Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Monday, July 14, 2008

Ik zal den beker der verlossingen opnemen

Psalm116 (...)
Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.

Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?

Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

(Psalm 116, Statenvertaling)

No comments: