriorated since the early 1970s (Oliver and Sharpiro, 1995). Black unemployment rates are more than twice those of whites. Black youths also have more than twice the jobless rate as white youths. Nearly one out of three blacks lives in poverty, compared with fewer than one in ten whites. Nearly one in four blacks remains outside private health insurance or Medicaid coverage. Infant mortality rates have been dropping steadily since 1940 for all Americans, but the odds of dying shortly after birth are consistently twice as high for blacks as for whites. Close to half of all black children officially live in poor households. More than sixty per cent of black babies were born with a single mother. A majority of black children live in families that include their mother but not their father (Oliver and Shapiro, 1995). Generations of spatial isolation and psychological alienation generate a culture in black ghettos, which is defined in opposition to the basic ideals and values of American society. For example, some smart black students have to intentionally flunk some exams so as to be accepted by other black students as friends (Fordham and Ogbu, 1986).

Maar ja, toen was inmiddels Black Power hip geworden en kon het grote mau-mauing van de flak catchers beginnen.

Lees daarover maar eens Thomas Sowell, oeps, alweer zo'n foute rechtse zwarte man. Hij heeft aangetoond dat zwarte kinderen in de jaren '50 beter presteerden op school dan kinderen in arme witte buurten. En gooit het op dezelfde verklaring.

En dat noem jij 'schelden' op links?
Links medeleven kan ook té ver gaan.

op 28 01 2007 schreef Bernadette:

PS: de Apartheid werd afgeschaft door de conservatieve president De Klerk. Hij liet Mandela vrij om zijn werk verder te doen.

op 28 01 2007 schreef Benedictus:

Keesjemaduraatje.

Natuurlijk heb je gelijk. Altijd en overal zijn er redenen om links te steunen. Die redenen liggen bijna altijd op het sociale vlak. Zelfs Adolf Hitler wist, dat hij het volk alleen achter zich kon krijgen met een goed sociaal programma voor de DUITSE arbeiders. Adolf Hitler kan dan ook links genoemd worden, met een rechtse nationalistische trek.

Op het sociale vlak hebben liberalen en christenen inderdaad wat uit te leggen over het verleden. Maar je kan toch moeilijk de HUIDIGE VVD verwijten dat zij geen ontwikkeling in een meer sociale richting heeft gemaakt. En de apartheid werd ook door kerkmensen in Nederland verafschuwd, evenals de discriminatie van zwarten in de VS.

Een "verlicht" land behoort, volgens mij, een goed sociaal stelsel te hebben -wel met een duidelijk controlesysteem en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk- en een volledige vrijheid in denken. Het handelen van de een zal telkens getoetst moeten worden in hoeverre dat handelen anderen in hun vrijheid belemmert. De vrijheid van meningsuiting zou voorrang moeten hebben boven artikel 1, het antidiscriminatieartikel. Dit om de ongelijkheid van gelovigen en ongelovigen te garanderen.

op 28 01 2007 schreef Benedictus:

Sorry, ongelijkheid moet gelijkheid zijn.

op 28 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

Citaat:"de Apartheid werd afgeschaft door de conservatieve president De Klerk. Hij liet Mandela vrij om zijn werk verder te doen."
Moet je nou niet een beetje om jezelf lachen. De Apartheid werd in de veertiger jaren officieel ingevoerd. Waarschijnlijk heeft De Klerk gedacht: "Laten we het nou maar weer eens afschaffen" Heel nobel van hem. Waarschijnlijk hebben de Shell-topmannen en de Fentener van Vlissingens tegen de Klerk gezegd: "Laat nu de teugels maar weer eens vieren, we hebben genoeg winst gemaakt".
In mijn herinnering waren het de jongeren van Soweto die de strijd tegen apartheid opnieuw zijn aangegaan, terwijl de top van de ANC intussen al depressief zat te wezen in Zimbabwe. Enkele leiders van het ANC waren illegaal op bezoek in Amsterdam, midden jaren zeventig. Bij wie mochten ze slapen? Zeker niet bij Wouter Bos of Frits Bolkestein. Maar wel bij leden van de CPN. Ik kan er niets aan doen, maar zo zijn de feiten. Maar na de afschaffing van de apartheid mocht Mandela wel op bezoek bij de koningin en werd hij zelfs de vriend van Prins Claus. Toen waren die illegale werkers van de CPN niet meer nodig.

Wat betreft de nobele Republikeinen die zogenaamd het beste met de zwarte bevolking voor hebben, citeer ik wikepedia over de vader van de huidige President Bush:
"Als eerste politieke stap van Bush kan zijn werk als CIA-agent worden genoemd, waar hij in 1959 aan begon. Ook was hij betrokken bij de invasie in de Varkensbaai bij Cuba in 1961.

In 1964 daagde hij de Democratische senator Ralph Yarborough uit, en richtte hij zijn campagne op diens steun aan de Civil Rights Act, die elke discriminatie tegen moest gaan. Deze wet was namelijk helemaal niet populair bij de Democraten, vooral niet in het zuiden van de VS, dat voornamelijk Democratisch stemde. Yarborough was daar een van de weinige voorstanders van de wet. Bush speelde hier op in, maar toch verloor hij."
Dat spreekt toch wel tegen dat de rechtse republikeinen zo geweldig voor gelijkberechtiging zouden zijn.

op 29 01 2007 schreef Bernadette:

Keesje, het voert hier te ver om alle belangrijke actoren in de strijd tegen de Apartheid te behandelen, maar ik heb een vraag aan jou: mocht De Klerk van jou niet van mening veranderen?

En is het verkeerd dat het bedrijfsleve uit eigenbelang besloot dat een volledig vrij Zuid-Afrika beter was voor de business?

En ach, de CPN had ook belang bij dat logeerpartijtje, of wil jij beweren dat de communisten louter onbaatzuchtig waren?

Aan het eind van je mail maak je een denkfout: ik beweer niet dat het de Republikeinse partij was die een bijzondere rol heeft gespeeld, ik had het over individuen en groepen die los stonden van politieke partijen. Wel goed lezen hoor en niet je eigen mening als feit presenteren.

op 29 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

nu voert het opeens te ver om alle actoren te behandelen, maar in je artikel noem je wel allerlei interessante actoren, waar nog nooit iemand iets over gehoord had.
Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. De Verlinhtingsfundamentalistische beweging staat achter President Bush in de Irak oorlog en de strijd tegen de moslimfundamentalisten en heeft een hekel gekregen aan "politiek correcten" die vroeger de communisten steunden en nu de Hamas helemaal te gek vinden. Is allemaal begrijpelijk. Ben ik het ook mee eens. Maar nu moet er nog een theorietje gevonden worden om te bewijzen dat die politieke richting altijd al gelijk heeft gehad en daarom moeten nu opeens mensen als Martin Luther King afgebrand worden. De volgende die afgebrand moet worden is, Nelson Mandela.
Daar ga ik niet in mee. Van mij mag je kritiek hebben op Martin Luther King en het artikel is interessant genoeg, maar dat neemt niet weg dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen de segregatie.
In elke politieke richting zijn mensen te vinden die moedig zijn en hun nek uitsteken, maar we moeten niet de fout maken met terugwerkende kracht te denken dat de conservatieven en liberalen (VVD) het altijd bij het rechte eind hebben gehad.

op 29 01 2007 schreef Bernadette:

Ik geef het op.
Je schrijft een stuk over bloemkool, iemand reageert door over spruitjes te beginnen. Vervolgens werpt die persoon mij als auteur voor de voeten dat ik het niet uitgebreid over spruitjes heb!

Keesje, lees eens een boek.

op 29 01 2007 schreef Edwin:

Citaat keesmaduraatje:
"De Verlinhtingsfundamentalistische beweging staat achter President Bush in de Irak oorlog en de strijd tegen de moslimfundamentalisten en heeft een hekel gekregen aan "politiek correcten" die vroeger de communisten steunden en nu de Hamas helemaal te gek vinden."

Bij mijn weten bestaat er geen "Verlichtingfundamentalistische beweging", wel zijn er individualisten die het aandurven om tegen de allesverstikkende politieke correctheid in te gaan en daarbij regelmatig elkaar tegenkomen, hetzij virtueel, hetzij daadwerkelijk.

De term "Verlichtingsfundamentalisme" wordt vooral gehanteerd door een aantal linksdenkenden en (verdwaasde) christenen die eigenlijk geen goed weerwoord hebben tegen de kritiek op negatieve aspecten van de multiculturele samenleving en de islam. Dat gebrek aan weerwoord wordt gecompenseerd door diegenen die de grotendeels onweerlegbare kritiek uiten het etiket "Verlichtingsfundamentalist" op te plakken. Terwijl de meeste woorden in de taal bedoeld zijn om te verduidelijken wordt dit begrip gehanteerd om te verdoezelen: de aandacht wordt afgeleid van datgene wat bekritiseerd wordt en omgezet in het diskwalificeren van diegene die kritiek uit.

Citaat:
"In elke politieke richting zijn mensen te vinden die moedig zijn en hun nek uitsteken, maar we moeten niet de fout maken met terugwerkende kracht te denken dat de conservatieven en liberalen (VVD) het altijd bij het rechte eind hebben gehad."

Volgens mij beweert of suggereert Bernadette dat ook niet.

op 29 01 2007 schreef Bernadette:

Intendeel Edwin, mijn stuk ging over een figuur uit de Verenigde Staten en de VVD is een Nederlandse partij.
Maar Keesje heeft mij geheel onbedoeld op een nieuw idee gebracht, een keer iets schrijven over hoe en waarom de VVD haar liberale grondbeginselen heeft verkwanseld en een semi-linkse staatspartij is geworden.

op 29 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

Inderdaad geef het maar liever op. Wat betreft de wijze van reageren ben je in ieder geval extreem-links gebleven. Je bent helemaal niet in staat inhoudelijk te reageren.

op 29 01 2007 schreef Bernadette:

Gebleven? Eh, niet dat ik wist dat ik extreemlinks was.

op 29 01 2007 schreef Paardestaart:

Inderdaad geef het maar liever op. Wat betreft de wijze van reageren ben je in ieder geval extreem-links gebleven. Je bent helemaal niet in staat inhoudelijk te reageren

Nou - kom,kom Keesje..!
Da's een beetje kras, niet?
Bernadette zegt alleen maar dat de groep waar wij in ons verleden allemáal ons heil van verwachtten al heel lang niet deugt.
Da's akelig om te horen, maar wel waar...!
Dat die groep nu eenmaal gelooft in 'gelijk delen' en 'power to the people' was mooi meegenomen, maar dat het óok al héel lang de groep is die het met de vrijheid van anderen niet zo nauw neemt - behalve als zij toevallig door de accepted villains van deze wereld gekneveld werden natuurlijk; en dat men er tot in de vertakkingen in de vredige westerse wereld van overtuiging was dat het doel de middelen heiligde wilden wij eigenlijk niet zien, en daardoor zijn we medeschuldig aan een hoop leed en onrecht, ben ik bang. Zelfs de krakers hier te lande - die het nederlandse aandeel van de internationale strijd voor de herverdeling van bezit en macht hier te lande voor zijn rekening nam -meende er al een para--militaire tak op na te moeten houden, zodat ten tijde van de krakersrellen deze gepamperde gewesten een bedenkelijke overeenkomst met Beiroet begonnen te vertonen. Voorts vertoont de internationale beweging een uiterst selectieve blik als het om onderdrukking en machtsmisbruik gaat zodat het zelfs een niet-gelovige natuurlijk al heel lang duidelijk had moeten zijn dat het nu niet aanging achter de banieren te blijven aanlopen
Links deugt niet Kees - en we hadden het kunnen weten. Nu moeten we alleen nog onder ogen willen zien dat de mensen het zonder raden en voorlieden ook wel afkunnen, en dat het inderdaad eerder ondanks dan dank zij de interantionale is dat er nog iets van de verdrukten terecht is gekomen.
Ook in Zuid-Afrika.

op 29 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

ik maak me zorgen over de Verlichtingfundamentalistische Beweging als de aanhangers zonder meer spookverhalen en verdachtmakingen van een querelanten en mensen met boter op hun hoofd geloven. Er zijn rapporten gemaakt over de campagne die de FBI tegen Martin Luther King heeft gevoerd. Officiele commissies hebben zich met de opheldering van deze campagnes bezig gehouden: "
From December 1963 until his death in 1968, Martin Luther King, Jr. was the target of an intensive campaign by the Federal Bureau of Investigation to "neutralize" him as an effective civil rights leader. In the words of the man in charge of the FBI's "war" against Dr. King:

No holds were barred. We have used [similar] techniques against Soviet agents. [The same methods were] brought home against any organization against which we were targeted. We did not differentiate. This is a rough, tough business." Hier is de link:
http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/churchfinalreportIIIb.htm
Daar kan je lezen, dat het verhaal over vermeende communistische sympathiën en zogenaamde bezoeken van hoeren één van de taktieken is die toegepast werden.

op 29 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

we zijn er natuurlijk niet bij geweest, toen Dr. Martin Luther King Jr. met zijn vier witte vrouwen op zijn hotelkamer zat. Daarom moeten we afgaan op bronnen. Voor mij zijn FBI-bronnen zeker niet betrouwbaar, aangezien de FBI een stelselmatige campagne tegen hem heeft gevoerd. Opvallend dat bij zoveel moorden van beroemde personen de veiligheidsdiensten op de hoek van de straat staan en niets doen. Kennedy, King, Fortuyn, Theo van Gogh om maar een paar namen te noemen. Of hebben ze juist wel wat gedaan?
Een andere indicatie zijnde sexuele fantasiën die een rol spelen. Zwarte man, witte hoeren. Volgens mij geilen ze op de fantasiën.
Op deze website staan nog een paar "feiten en ficties":
http://www.truthorfiction.com/rumors/m/mlk.htm
Daar staat dus dat niet alles waar is wat Bernadette zo mooi heeft overgeschreven.

op 29 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

Bernadette de Wit (Nomen is Omen) schaamt zich er niet voor onder de link: "een en ander"in paragraaf 9, de neo-nazi en antisemiet Kevin Alfred Strom te linken: http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Alfred_Strom

Als we het nou over een slechte reputatie hebben, dan kunnen we van Kevin nog een heleboel leren.

op 30 01 2007 schreef MeerVrijheid:

http://www.meervrijheid.nl/hs-verzorgingsstaat.htm

Charles Murray (bekend van The Bell Curve) publiceerde in 1984 Losing Ground, een uitgebreide analyse van het Amerikaanse sociale beleid. Het bleek dat hoe meer sociale programma's er kwamen, hoe groter het aantal armen, werklozen en alleenstaande moeders.

Volgens Murray hebben uitkeringen een groot demoraliserend effect. Als mensen niet meer voor zichzelf hoeven te zorgen, verliezen ze zelfrespect en worden ze lui en afhankelijk.

Murray concludeert dat het afschaffen van de verzorgingsstaat niet alleen goed zou zijn voor de mensen die er de belasting voor betalen, maar ook voor de armen die erdoor in de armoedeval terechtkomen.

op 30 01 2007 schreef MeerVrijheid:

Over deonvolprezen Thomas Sowell die Bernadette aanhaalt zijn hier wat stukken voor de geinteresseerden. Sowell weet o.a. mooi inzichtelijk te maken hoe wereldverbeteraars denken.

http://www.meervrijheid.nl/ts-verschilvanmening.htm
Verschil van mening

http://www.meervrijheid.nl/ts-onshen.htm>
'Een van ons' of 'Een van hen'

http://www.meervrijheid.nl/ts-rosaparks.htm>
Rosa Parks: Winstbejag tegen Racisme

http://www.meervrijheid.nl/ts-koopkrachtmythe.htm>
De koopkrachtmythe

http://www.meervrijheid.nl/ts-islam.htm>
Waarom haten islamisten het westen?

http://www.meervrijheid.nl/pm-vleiende-visie.htm>
Een vleiende visie

http://www.meervrijheid.nl/ts-grote-depressie.htm>
Grote mythen over de Grote Depressie

op 30 01 2007 schreef Bernadette:

Bedankt Meer Vrijheid. Ik ben een grote fan van Sowell. En van Walter Williams.

Nog even ter toelichting aan Keesje, die verwoed aan het lezen is geslagen, maar er nog niet zo goed mee overweg kan: het stuk van Kevin Strom geeft inzicht in de corruptie van Martin Luther King.
Dat Strom racist is en antisemiet, wil niet zeggen dat hij nooit iets zegt wat de moeite waard is en aantoonbaar juist.
Maar daar zul je wel niet aan willen omdat je linkse emoties superieur acht aan gefundeerde oordelen.

op 30 01 2007 schreef keesjemaduraatje:

nee, je vergist je. Ik ben niet links. Jij hebt duidelijk een linkse instelling. Als iemand het niet met je eens is, dan ga je ervan uit dat die persoon nog niet genoeg gelezen heeft. Leg het nog even uit Bernadette! Misschien kan je de volgende keer Mein Kampf citeren.

op 30 01 2007 schreef Andrea:

Bravo,Keesje.

op 31 01 2007 schreef Paardestaart:

Sjonge - ik wou dat links alleen maar boeken aanraadde zeg, als je het niet met ze eens bent!
Dan kun je in ruil zelf ook weer wat in de groep gooien, en dan kan het debat er alleen maar op vooruit gaan

Wat wèl een typisch-linkse strijdmethode is is om de tegenstander als een boef af te schilderen, zodat niemand meer met hem durft om te gaan.
Dat mag met iedereen die 'afvallig' lijkt te zijn geworden en daar hadden de russen en de chinezen hun zuiveringsacties en schijnprocessen aan te danken, en in Nederland kraakte Paul de Groot de levens van mensen die dreigden te ontsporen
Dus laten we maar aannemen dat die methodes ook tot de afdelingen buitengaats zijn doorgedrongen..

Dat de dominee een vrouwengek was is al langer bekend; maar niet zo belangrijk, lijkt me - alleen erg vervelend voor zijn vrouw en zijn kinderen
Wezenlijker zijn de cynische machinaties achter de schermen, en de manier waarop de mensenrechtenbeweging is ontaard tot een cynische politieke belangengroep die de mensen waar het om ging grote schade heeft berokkent door ze tot het slachtofferisme en de eeuwige verongelijktheid te bekeren.
Is nog lang niet over, helaas

op 03 02 2007 schreef henk:

Wie weet legt dit land in de toekomst ook elk jaar
eerbiedig het hele land stil voor zo'n onbenul als de Wit.

op 03 02 2007 schreef Bernadette:

Mocht je willen, Henk.

op 04 02 2007 schreef Paardestaart:

Waarom is Bernadette de Wit een onbenul, Henk??
Of heb je verder ook eigenlijk niks te zeggen?

op 06 02 2007 schreef henk:

Paardestaart je slaat de spijker precies op zijn kop, "ook eigenlijk niks te zeggen".
Verder commentaar aangaande de Wit volstrekt overbodig.

op 07 02 2007 schreef Paardestaart:

Vinje?
Ik ben blij dat ze mooie stukken schrijft en vertaalt, beste man

op 08 02 2007 schreef Bernadette:

Ja Henk, vertel eens wat over jezelf. Ben je een fan van Martin Luther King?

No comments: