Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 14, 2008

Ik zal den beker der verlossingen opnemen

Psalm116 (...)
Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.

Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?

Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

(Psalm 116, Statenvertaling)

No comments: