Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 13, 2008

Stuur een kaartje aan Joke Kaviaar

Door Keesjemaduraatje
JokekaviaarNu even aandacht voor een kraakster in de cel. Joke Kaviaar, onvermoeibaar strijdster tegen de detentie- en uitzetting van illegalen, moest nog enkele dagen in de cel zitten, omdat ze een werkstraf niet had afgemaakt. Eenmaal aangekomen in gevangenis Nieuwersluis, werd ze in de psychiatrische afdeling opgesloten.
Het spreekt voor zich dat we het niet eens zijn met dit soort van Sovjet-toestanden. Ook al ben ik het eigenlijk nooit eens met Joke Kaviaar, toch stuur ik een kaartje naar dit adres:

Joke Kuijt
PA 07
p/a Locatie Nieuwersluis
Postbus 1328
3430 BH NIEUWEGEIN

Vorige berichten over Joke Kaviaar op dit weblog:
Nieuws van het front

Psychopatische aandachttrekkerij

Multicultistad wordt oorlogsgebied

Queer ook tegen Geert 

No comments: